EURES Отворени врати – Консултация за работа и живот в друга европейска страна

Интересувате се от работа и живот в друга европейска страна 
и от правата си като европейски граждани —
заповядайте на EURES Отворени врати!

Ще получите свободен достъп до европейски работни места, консултация за преместване и работа в друга държава-членка, демонстрация на Интернет сайтове за търсене на работа и обучение, процедура и документи при кандидатстване, както и отговор на Ваши въпроси.
EURES Отворени врати ще се проведе на 25 октомври 20011 г, от 10:00 до 16:00 часа в Дирекция “Бюро по труда” – Велико Търново, ул. Христо Ботев № 19, зала № 21 (II етаж).
За информация: EURES съветник Красимира Черкелиева, тел.: 062 622 025; 062 624 070.
 
Информация за EURES (Европейската мрежа за професионална мобилност) можете да немерите тук.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development