Posts Tagged ‘2016’

Електронен бюлетин – Септември 2016 г.

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец септември, 2016 г.

Младежки форум „Мечтая, планирам, действам, променям…света“ се проведе във Велико Търново

На 23 март 2016 г. в Европейски информационен център се проведе регионален младежки форум „Мечтая, планирам, действам, променям…света“ с ученици и студенти от Велико Търново, Разград и Шумен. Основна цел на срещата бе да се продължи успешното партньорство между младите хора от Северна Централна и Североизточна България.

Read more »

Обновено: На хоризонта за 2016: сигурност, защита на данните, енергиен съюз

След година, доминирана от темите за борбата с тероризма, миграционната политика и нуждата от засилена защита на данните в Европа, разгледайте приоритетите на Парламента за 2016 г.

 

Коледна програма: на хоризонта е 2016 г.: сигурност, защита на данните, енергиен съюз

След година, изпълнена с темите за борба с тероризма, миграционната политика и нуждата от засилване на сигурността на данните, открийте топ приоритетите на Парламента за 2016 г.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development