МЕДИЙНИ НАГРАДИ „МИГРАНТИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА ПРОЖЕКТОРИТЕ”

Поканата е отворена за студенти в университет или колеж в ЕС (на възраст 18-28).
Награди: 1-ва: 1000 евро; втора: 500 евро; трета: 200 евро.
Международната организация по миграция, в сътрудничество с Европейската комисия, е домакин на конкурс за студенти за статии и документални филми в областта на миграцията и интеграцията на мигранти.
Материалите и документалните филми трябва да се занимават с въпросите на интеграцията в Унгария, Чехия, Латвия, Литва, Румъния и Словакия.
Изисквания:
– конкурсните материали трябва да бъдат на английски език (в документалния филм субтитри на английски език са приемливи);
– конкурсните материали трябва да са създадени през 2010 г. или до крайния срок на подаване;
– темата трябва да творчески да разглежда въпроси, свързани с имигрантите, интегриране и / или културното разнообразие в Унгария, Чехия, Латвия, Литва, Румъния и Словакия;
– текстовете следва да са между 1500 и 3000 думи;
– документалните филми трябва да бъдат 5-10 минути, включително началните и крайните надписи.
Краен срок за кандидатстване: 04 април 2011 г.
Източник: „Мигрантите в светлината на прожекторите”

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development