Archive for the ‘Информационен център Европа Директно’ Category

Младежи от клуб “Европа” участваха в обучение за активно гражданство в град Коня, Турция

Студенти и ученици от клуб „Европа“ към Европейски информационен център – Велико Търново взеха участие в международен проект „Към активни млади граждани“ по програма „Младежта в действие“. Ученици и студенти от България, Турция и Хърватия участваха активно в тренинг за повишаване на гражданската информираност и ангажираност сред младежта. Основна цел на проекта е да информира младежите на Европа за техните граждански права и да провокира активното им участие в решаването на спектър от граждански въпроси и социални проблеми.

Обучението се проведе между 22 и 26 юни 2014 година в град Коня, Турция. Участие взеха студенти от клуб „Европа“ и младежи от Турция и Хърватия. Представени бяха събитията, осъществени до момента във всяка страна, участваща в проекта, както и дейностите на младежки организации в трите страни-партньори, насърчаващи гражданска ангажираност и активност. Направена бе равносметка от изборите за Европейски парламент в контекста на информираността и активността на младите избиратели. Участниците в обученоето се включиха и в уъркшоп за изготвяне на бъдещи проекти по образец на Съвета на Европа. Темите, върху които се акцентира, бяха подбрани спрямо интересите на младежите, като например – „Гражданство”, „Екология”, „Здравословен начин на живот”, „Запазване на културното многообразие” и др.

След успешно преминалите тренинги по проекта през март в България, и юни в Турция, през октомври следва да се проведе заключителното събитие в Хърватия.

 

 

Проучване на удовлетвореността на потребителите на Информационните центрове Europe Direct (Европа Директно)

Уважаеми ползватели на услугите на Информационен център Европа Директно – Велико Търново,
В момента Европейската комисия прави оценка на услугите, предлагани от Информационните центрове Europe Direct.
В този контекст бихме искали да Ви поканим да попълните кратко проучване на Вашата удовлетвореност като потребител на услугите на центъра.
Моля, кликнете тук, за да участвате. Можете също да копирате и поставите следният линк в адресното поле на Вашия браузър http://www.ghkint.com/surveys/EDICusersurveyBG
Благодарим Ви за участието!
Информационен център Европа Директно – Велико Търново
и
Европейска комисия, Генерална дирекция “Комуникации”
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development