Младежки форум „Мечтая, планирам, действам, променям…света“ се проведе във Велико Търново

На 23 март 2016 г. в Европейски информационен център се проведе регионален младежки форум „Мечтая, планирам, действам, променям…света“ с ученици и студенти от Велико Търново, Разград и Шумен. Основна цел на срещата бе да се продължи успешното партньорство между младите хора от Северна Централна и Североизточна България.

Специален гост на събитието беше ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България – г-н Огнян Златев, с когото участниците дискутираха значими европейски теми като бежанската криза, сигурността и отбраната на ЕС, както и въпроси, свързани с икономическата ситуация в Съюза. Ключова тема на разговор бяха и десетте приоритета на Комисията „Юнкер“. В резултат от срещата младежите изготвиха конкретни предложения за съвместни събития и инициативи.  

Новата „Национална програма за младежта 2016 – 2020“ и нейните приоритети и възможности за кандидатстване разясни младши експерт Мая Славова от Министерството на младежта и спорта.

23.03.2016

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development