Конкурс за дизайн на корица на Европейски дневник 2012-2013

Могат да кандидатстват всички граждани от всички 27 държави-членки на ЕС.
Корицата не трябва да съдържа текст и трябва да бъде подходяща за разпространение сред младите хора на възраст 16-18 години във всички страни на Европейския съюз. Всеки участник може да представи на няколко кандидатури.
Европейски дневник е публикация, насочена към младите хора от всички 27 страни на Европейския съюз, която обхваща теми като околната среда, потребителски въпроси, отговорна консумация и самия Европейски съюз. Първите трима победители ще получат парични награди.
Краен срок: 12 ноември 2011 г.
Източник: тук
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development