ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ, 1- 8 НОЕМВРИ 2011 Г.

Представителството на Европейската комисия в България и Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) организират съвместната инициатива “Европейска седмица на доброволчеството за библиотеките”, която ще се проведе от 1 до 8 ноември 2011 г. в цялата страна и е посветена на 2011 – Европейска година на доброволчеството.
Официалното откриване ще се състои на 1 ноември (вторник) от 10 ч. в Столична библиотека, фоайето на втория етаж. След него ще бъде направена презентация за доброволчеството от представител на мрежата Team Europe Junior.
По време на седмицата на доброволчеството ще бъдат осигурени публикации на Европейския съюз, които ще бъдат предоставени на библиотечната мрежа в страната. Разпространяването на комплект от 32 заглавия и плакати за доброволчеството ще се случва поетапно: Представителството вече осигури 18 000 издания на разположение на регионалните библиотеки в офиса на ББИА, откъдето в рамките на “Европейската седмица на доброволчеството за библиотеките” те ще ги получат и предоставят на всички видове библиотеки от своята териториална библиотечна мрежа.
В допълнение, през тази Седмица се предвижда и насърчава провеждането на събития, посветени на доброволчеството във всички библиотеки, които желаят активно да участват за популяризирането на идеята – срещи-разговори, презентации, четения и др. Те ще бъдат инициирани и организирани от самите библиотеки с техните потребители и граждани на общностите.
Представителството и ББИА ще съдействат за участието на младежи-доброволци от създадената от Представителството информационна мрежа Team Europe Junior, които имат знанията и желанието да представят на посетителите презентации за Европейската година на доброволчеството и за други актуални европейски теми. Потвърждение за доброволчески инициативи за библиотеките вече има от София, Пловдив, Велико Търново, Добрич, Плевен, Враца, Стара Загора и други градове. Европейските информационни мрежи в България, сред които Европа Директно, Европейският потребителски център, СОЛВИТ, Центърът за развитие на човешките ресурси, БТТП – Евроклуб, Team Europe Junior, и всички желаещи, също ще участват в доброволческата инициатива и ще дадат своя принос.
В инициативата каним да се включат и доброволците, с които библиотеките имат трайни контакти и вече работят съвместно.
Целта на тези събития е популяризирането на идеята за доброволчеството и разговори в общностите за възможностите и същността на доброволчеството за библиотеките. Приканваме колегите от библиотеките да изпратят информация за събития, инициативи и прояви на доброволчество за библиотеките в техните общности в офиса на ББИА, които ще бъдат отразени на интернет страниците на Представителството и ББИА.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development