Журналистически семинар “Икономическата криза в ЕС и Еврозоната: предизвикателства и решения”

На 11 ноември 2011 г. Информационното бюро на Европейския парламент в България организира  в партньорство с фондация “Капитал” семинар за млади журналисти и студенти по журналистика на тема “Икономическата криза в ЕС и Еврозоната: предизвикателства и решения”.
Семинарът ще се състои в Информационния център на ЕС (София, ул. “Московска” 9) от 11.00 ч. Участие в него ще вземат д-р Антония Първанова (член на Европейския парламент), Илин Станев (в. “Капитал”), Ралица Ковачева (www.euinside.eu ) и Руслан Стефанов (Център за изследване на демокрацията).

Програмата на семинара ще намерите тук.
Ако желаете да участвате, свържете се с Информационно бюро на ЕП на телефон 02 985 35 45 или на имейл epsofia@europarl.europa.eu.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development