Archive for the ‘Клуб "Европа"’ Category

Електронен бюлетин – Август 2016 г.

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец август, 2016 г.

Електронен бюлетин – Декември 2015 г.

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец декември, 2015 г.

 

Клуб “Европа” търси точно ТЕБ!

Клуб “Европа” към Европейски информационен център „Европа Директно“ – Велико Търново ви кани да станете част от екип активни и амбициозни студенти и да се включите в разнообразни инициативи и проекти.

 

Какво ви предлагаме ние?

  • Сами да избирате своите активности;
  • Да реализирате идеите си;
  • Да участвате в международни европейски проекти;
  • Да получите ценен практически опит;
  • Да намерите много нови приятели.

 

Как да се включите?

  1. Кандидатствайте на имейл office@europeinfocentre.bg като ни изпратите трите си имена, факултет, специалност и мотивация до 200 думи на български език.

Краен срок: 15 октомври 2015 (четвъртък).

 

  1. Кратко устно събеседване на английски езикс одобрените кандидати на 20 октомври 2015 (вторник), 13:00 ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека – Велико Търново, бул. „България” № 24.

 

Кой може да се включи?

Студенти редовно обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Съставът на клуб „Европа“ е до 15 студенти. От вас очакваме:

  • Добро владеене на английски език – говоримо и писмено;
  • Добри комуникационни умения и желание за работа в екип;
  • Готовност за работа с различни целеви групи.

 

За въпроси  в писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg

Краен срок за задаване на въпроси: 13 октомври 2015 (вторник).

Електронен бюлетин – Септември 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец септември, 2015 г.

Електронен бюлетин – Декември 2014

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Декември, 2014 г.

 

 

Електронен бюлетин – Септември 2014

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Септември, 2014 г.

СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА“ УЧАСТВАХА В МЛАДЕЖКИ ТРЕНИНГ В ХЪРВАТИЯ

Студенти от клуб „Европа“ към Европейски информационен център – Велико Търново взеха участие в международен младежки тренинг „Mosaic Structured European Identity“ по програма „Младежта в действие“ в Хърватия. В тренинга се включиха участници от 7 балкански страни – България, Турция, Гърция, Македония, Румъния, Босна и Херцеговина и Хърватия. Младежите дискутираха актуални теми, като проблемите с малцинствата, дискриминацията, равенството и общото европейско гражданство.

Чрез симулации, уъркшопове и дискусии участниците търсиха начини да повишат информираността и гражданската активност сред младежите. Основна цел на проекта беше да информира и активно да включи повече млади хора в решаването на гражданските проблеми и социалните въпроси както в местната им общност, така и на общоевропейско ниво.

В периода 2-11 септември участниците от седемте държави работиха над създаването на видео материали и страници в социалните мрежи за популяризиране на реализираните задачи от проекта. С доброволческа дейност част от групата раздаде „Безплатни прегръдки“ по улиците на Задар. Представители на всяка държава се включиха активно в създаването на речник с балкански поговорки и изготвиха книга от близо 600 поговорки на родните си езици. Българският екип пое ръководството на ден от тренинга. Темите, върху които се акцентира, бяха подбрани спрямо възрастовата група и интересите на младежите, като например – „Европейско гражданство“, „Равенство и дискриминация“, „Малцинства“ и др.

Младежи от клуб “Европа” участваха в обучение за активно гражданство в град Коня, Турция

Студенти и ученици от клуб „Европа“ към Европейски информационен център – Велико Търново взеха участие в международен проект „Към активни млади граждани“ по програма „Младежта в действие“. Ученици и студенти от България, Турция и Хърватия участваха активно в тренинг за повишаване на гражданската информираност и ангажираност сред младежта. Основна цел на проекта е да информира младежите на Европа за техните граждански права и да провокира активното им участие в решаването на спектър от граждански въпроси и социални проблеми.

Обучението се проведе между 22 и 26 юни 2014 година в град Коня, Турция. Участие взеха студенти от клуб „Европа“ и младежи от Турция и Хърватия. Представени бяха събитията, осъществени до момента във всяка страна, участваща в проекта, както и дейностите на младежки организации в трите страни-партньори, насърчаващи гражданска ангажираност и активност. Направена бе равносметка от изборите за Европейски парламент в контекста на информираността и активността на младите избиратели. Участниците в обученоето се включиха и в уъркшоп за изготвяне на бъдещи проекти по образец на Съвета на Европа. Темите, върху които се акцентира, бяха подбрани спрямо интересите на младежите, като например – „Гражданство”, „Екология”, „Здравословен начин на живот”, „Запазване на културното многообразие” и др.

След успешно преминалите тренинги по проекта през март в България, и юни в Турция, през октомври следва да се проведе заключителното събитие в Хърватия.

 

 

Представители на Клуб “Европа” от Европейски Информационен Център участват в проекта “Root & Wings”

Членове на Клуб „Европа” от Европейски Информационен Център – Велико Търново се представиха блестящо в проекта Root & Wings, който стартира на 05.05.2012г. в Славонски Брод, Р Хърватия. Участници в този проект са младежи от Хърватия, България и Турция. В рамките на пет-дневно обучение студентите от Клуб „Европа” обмениха добри практики и идеи с младежите от останалите страни-партньори по проекта. Една от задачите в проекта бе да се представи ситуацията в България относно младежките политики и доколко ефективни са те. Младежите участваха в редица културни мероприятия и отпразнуваха 9 май – Деня на Европа с чествания и с участие в младежкия парламент в общинската зала на Славонски Брод. Целта на участието им в проекта на този етап бе те самите да измислят свой проект, с който да кандидатстват до 1 октомври. Идеята на Клуб „Европа” за проект е свързана с развитието на активно гражданско общество и отстояване на активна гражданска позиция на местно ниво.

За повече информация:

Европейски Информационен Център – Велико Търново,

тел: 062/60 50 60;

e-mail: office@europeinfocentre.bg, europedirectvt@europeinfocentre.bg

 

Клуб “Европа” стартира успешно

В началото на 2012 година се породи идеята Европейски Информационен Център – Велико Търново да сформира Клуб „Европа” за будни млади студенти, които да преминат през редица обучения и да участват в инициативите на Eвропейски център. Петнайсет от многобройните желаещи успяха да преминат двата кръга на конкурса – мотивационно писмо, Europass и интервю на английски. Младежите вече започнаха своето обучение, което ще продължи две години. Участниците в Клуб „Европа” ще подобрят своите комуникационни и презентационни умения, ще получат задълбочени знания относно политиките на ЕС и ще се учат как да оформят идеи и да пишат европейски проекти. В процеса на тренинги студентите ще имат възможност да упражнят и подобрят познанията си по чужди езици. Наскоро част от Клуб „Европа” се завърна от изключително доброто представяне на страната ни в Славонски Брод, Р Хърватия, където участниците започнаха работа по проекта „Root & Wings”.

За повече информация:

Европейски Информационен Център – Велико Търново,

тел: 062/60 50 60;

e-mail:office@europeinfocentre.bg, europedirectvt@europeinfocentre.bg

За връзка с представители на Клуб „Европа”:

Гергана Чолова – 0883 378 994

Мария Генова – 0879 325 031

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development