Archive for the ‘Европейска комисия’ Category

Регионална покана за представяне на предложения за допълнителни центрове Европа Директно

ED_banner

Европейската комисия, чрез представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения, които отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства за дейности и техническа помощ в замяна на осигуряването на приемни структури за обществени информационни центрове, известни под общото наименование „Информационна мрежа Europe Direct“ за периода 2015-2017 г.

Съдържащите се в настоящата покана правила и спецификации, заедно с всички останали документи, свързани с нея, трябва да бъдат внимателно прочетени и спазвани от потенциалните заявители.

Искате ли да станете част от мрежата на информационните центровете Europe Direct в Европейския съюз? Искате ли да се занимавате с комуникация и да организирате събития по важни теми за Европейския съюз? Активни ли сте в интернет пространството? Искате ли да предоставяте актуална информация за Европейския съюз на хората, които живеят във вашата област, както и да получавате най-актуалните новини за Европейския съюз?

Ако отговорите на тези въпроси са положителни, тогава прочетете Поканата за представяне на предложения и  изпратете Вашето предложение до 30 октомври 2014 г., 17:00ч.

Повече информация можете да откриете на уебсайта на Представителството на Европейската комисия в България: http://ec.europa.eu/bulgaria/focus/30092014_edics_regional_call_bg.htm

Информационно турне на тема “Моите права в Европа”

info_tour_summer

От 22 до 26 юли, 2014г. под егидата на Представителството на Европейската комисия в България ще се проведе Информационно турне на тема “Моите права в Европа”. Инициативата ще се проведе в различни градове на българското Черноморие. На разположение на гражданите ще бъдат информационни щандове, където те могат да получат отговори на своите въпроси, свързани с правата, гарантирани от Европейският съюз. За допълнителна информация ще бъдат осигурени материали по различни теми. Ще се провеждат и редица интерактивни игри, които ще изпитат познанията на посетителите за Европа. За отличилите се са подготвени много награди. Освен тях, на 26 юли от 9 до 19 ч на Централен плаж в Бургас ще бъде организиран турнир по плажен волейбол.

В турнето ще участват представители на Център за развитие на човешките ресурси, Комисия за защита на потребителите, Европейски потребителски център, Творческа Европа и Европа за гражданите, както и Младежки екип Европа.

 

Програмата на турнето е следната:

  • 22 юли  от 17 до 21 ч. – Поморие, до читалището;
  • 23 юли от 17 до 21 ч. – Созопол, срещу общината;
  • 24 юли от 17 до 21 ч. – Камено, на площада;
  • 25 – 26 юли от 17 до 21 ч. – Бургас, Морска градина.

Икономически препоръки на ЕК към страните-членки

News copy
Европейската комисия прие серия препоръки към отделните страни членки във връзка с икономическата политика, за да се укрепи започналото преди година възстановяване. Препоръките се основават на подробни анализи на положението във всяка страна и в тях се предоставят насоки за засилване на растежа, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места през 2014-2015 г.
Според анализа на Комисията благодарение на непрекъснатите усилия по отношение на политиката на всички равнища през последните години устоите на икономиката на ЕС са станали много по-стабилни. Въпреки това през 2014-2015 г. растежът ще остане неравномерен и нестабилен, така че набраната инерцията за реформи трябва да се поддържа. В дългосрочен план потенциалът на ЕС за растеж все още е относително нисък: високите равнища на безработица и трудното социално положение ще се подобряват бавно, а преодоляването на големия недостиг на инвестиции ще отнеме време.
За допълнителна информация:
Специфични за всяка страна препоръки за 2014 г.: http://ec.europa.eu/europe2020/makingithappen/countryspecificrecommendations/index_en.htm
Специфични препоръки за България за 2014г.:http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_bulgaria_bg.pdf

Есенна икономическа прогноза 2013: Постепенно възстановяване, външни рискове

News copy

През последните месеци има окуражителни признаци, че икономиката на Европа е в процес на възстановяване. След като се сви през първото тримесечие на 2013 г., тя започна да расте отново през второто тримесечие и реалният БВП се очаква да продължи да расте през останалата част на годината.

Прогнозираният растеж в ЕС през втората половина на 2013 г. е 0,5 % в сравнение със същия период през 2012 г. На годишна основа растежът на реалния БВП тази година се изчислява на 0.0 % в ЕС и –0.4 % в еврозоната. За България очакваният растеж е 1.5%. Очаква се икономическият растеж постепенно да набере скорост през прогнозния период и да достигне 1.4 % в ЕС и 1.1 % в еврозоната през 2014 г. и съответно 1.9 % и 1.7 % през 2015 г.

