Започва записването за ученическия преводачески конкурс за 2011 г.

Средните училища могат да записват своите ученици за участие в конкурса на ЕС за млади преводачи, наречен „Juvenes Translatores“ (което на латински означава „млади преводачи“), на адрес: http://ec.europa.eu/translatores/. Записването продължава до 20 октомври, а формулярът за участие е достъпен онлайн на всички официални езици на ЕС. Конкурсът, който се организира за пета поредна година, ще се проведе на 24 ноември по едно и също време във всички избрани училища. В него могат да вземат участие над 750 училища и учениците, които са родени през 1994 г.
Конкурсът популяризира изучаването на чужди езици в училище и професионалната реализация в областта на превода“ заяви Андрула Василиу, европейски комисар по образованието, културата, многоезичието и младежта. „Владеенето на езици може да отвори съзнанието ви за различни култури и да подобри възможностите ви за намиране на работа“, добави тя.
Учениците ще превеждат текст от една страница, като могат да избират между 506-те възможни езикови комбинации от 23-те официални езика на ЕС. Темата на текстовете за превод тази година ще бъде доброволчеството, в чест на Европейската година на доброволческата дейност.

Училищата могат да запишат максимум петима ученици. Те могат да бъдат от всяка една националност, при условие че са записани в училище, намиращо се в държава-членка на ЕС. Миналата година в конкурса взеха участие 2800 ученици. Преводачи от Европейската комисия ще проверят текстовете и ще изберат по един победител от държава. През март 2012 г. всички победители ще бъдат поканени в Брюксел да получат своята награда.
За повече информация:

Уебсайт на конкурса: http://ec.europa.eu/translatores/.

Twitter: @translatores

Генерална дирекция „Писмени преводи“: http://ec.europa.eu/dgs/translation/.


You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development