Електронен бюлетин – Януари – Декември 2013

Разгледайте нашия Годишен информационен електронен бюлетин с по-важните събития от 2013.

Екипът на Европейски информационен център Ви желае весели празници!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development