Вътрешната и външната корекция в Европа продължават, подкрепени в много случаи от значителните структурни реформи и фискална консолидация, осъществени през последните години. Те подобриха предпоставките вътрешното търсене постепенно да се превърне в основен двигател на растежа в Европа. Въпреки това на фона на отслабналите перспективи за бързо развиващите се пазарни икономики, връщането към стабилен растеж ще бъде постепенен процес.

Постепенното възстановяване набира сила

Натрупаните макроикономически дисбаланси намаляват, а растежът се очаква постепенно да набере скорост. Въпреки това текущите балансови корекции в някои страни продължават да затрудняват инвестициите и потреблението. Ситуацията на финансовия пазар значително се е подобрила и лихвените проценти в уязвимите страни са се понижили, но това все още не се е отразило на реалната икономика, тъй като финансовите пазари все още са разпокъсани и между отделните държави членки и между фирмите има значителни различия.

Настоящата прогноза отговаря на характеристиките на предишни възстановявания след тежки финансови кризи. С намаляването на нуждата от ограничаване на задлъжнялостта се очаква вътрешното търсене постепенно да се засили благодарение на възобновяването на растежа на частното потребление и на възстановяването на бруто капиталообразуването, дължащи се на подобрението на общите условия за финансиране и очакванията за икономиката. Предвид постигнатия през последните години напредък темповете на фискална консолидация през прогнозния период ще се забавят. През 2014 и 2015 г. се очаква вътрешното търсене да бъде основен двигател на растежа на фона на по-слабите перспективи за износа на ЕС към останалия свят.

Тъй като промените на пазара на труда обикновено изостават от промените в БВП с около половин година или повече, се очаква възстановяването на икономическата активност да доведе до създаване на работни места с известно закъснение. Тази година безработицата остана много висока в някои страни, а заетостта продължи да намалява. Въпреки това през последните месеци бе отчетено стабилизиране на условията на пазара на труда, като прогнозите са за умерен спад на безработицата до 10.7 % в ЕС и 11.8 % в еврозоната до 2015 г. при запазване на големите различия между отделните страни.

През прогнозния период в ЕС и в еврозоната се очаква запазване на ниска инфлация от около 1.5 %.

Балансите по текущите сметки в уязвимите държави от ЕС постоянно се подобряват през последните години. Вследствие на нарастването на ценовата конкурентоспособност и засилването на износа  се очаква редица уязвими държави от ЕС да регистрират излишък по текущата си сметка през тази година.

 

За повече информация вижте:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm

ЕВРОКОМИСАР КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЩЕ ПОСЕТИ ЦЕНТРОВЕ ЗА БЕЖАНЦИ И БЧК

kristalina
Кристалина Георгиева, еврокомисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, ще посети България, за да се запознае лично с проблемите, предизвикани от засиления бежански поток към страната.Съвместно с ръководството на БЧК, комисар Георгиева ще посети бежанските центрове към Държавната агенция за бежанците в кв. Враждебна и Военна рампа, гр. София. Посещението е предвидено за 13.00 часа на 04.10.2013 г.

По покана на ръководството на БЧК, комисар Георгиева ще посети и централата на БЧК, за да получи оперативна информация за актуалната хуманитарна ситуация и да се запознае с досегашните действия на БЧК за подпомагане на бежанците и да обсъди предстоящите нужди и планирането за тях.

Медиите са добре дошли на среща с г-жа Кристалина Георгиева и ръководството на БЧК в 15.00 часа в централата на БЧК.

Проучване на удовлетвореността на потребителите на Информационните центрове Europe Direct (Европа Директно)

Уважаеми ползватели на услугите на Информационен център Европа Директно – Велико Търново,
В момента Европейската комисия прави оценка на услугите, предлагани от Информационните центрове Europe Direct.
В този контекст бихме искали да Ви поканим да попълните кратко проучване на Вашата удовлетвореност като потребител на услугите на центъра.
Моля, кликнете тук, за да участвате. Можете също да копирате и поставите следният линк в адресното поле на Вашия браузър http://www.ghkint.com/surveys/EDICusersurveyBG
Благодарим Ви за участието!
Информационен център Европа Директно – Велико Търново
и
Европейска комисия, Генерална дирекция “Комуникации”
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development