Конкурс за Доброволческа инициатива 2011

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2011 година – Европейска година на Доброволчеството.
Кой може да участва?
В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата 2011 година реализират доброволческа инициатива, насочена към подобряване на условията на живот и възможностите на хората в България, без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.
Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността, какви и колко хора са участвали, значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците, финансова ефективност.
Жури и награди
Най-добрите инициативи ще бъдат излъчени от жури в състав Огнян Златев, член на УС на Българска Национална Телевизия; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом и други.
Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда под формата на инвестиция в развитието на доброволците.
Как може да се включите?
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формуляри за представяне на номинации се приемат до 31 октомври 2011 на info@tulipfoundation.net или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в Интернет страниците на Фондация Лале и Националния алианс за работа с доброволци. Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2011 година.

Източник: Фондация Лале

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development