Archive for the ‘Ученици’ Category

Вашата Европа, Вашето мнение 2012

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) кани деца от средните училища на 27-те държави-членки на ЕС да вземат участие в симулирана пленарна сесия на младежта, за да видят как протича в ЕИСК процесът на вземане на решения. Училищата, които желаят да вземат участие, трябва да се регистрират онлайн чрез уебсайта на ЕИСК преди 30 ноември 2011 г.
 
Избраните училища ще изберат трима ученици на възраст 16 години, за да ги представляват, както и един учител, който ще ги придружи. Участниците ще трябва да бъдат в състояние да се изразяват на английски или френски език. Събитието ще се проведе в централата на Европейския икономически и социален комитет от 26 до 28 април 2012 г. в Брюксел. ЕИСК ще плати на разходи за пътуване и настаняване на учениците и придружаващия ги учител. 
Източник и повече информация – тук.

Започва записването за ученическия преводачески конкурс за 2011 г.

Средните училища могат да записват своите ученици за участие в конкурса на ЕС за млади преводачи, наречен „Juvenes Translatores“ (което на латински означава „млади преводачи“), на адрес: http://ec.europa.eu/translatores/. Записването продължава до 20 октомври, а формулярът за участие е достъпен онлайн на всички официални езици на ЕС. Конкурсът, който се организира за пета поредна година, ще се проведе на 24 ноември по едно и също време във всички избрани училища. В него могат да вземат участие над 750 училища и учениците, които са родени през 1994 г.
Конкурсът популяризира изучаването на чужди езици в училище и професионалната реализация в областта на превода“ заяви Андрула Василиу, европейски комисар по образованието, културата, многоезичието и младежта. „Владеенето на езици може да отвори съзнанието ви за различни култури и да подобри възможностите ви за намиране на работа“, добави тя.

Учениците ще превеждат текст от една страница, като могат да избират между 506-те възможни езикови комбинации от 23-те официални езика на ЕС. Темата на текстовете за превод тази година ще бъде доброволчеството, в чест на Европейската година на доброволческата дейност.

Училищата могат да запишат максимум петима ученици. Те могат да бъдат от всяка една националност, при условие че са записани в училище, намиращо се в държава-членка на ЕС. Миналата година в конкурса взеха участие 2800 ученици. Преводачи от Европейската комисия ще проверят текстовете и ще изберат по един победител от държава. През март 2012 г. всички победители ще бъдат поканени в Брюксел да получат своята награда.
За повече информация:

Уебсайт на конкурса: http://ec.europa.eu/translatores/.

Twitter: @translatores

Генерална дирекция „Писмени преводи“: http://ec.europa.eu/dgs/translation/.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development