Archive for the ‘Клуб "Европа"’ Category

Електронен бюлетин – Август 2016 г.

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец август, 2016 г.

Електронен бюлетин – Декември 2015 г.

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец декември, 2015 г.

 

Клуб “Европа” търси точно ТЕБ!

Club Europe copy2

Клуб “Европа” към Европейски информационен център „Европа Директно“ – Велико Търново ви кани да станете част от екип активни и амбициозни студенти и да се включите в разнообразни инициативи и проекти.

 

Какво ви предлагаме ние?

 • Сами да избирате своите активности;
 • Да реализирате идеите си;
 • Да участвате в международни европейски проекти;
 • Да получите ценен практически опит;
 • Да намерите много нови приятели.

 

Как да се включите?

 1. Кандидатствайте на имейл office@europeinfocentre.bg като ни изпратите трите си имена, факултет, специалност и мотивация до 200 думи на български език.

Краен срок: 15 октомври 2015 (четвъртък).

 

 1. Кратко устно събеседване на английски езикс одобрените кандидати на 20 октомври 2015 (вторник), 13:00 ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека – Велико Търново, бул. „България” № 24.

 

Кой може да се включи?

Студенти редовно обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Съставът на клуб „Европа“ е до 15 студенти. От вас очакваме:

 • Добро владеене на английски език – говоримо и писмено;
 • Добри комуникационни умения и желание за работа в екип;
 • Готовност за работа с различни целеви групи.

 

За въпроси  в писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg

Краен срок за задаване на въпроси: 13 октомври 2015 (вторник).

Електронен бюлетин – Септември 2015

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец септември, 2015 г.

Електронен бюлетин – Декември 2014

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Декември, 2014 г.

 

 

Включи се в клуб “Европа” !

Club Europe copy2

Искаш ли:

 • да бъдеш част от всичко това?
 • да участваш в международни европейски проекти?
 • да пътуваш и да опознаеш различни култури?
 • да усъвършенстваш своите умения?
 • да бъдеш част от млад и амбициозен екип?
 • да създадеш нови контакти?
 • мнението ти да има значение?

Как?

 1. Изпрати мотивационно писмо на български език(до 300 думи) на електронен адрес: office@europeinfocentre.bg

Краен срок: 3 ноември 2014 (понеделник), 17:00ч.

 

 1. Кратко устно събеседване на английски език с одобрените кандидати на 7 ноември 2014 (петък); 14:00ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека – Велико Търново, бул. „България” № 24

Кой?

Студенти редовно обучение във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Съставът на клуб „Европа“ е до 15 студенти. От вас очакваме:

 • Добро владеене на английски език – говоримо и писмено
 • Добри комуникационни умения
 • Готовност за работа с различни целеви групи

 

За въпросив писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! : )

Електронен бюлетин – Септември 2014

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Септември, 2014 г.

СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА“ УЧАСТВАХА В МЛАДЕЖКИ ТРЕНИНГ В ХЪРВАТИЯ

Zadar_2014

Студенти от клуб „Европа“ към Европейски информационен център – Велико Търново взеха участие в международен младежки тренинг „Mosaic Structured European Identity“ по програма „Младежта в действие“ в Хърватия. В тренинга се включиха участници от 7 балкански страни – България, Турция, Гърция, Македония, Румъния, Босна и Херцеговина и Хърватия. Младежите дискутираха актуални теми, като проблемите с малцинствата, дискриминацията, равенството и общото европейско гражданство.

Чрез симулации, уъркшопове и дискусии участниците търсиха начини да повишат информираността и гражданската активност сред младежите. Основна цел на проекта беше да информира и активно да включи повече млади хора в решаването на гражданските проблеми и социалните въпроси както в местната им общност, така и на общоевропейско ниво.

В периода 2-11 септември участниците от седемте държави работиха над създаването на видео материали и страници в социалните мрежи за популяризиране на реализираните задачи от проекта. С доброволческа дейност част от групата раздаде „Безплатни прегръдки“ по улиците на Задар. Представители на всяка държава се включиха активно в създаването на речник с балкански поговорки и изготвиха книга от близо 600 поговорки на родните си езици. Българският екип пое ръководството на ден от тренинга. Темите, върху които се акцентира, бяха подбрани спрямо възрастовата група и интересите на младежите, като например – „Европейско гражданство“, „Равенство и дискриминация“, „Малцинства“ и др.

Младежи от клуб “Европа” участваха в обучение за активно гражданство в град Коня, Турция

Konya

Студенти и ученици от клуб „Европа“ към Европейски информационен център – Велико Търново взеха участие в международен проект „Към активни млади граждани“ по програма „Младежта в действие“. Ученици и студенти от България, Турция и Хърватия участваха активно в тренинг за повишаване на гражданската информираност и ангажираност сред младежта. Основна цел на проекта е да информира младежите на Европа за техните граждански права и да провокира активното им участие в решаването на спектър от граждански въпроси и социални проблеми.

Обучението се проведе между 22 и 26 юни 2014 година в град Коня, Турция. Участие взеха студенти от клуб „Европа“ и младежи от Турция и Хърватия. Представени бяха събитията, осъществени до момента във всяка страна, участваща в проекта, както и дейностите на младежки организации в трите страни-партньори, насърчаващи гражданска ангажираност и активност. Направена бе равносметка от изборите за Европейски парламент в контекста на информираността и активността на младите избиратели. Участниците в обученоето се включиха и в уъркшоп за изготвяне на бъдещи проекти по образец на Съвета на Европа. Темите, върху които се акцентира, бяха подбрани спрямо интересите на младежите, като например – „Гражданство”, „Екология”, „Здравословен начин на живот”, „Запазване на културното многообразие” и др.

След успешно преминалите тренинги по проекта през март в България, и юни в Турция, през октомври следва да се проведе заключителното събитие в Хърватия.

 

 

Конкурс за участие в КЛУБ „ЕВРОПА”

Club Europe copy2

Европейски информационен център -Европа Директно  – Велико Търново  организира конкурс за участие в  екипа на КЛУБ „ЕВРОПА” – Велико Търново. Клубът е нерегистрирана формална група от млади хора (студенти), работеща със съдействието на  Европейски център.

Регламент на Конкурса

Основна цел е да събуди интерес  и да засили осведомеността на младите хора относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане и управление на европейски проекти.

Право на участие имат студенти редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.  Съставът на клуб „Европа“ е до 15 студенти.  Критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите:

 • Много добро  владеене на английски език – говоримо и писмено
 • Добри комуникационни умения
 • Готовност за работа с различни целеви групи

Конкурсът се състои от два етапа:

        1. Изпращане на документи за участие (мотивационно писмо – до 300 думи), подадени на английски език.

Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на електронен адрес:  office@europeinfocentre.bg  в срок до 31 октомври 2013г. (четвъртък), 17:00ч.

        2. Устно събеседване с преминалите първия етап кандидати. Събеседването ще се състои на 4 ноември  2013г.; 14:00ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека  – Велико Търново, бул. „България” № 24

За въпроси –  в писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg

Работа на Клуб „ЕВРОПА” е двегодишна, с  две месечни срещи и цели повишаване на знания по комуникационни умения, работа в екип, работа с медии, дипломация и протокол, европейски програми, проекти – писане, управление, изпълнение; гражданско общество и НПО сектор и др.  Предвидени са практити в национални институции и участие в международния обмен на ЕИЦ. Участниците ще получат сертификат за участие и стаж от Европейски център с подробно описание на дейностите, осъществени от тях в хода на работата на клуба.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development