Archive for the ‘Конкурси’ Category

Електронен бюлетин – Ноември 2017 г.

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец ноември, 2017

Електронен бюлетин – Октомври 2017 г.

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец октомври, 2017

Електронен бюлетин – Септември 2017 г.

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец септември, 2017

Електронен бюлетин – Август 2017 г.

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец август, 2017

Електронен бюлетин – Юли 2017 г.

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец юли, 2017

 

 

 

Електронен бюлетин – Юни 2017 г.

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец юни, 2017

 

 

 

Електронен бюлетин – Май 2017 г.

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец май, 2017

Електронен бюлетин – Февруари 2017 г.

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец февруари, 2017

Фотоконкурс „10 години България в Европейския съюз“

Участие :

Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България и Румъния. В конкурса нямат право да участват служители на ЕИЦ – Европа Директно, гр. Велико Търново  и Европа Директно – Клуж-Напока или заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Конкурса. Взимайки участие в Конкурса, участниците се съгласяват да спазват настоящия регламент.

Механизъм на конкурса:

Всеки, отговарящ на условията може да качи максимум 3 авторски снимки на тема „10 години България в Европейския съюз в приложението „Фотоконкурс“ на страница: https://www.facebook.com/europeinfocentrevt или на https://www.facebook.com/europedirect.cluj или на имейл адрес: office@europeinfocentre.bg

Качването се извършва чрез следване на следните правила: Read more »

Електронен бюлетин – Декември 2016 г.

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец декември, 2016 г.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development