Archive for the ‘Доброволчество’ Category

Електронен бюлетин – Декември 2014

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Декември, 2014 г.

 

 

5 декември – Международен ден на доброволеца

На 5 декември се отбелязва Международният ден на доброволеца. За първи път тази дата в света се чества през 1985 г. по инициатива на ООН – като израз на уважението и благодарността на обществото към дейността на доброволците.2011 година е определена за Европейска година на доброволчеството (European Year of Volunteering /EYV/), за да привлече общественото внимание към доброволчеството.
Важността на доброволчеството отдавна е призната в ЕС и сега Европейската година на доброволчеството 2011 цели да информира обществото за ползите от доброволчеството. Годината има за цел да насърчи разбирането за важността на доброволчеството за създаването на по-добро и отговорно общество, което се грижи за хората.
Основните й цели са следните:
– насърчаване на доброволчеството сред европейските граждани;
– подкрепа и укрепване на европейските доброволчески организации;
– подобряване на признаването на доброволческата работа и предизвикателствата, пред които е изправена;
– отбелязване на ангажираността на милиони европейски доброволци, които се посвещават на подкрепа на хора, каузи или общности, както в ЕС, така и извън него.

Изследване за разпространението и ползите от доброволчеството, правната рамка и предизвикателствата и препоръките пред доброволчеството в Европейския съюз и България можете да прочетете тук. В материала са публикувани статистически данни за доброволчеството в България – разпределение по възраст, пол, според вида заетост, по сектори и според мотивацията на доброволците.

Информацията за подготовката на материала е обработена от сайта на Европейската година на доброволчеството 2011.

Конкурс за есе за Деня на доброволеца – 5 декември

НЦЕМПИ и Министерство на образованието, младежта и науката организират конкурс за есе на тема „Мисия: Доброволец” по случай 5 декември – Деня на доброволеца.
Единственият критерий за есетата е да бъдат точно 4455 символа. Най-доброто есе ще бъде разположено на пано с дължина 4455 м. в един от столичните молове в Деня на доброволеца и по този начин ще кандидатства за рекордите на Гинес!
Конкурсът е насочен към младежи, навършили 18-годишна възраст, с препоръчителен, но не задължителен опит в доброволчеството. Освен уникалния шанс да впише името си в рекордите на Гинес, авторът на най-доброто есе, както и неговият подгласник ще имат възможност да участват в международно обучение по избор от Календара за обучения, финансирани от програмата „Младежта в действие” за 2012 г. (за повече информация вижте секция „Обучения” и „Често задавани въпроси” на сайта).

Крайният срок за изпращане на вашите есета е 23 ноември /сряда/ 2011 г. на имейл trainings@youthbg.info. Моля, изпращайте вашите есета като прикачен .doc файл, а в текста на имейла посочете вашите данни – трите имена, възраст, адрес и телефон за контакт, кратко представяне (интереси, опит в доброволчеството или други младежки дейности и т.н.). Очакваме вашите предложения! 
Източник – тук.

Покана към организации за участие в Европейския тур, посветен на Европейската година на доброволческите дейности 2011

През месец ноември  Европейският тур, посветен на Европейската година на доброволческите дейности 2011, организиран от Европейската комисия,  ще  гостува в София.
Датите, в които ще се състои това събитие са от 24 до 26 ноември 2011 година, включително, а мястото е София, Национален дворец на културата, Южна тераса, южен вход, фоайе-етаж минус 1.
Официалното откриване на Тура за България е предвидено за 24 ноември от 11 часа.

В рамките на Тура ще се  състои и Националната заключителна конференция за България, като по програма тя е предвидена да се проведе на 25 ноември 2011 година от 14 часа на същото място.

В рамките на тези три дни всички организации и институции, които работят в сферата на доброволческите дейности ще имат възможност да се представят в специално организирани кътове и пространства.
Във връзка с това, организаторите от Министерство на културата, Ви молят да заявите Вашето желание за участие по време на Тура като изпратите e-mail до Axenia.Boneva@mc.government.bg в срок до 17 часа на 7 ноември 2011 година.
Телефон за връзка: 0889 40 50 55
В информацията е необходимо да посочите :
– наименованието на организацията
– начин на представяне
– времетраене
– предварителна програма за периода на присъствие
– специфични изисквания към организаторите, ако има такива.
Източник: http://www.voluntary.bg/

Обучение за доброволчеството и програма „Младежта в действие”

НЦЕМПИ и мрежата ЕВРОДЕСК организират пътуващо обучение в Северна България, с което целят да запознаят максимално широк кръг от млади хора с принципите на доброволчеството и програма „Младежта в действие”.
Обучението ще премине под формата на информационен ден, включващ провеждането на интерактивна доброволческа акция.
Право на участие във всеки един от градовете имат хора, които се интересуват от въпросите, свързани с Европейската доброволческа служба и програма „Младежта в действие”.
Обученията ще се проведат както следва:
23 ноември – Монтана;
24 ноември – Плевен;
26 ноември – Ловеч;
27 ноемрви – Горна Оряховица;
29 ноември – Русе.
Максималният брой участници във всяко едно обучение е 30.
НЦЕМПИ покрива разходите за транспорт на участниците в едната посока от пътя от родния им град до мястото на провеждане на семинара.

