Представителството на Европейската комисия в България организира обучения за учители на тема “Да комуникираме Европа заедно”

В периода ноември 2011 – март 2012 година, Представителството на Европейската комисия в България, със съдействието с Министерството на образованието, младежта и науката, както и с регионалните инспекторати по образование, организира поредица от обучения за учители от средните училища в цялата страна под наслов “Да комуникираме Европа заедно”.
Основна цел на обученията е да запознае учителите c дейностите и приоритетите на Европейския съюз, както и c практични и полезни инструменти и помагала, голяма част от които са организирани под формата на игри и образователни състезания и биха могли да бъдат полезни в ежедневната работа c учениците.
Освен Представителството на Европейската комисия в България, като лектори ще се включат и академични преподаватели, както и представители на мрежата Европа Директно и младежки “Екип Европа”.
За да кандидатствате за участие в обучение е необходимо да заявите желанието си в съответния РИО на МОМН. За желаещи от област Велико Търново, изпращайте заявките си за участие до РИО на МОМН – Велико Търново на имейл адрес rio_veliko_tarnovo@mon.bg.
Участието Ви ще бъде потвърдено най-късно една седмица преди обучението.
Работните дати за провеждането на обученията са:
– 16-18 ноември 2011 – Банско (за областите Перник, Кюстендил и Благоевград)
– 30 ноември – 02 декември 2011 – Велинград (за областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян)
– 12-14 декември 2011 – Правец (за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч)
18-20 януари 2012 – Старозагорски минерални бани (за областите Сливен, Стара Загора, Ямбол и Бургас)
2224 февруари 2012 – Трявна (за областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград и Русе)
– Втората половина на месец март 2012 – Силистра или кк Слънчев ден (за областите Варна, Шумен, Добрич и Силистра)
Април 2012 – София (за град и област София)
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development