СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА“ УЧАСТВАХА В МЛАДЕЖКИ ТРЕНИНГ В ХЪРВАТИЯ

Студенти от клуб „Европа“ към Европейски информационен център – Велико Търново взеха участие в международен младежки тренинг „Mosaic Structured European Identity“ по програма „Младежта в действие“ в Хърватия. В тренинга се включиха участници от 7 балкански страни – България, Турция, Гърция, Македония, Румъния, Босна и Херцеговина и Хърватия. Младежите дискутираха актуални теми, като проблемите с малцинствата, дискриминацията, равенството и общото европейско гражданство.

Чрез симулации, уъркшопове и дискусии участниците търсиха начини да повишат информираността и гражданската активност сред младежите. Основна цел на проекта беше да информира и активно да включи повече млади хора в решаването на гражданските проблеми и социалните въпроси както в местната им общност, така и на общоевропейско ниво.

В периода 2-11 септември участниците от седемте държави работиха над създаването на видео материали и страници в социалните мрежи за популяризиране на реализираните задачи от проекта. С доброволческа дейност част от групата раздаде „Безплатни прегръдки“ по улиците на Задар. Представители на всяка държава се включиха активно в създаването на речник с балкански поговорки и изготвиха книга от близо 600 поговорки на родните си езици. Българският екип пое ръководството на ден от тренинга. Темите, върху които се акцентира, бяха подбрани спрямо възрастовата група и интересите на младежите, като например – „Европейско гражданство“, „Равенство и дискриминация“, „Малцинства“ и др.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development