Краен срок за регистрация: 13.11.2011, 24.00ч. като изпратите попълнената форма на e-mail:
trainings@youthbg.info. Като тема на съобщението напишете „Обучение Доброволци в действие ” и името на съответния град.
НЦЕМПИ ще издаде служебни бележки за извиняване на отсъствията на всички ученици, които искат да се включат в обученията в Монтана, Плевен и Русе.
Регистрационна форма изтеглете от тук.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ, 1- 8 НОЕМВРИ 2011 Г.

Представителството на Европейската комисия в България и Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) организират съвместната инициатива “Европейска седмица на доброволчеството за библиотеките”, която ще се проведе от 1 до 8 ноември 2011 г. в цялата страна и е посветена на 2011 – Европейска година на доброволчеството.
Официалното откриване ще се състои на 1 ноември (вторник) от 10 ч. в Столична библиотека, фоайето на втория етаж. След него ще бъде направена презентация за доброволчеството от представител на мрежата Team Europe Junior.
По време на седмицата на доброволчеството ще бъдат осигурени публикации на Европейския съюз, които ще бъдат предоставени на библиотечната мрежа в страната. Разпространяването на комплект от 32 заглавия и плакати за доброволчеството ще се случва поетапно: Представителството вече осигури 18 000 издания на разположение на регионалните библиотеки в офиса на ББИА, откъдето в рамките на “Европейската седмица на доброволчеството за библиотеките” те ще ги получат и предоставят на всички видове библиотеки от своята териториална библиотечна мрежа.
В допълнение, през тази Седмица се предвижда и насърчава провеждането на събития, посветени на доброволчеството във всички библиотеки, които желаят активно да участват за популяризирането на идеята – срещи-разговори, презентации, четения и др. Те ще бъдат инициирани и организирани от самите библиотеки с техните потребители и граждани на общностите.
Представителството и ББИА ще съдействат за участието на младежи-доброволци от създадената от Представителството информационна мрежа Team Europe Junior, които имат знанията и желанието да представят на посетителите презентации за Европейската година на доброволчеството и за други актуални европейски теми. Потвърждение за доброволчески инициативи за библиотеките вече има от София, Пловдив, Велико Търново, Добрич, Плевен, Враца, Стара Загора и други градове. Европейските информационни мрежи в България, сред които Европа Директно, Европейският потребителски център, СОЛВИТ, Центърът за развитие на човешките ресурси, БТТП – Евроклуб, Team Europe Junior, и всички желаещи, също ще участват в доброволческата инициатива и ще дадат своя принос.
В инициативата каним да се включат и доброволците, с които библиотеките имат трайни контакти и вече работят съвместно.
Целта на тези събития е популяризирането на идеята за доброволчеството и разговори в общностите за възможностите и същността на доброволчеството за библиотеките. Приканваме колегите от библиотеките да изпратят информация за събития, инициативи и прояви на доброволчество за библиотеките в техните общности в офиса на ББИА, които ще бъдат отразени на интернет страниците на Представителството и ББИА.

Разкажете своята история за доброволчество!

Ако сте доброволец и желаете да споделите Вашата история, можете да го направите на Интернет страницата на Европейската комисия, посветена на 2011-Европейска година на доброволчеството.
Разкажете своята история, като попълните формуляра на адрес http://europa.eu/volunteering/bg/node/add/generic-content-evy/story.

Покана за включване в каталог за дейността на доброволческите организации в България

Във връзка с програмата на Министерството на културата, по проект “Европейска година на доброволчеството”, ще бъде изработен каталог за дейността на доброволческите организации в България. Организациите, които искат да бъдат представени в изданието, да изпратят лого, писмен (една страница А4) и снимков материал (висока резолюция) – представящи дейността на организацията. Срокът за изпращане на материалите е 15.10.2011г., на e-mail: Axenia.boneva@mc.government.bg.
След завършване на предпечатната подготовка с вас ще бъде съгласуван окончателният вариант на вашето представяне.

