Вашата Европа, Вашето мнение 2012

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) кани деца от средните училища на 27-те държави-членки на ЕС да вземат участие в симулирана пленарна сесия на младежта, за да видят как протича в ЕИСК процесът на вземане на решения. Училищата, които желаят да вземат участие, трябва да се регистрират онлайн чрез уебсайта на ЕИСК преди 30 ноември 2011 г.
 
Избраните училища ще изберат трима ученици на възраст 16 години, за да ги представляват, както и един учител, който ще ги придружи. Участниците ще трябва да бъдат в състояние да се изразяват на английски или френски език. Събитието ще се проведе в централата на Европейския икономически и социален комитет от 26 до 28 април 2012 г. в Брюксел. ЕИСК ще плати на разходи за пътуване и настаняване на учениците и придружаващия ги учител. 
Източник и повече информация – тук.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development