Над 380 информационни пакета бяха разпространи от Европейски информационен център Европа Директно

Над 380 информационни пакета бяха разпространи от Европейски информационен център Европа Директно по време на старта на националната конференция (25.04.2012г. 12.00-15.00, ДМТ), посветена на 130години от началото на предучилищното образование в България. За всеки участник бяха осигурени информационни материали, книги и образователни игри, изработени от Европейската комисия и представени на специалния виртуален „Кът на учителя” и „Детски кът”. Материалите бяха предоставени от Представителството на ЕК в България. На участниците бяха предоставени и методическите разработки на Европейски център, свързани с преподаването на правата на детето, преподаване на ненасилие и преподаване на антидискриминация. Специалният европейки щанд беше разположен във фоайето на ДМТ при откриването на конференцията и беше обслужван от студенти от клуб „Европа”. Организатор на събитието е МОНМ и РИО – Велико Търново.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development