Набиране и обучение на младежи-доброволци за провеждане срещи-дискусии с техни връстници по темата за равнопоставеността, ненасилието и толерантността

Сдружение ГЛОУ – Велико Търново набира младежи-доброволци за включване в дейностите по проект „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ”.
Дейностите ще се реализират в периода октомври-ноември 2011 година. Доброволци могат да бъдат младежи от гимназиалния курс на обучение, които учат във Велико Търново. Те ще преминат през обучение и подготовка да работят със свои връстници по темата за равнопоставеността, ненасилието и толерантността. Разпределени в екипи, доброволците ще проведат срещи-дискусии с младежи по темата за равноспоставеността, ненасилието и толерантността. Част от доброволците ще вземат участие в Европейския тур, посветен на 2011 – Европейска година на доброволчеството, който ще се проведе в края на месец ноември в София. Всички включили се доброволци ще получат сертификат, който ще удостоверява преминатото от тях обучение, като и работата им като доброволци.
Желаещите да се включат младежи да се обадят на 062/605060 или да пишат на glow.bg@gmail.com до 25 септември 2011 година
 
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
Описание на позицията:
Младежи-доброволци, които да работят със свои връстници по темите за равноспоставеността, ненасилието и толерантността. Доброволците ще преминат през обучение и ще имат възможност да се реализират като младежки лидери.
Какво търсим?
Ако си ученик в девети, десети, единадесети или дванадесети клас във Велико Търново …
Ако имаш активна позиция по младежките теми и проблеми, която желаеш да споделиш …
Ако се интересуваш от обучение и работа с твои връстници по теми, свързани с равнопостаевеност, ненасилие и толерантност …
Ако обичаш предизвикателствата и искаш да научиш нещо ново …
Ако желаеш да отделиш няколко часа седмично, за да си доброволец …
Ако искаш да намериш нови приятели …
… стани част от Младежки клуб по равнопоставеност – Велико Търново и се включи в дейностите по проект „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ”.

Какво предлагаме?
Да станеш част от мотивиран екип от доброволци, които работят с младежи;
Обучения по темите Комуникация и работа в екип; Лидерство; Говорене пред публика; Равенство и толерантност;
Да работиш в екип за провеждането на среща-дискусия в избрано от теб училище по темата за равноспоставеността, ненасилието и толерантността;
Да участваш в Европейския тур, посветен на 2011 – Европейска година на доброволчеството;
Да участваш в подготовката, издаването и разпространението на електронен бюлетин за дейностите на клуба;
Да получиш сертификат, който да удостовери преминатото обучение и работата ти като доброволец;
Да получиш пълна подкрепа за твоите идеи от екипа!
Ако желаете да станете доброволци, пишете ни на glow.bg@gmail.com до 25 септември 2011 година.
Описание на проекта „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ”:

Проектът „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ” се реализира от Сдружение ГЛОУ по „Младежката програма 2009 – 2013” на Български фонд за жените.

Целта на проекта е осмисляне на нагласите у младите хора за нетолерантно отношение помежду им, основано на пол и повишавене на тяхната чувствителност по въпросите на ненасилието и агресията. Планираните дейности в рамките на проекта включват набиране на младежи-доброволци, които ще проведат четири срещи-дискусии по темата за равнопоставеността и толерантността със свои връстници; конкурс за есе или разказ „Разкажи ми твоята приказка за толерантност; участие на част от доброволците в Европейския тур, посветена на 2011 – Европейска година на доброволчеството, където да представят добри практики при работата на младежи по темата за равнопоставеносттаи толерантността.

Целта на „Младежка Програма 2009-2013” на Български фонд за жените е да насърчи активната гражданска позиция и участието на младите хора в превенцията и борбата с дискриминацията, както и да утвърди принципа на равни възможности.

С финансовата и методическа подкрепа на БФЖ бяха сформирани „Младежки клубове по равнопоставеност” в 16 града в България. В процеса на изграждане, функциониране и укрепване на клубовете момичетата и момчетата ще бъдат окуражени да изразяват свободно своите виждания, мисли и нужди и така да станат видими в общността. Чрез участието си в клубовете младите хора ще имат възможност да оценят значението на толерантността и взаимното уважение като предпоставка за тяхната успешна бъдеща реализация.

Конкурс за Доброволческа инициатива 2011

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2011 година – Европейска година на Доброволчеството.
Кой може да участва?
В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата 2011 година реализират доброволческа инициатива, насочена към подобряване на условията на живот и възможностите на хората в България, без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.
Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността, какви и колко хора са участвали, значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците, финансова ефективност.
Жури и награди
Най-добрите инициативи ще бъдат излъчени от жури в състав Огнян Златев, член на УС на Българска Национална Телевизия; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом и други.
Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда под формата на инвестиция в развитието на доброволците.
Как може да се включите?
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формуляри за представяне на номинации се приемат до 31 октомври 2011 на info@tulipfoundation.net или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в Интернет страниците на Фондация Лале и Националния алианс за работа с доброволци. Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2011 година.

Източник: Фондация Лале

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development