Конкурс Juvenes Translatores: Комисар Василиу награждава най-добрите млади преводачи на Европаv

Дойде моментът 28-те победители в ежегодния конкурс на Европейската комисия за млади преводачи да получат официално своето отличие. Те ще участват в специална церемония, която ще се проведе в Брюксел на 8 април и на която лично Андрула Василиу, комисарят по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта,  ще им връчи почетна грамота и награда. В конкурса участваха над 3000 ученици на 17 години от целия Европейски съюз. В конкурсния ден (28 ноември 2013 г.) те превеждаха едновременно текст от една страница от и на един от 24-те официални езика на ЕС, използвайки рекордните 157 езикови комбинации (при възможни 552). След като преводачите от Европейската комисия оцениха писмените им работи, беше определен по един победител от всяка държава членка на ЕС. Тази година България има двоен повод за гордост. Освен победителката Лора Стоянова от ЕГ „Пловдив“, още една българска участничка ще получи награда – Мариета Маринова. Тя спечели конкурса за Испания със своя превод от български на испански език.
Ако искате да проследите церемонията на живо, можете да го направите на сайта на конкурса (8 април, 12.15ч.). Подробностите за останалите победители можете да научите тук.
 
За повече информация:
Twitter: @translatores
Уебсайт на комисар Андрула Василиу: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
Генерална дирекция „Писмени преводи“: ec.europa.eu/dgs/translation
 
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development