Покана за обучение на учители, организирано от Представителството на ЕК

Представителството на Европейската комисия в България организира поредица от обучения за учители. Обучителните семинари ще се проведат в шестте региона на страната в периода ноември 2011 – март 2012 година.
Целта е учителите да бъдат запознати с актуална информация за европейските институции и политики, както и с източници на полезна информация за Европейския съюз и програмите, в които биха могли да участват. В инициативата партньори са МОМН и регионалните инспекторати.
За да кандидатствате за участие в обучение е необходимо да заявите желанието си в съответния РИО на МОМН. Участието Ви ще бъде потвърдно най-късно една седмица преди обучението.
Работните дати за провеждането на обученията са:
                16-18 ноември 2011 – Банско (за областите Перник, Кюстендил и Благоевград)
                30 ноември – 02 декември 2011 – Велинград (за областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян)
                13-15 декември 2011 – Правец (за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч)
                18-20 януари 2012 (или 25-27 януари) – Старозагорски минерални бани (за областите Сливен, Стара Загора, Ямбол и Бургас)
                08-10 февруари 2012 – гр. Трявна (за областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград и Русе)
                22-24 февруари 2012 – гр. Силистра или кк Слънчев ден (за областите Варна, Шумен, Добрич и Силистра) 
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development