Archive for the ‘Толерантност’ Category

Набиране и обучение на младежи-доброволци за провеждане срещи-дискусии с техни връстници по темата за равнопоставеността, ненасилието и толерантността

Сдружение ГЛОУ – Велико Търново набира младежи-доброволци за включване в дейностите по проект „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ”.
Дейностите ще се реализират в периода октомври-ноември 2011 година. Доброволци могат да бъдат младежи от гимназиалния курс на обучение, които учат във Велико Търново. Те ще преминат през обучение и подготовка да работят със свои връстници по темата за равнопоставеността, ненасилието и толерантността. Разпределени в екипи, доброволците ще проведат срещи-дискусии с младежи по темата за равноспоставеността, ненасилието и толерантността. Част от доброволците ще вземат участие в Европейския тур, посветен на 2011 – Европейска година на доброволчеството, който ще се проведе в края на месец ноември в София. Всички включили се доброволци ще получат сертификат, който ще удостоверява преминатото от тях обучение, като и работата им като доброволци.
Желаещите да се включат младежи да се обадят на 062/605060 или да пишат на glow.bg@gmail.com до 25 септември 2011 година
 
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
Описание на позицията:
Младежи-доброволци, които да работят със свои връстници по темите за равноспоставеността, ненасилието и толерантността. Доброволците ще преминат през обучение и ще имат възможност да се реализират като младежки лидери.
Какво търсим?
Ако си ученик в девети, десети, единадесети или дванадесети клас във Велико Търново …
Ако имаш активна позиция по младежките теми и проблеми, която желаеш да споделиш …
Ако се интересуваш от обучение и работа с твои връстници по теми, свързани с равнопостаевеност, ненасилие и толерантност …
Ако обичаш предизвикателствата и искаш да научиш нещо ново …
Ако желаеш да отделиш няколко часа седмично, за да си доброволец …
Ако искаш да намериш нови приятели …
… стани част от Младежки клуб по равнопоставеност – Велико Търново и се включи в дейностите по проект „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ”.

Какво предлагаме?
Да станеш част от мотивиран екип от доброволци, които работят с младежи;
Обучения по темите Комуникация и работа в екип; Лидерство; Говорене пред публика; Равенство и толерантност;
Да работиш в екип за провеждането на среща-дискусия в избрано от теб училище по темата за равноспоставеността, ненасилието и толерантността;
Да участваш в Европейския тур, посветен на 2011 – Европейска година на доброволчеството;
Да участваш в подготовката, издаването и разпространението на електронен бюлетин за дейностите на клуба;
Да получиш сертификат, който да удостовери преминатото обучение и работата ти като доброволец;
Да получиш пълна подкрепа за твоите идеи от екипа!
Ако желаете да станете доброволци, пишете ни на glow.bg@gmail.com до 25 септември 2011 година.
Описание на проекта „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ”:

Проектът „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ” се реализира от Сдружение ГЛОУ по „Младежката програма 2009 – 2013” на Български фонд за жените.

Целта на проекта е осмисляне на нагласите у младите хора за нетолерантно отношение помежду им, основано на пол и повишавене на тяхната чувствителност по въпросите на ненасилието и агресията. Планираните дейности в рамките на проекта включват набиране на младежи-доброволци, които ще проведат четири срещи-дискусии по темата за равнопоставеността и толерантността със свои връстници; конкурс за есе или разказ „Разкажи ми твоята приказка за толерантност; участие на част от доброволците в Европейския тур, посветена на 2011 – Европейска година на доброволчеството, където да представят добри практики при работата на младежи по темата за равнопоставеносттаи толерантността.

Целта на „Младежка Програма 2009-2013” на Български фонд за жените е да насърчи активната гражданска позиция и участието на младите хора в превенцията и борбата с дискриминацията, както и да утвърди принципа на равни възможности.

С финансовата и методическа подкрепа на БФЖ бяха сформирани „Младежки клубове по равнопоставеност” в 16 града в България. В процеса на изграждане, функциониране и укрепване на клубовете момичетата и момчетата ще бъдат окуражени да изразяват свободно своите виждания, мисли и нужди и така да станат видими в общността. Чрез участието си в клубовете младите хора ще имат възможност да оценят значението на толерантността и взаимното уважение като предпоставка за тяхната успешна бъдеща реализация.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development