Posts Tagged ‘February’

Електронен бюлетин – Февруари 2015

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Февруари, 2015 г.

 

Електронен бюлетин – Февруари 2014

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за м. Февруари, 2014г.

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент 3—6 февруари 2014 г., Страсбург

EP_plenary_session

 

Запознайте се с пленарната сесия на Европейския парламент за следващата седмица

 

Заседание с президента на Италия Джорджо Наполитано

 

Джорджо Наполитано, президент на Италия и бивш председател на Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент, ще направи официално обръщение към депутатите във вторник на обяд. Последното посещение на г‑н Наполитано в Европейския парламент бе през февруари 2007 година. Италия ще поеме ротационното председателство на ЕС от юли.

 

Дебат: вторник, 4 февруари, 2014 г., 12 ч.

Процедура: Тържествено заседание

#Italy, #Napolitano

 

Биография на Джорджо Наполитано, официален сайт на президента

 

Гостуващите държавни глави в Европейския парламент от 1979 г. насам (интерактивна карта)

 

———————————————————————————–

 

Проблемните банки: Парламентът подкрепя амбициозен подход

 

С оглед на трудните преговори със страните членки на Европейския съюз по единния оздравителен механизъм за банките със затруднения, Парламентът ще гласува официална подкрепа на позицията на своите преговарящи, приета от комисията по икономически и парични въпроси през декември. Дебатът ще се проведе във вторник, а гласуването в четвъртък.

 

„Единният оздравителен механизъм“, заедно с фонда, финансиран от европейските банки, е последната от трите стъпки, необходими за стартирането на банковия съюз, проект, който има за цел да направи банките по-безопасни и с по-добър контрол, да предостави защита за спестяванията на вложителите и гаранция, че данъкоплатците няма да са първата жертва, когато банките изпаднат в затруднение.

 

Преговарящите от страна на Парламента депутати се опасяват, че някои правителства нямат реална амбиция за създаването на ефективна система, предпочитайки вместо това да политизират процеса на вземане на решения, за предоставяне на финансова помощ от фонда, и за решенията относно банки, които трябва да бъдат закрити или преструктурирани. Евродепутатите смятат, че след създаването на силна система за надзор, трябва да бъдат разработени също толкова силни инструменти за справяне с банките в затруднение.

 

В сряда ще бъдат проведени преговори между Парламента и Съвета.

 

Дебат: вторник, 4 Февруари

Гласуване: четвъртък, 6 Февруари

Процедура: съвместно вземане на решение, гласуване на изменения текст, без право на глас за законодателна резолюция

 

Проект за доклад

 

Прессъобщение след гласуването в комисия (17.12.2013 г.)

 

Писмо от председателя на докладчиците

 

Писмо от председателя на ЕП към председателя на Комисията относно резолюцията за единен механизъм и фонда

 

Профил на докладчика Елиза Ферейра (С&Д, Полша)

 

Законодателно досие

 

———————————————————————————–

 

По‑добри социални права и условия на труд за сезонните работници в ЕС

 

Сезонни работници от страни извън Европейския съюз ще могат да се възползват от по‑добри условия на труд и живот, според проект за законодателство, който ще бъде гласуван от Парламента в сряда. Новите правила, които са вече договорени от Европейския парламент и Съвета, са насочени както към прекратяване на експлоатацията, така и към ограничаване на тенденцията временното пребиваване да се превръща в постоянно. Европейската комисия е изчислила, че над 100 000 сезонни работници от трети страни идват в ЕС всяка година.

 

Тези правила, които първо ще бъдат приети на ниво ЕС, няма да засягат правото на държавите членки да решават колко сезонни работници да приемат. Всяка държава членка ще трябва да определи максимален размер на продължителността на престоя за сезонни работници, който може да бъде между 5 и 9 месеца за 12-месечен период. Сезонните работници ще могат да удължават договорите си или да променят работодателите си в рамките на този лимит.

 

Трудови договори и нормални условия на живот

 

Съгласно споразумението между ЕП и Съвета, всяко заявление за сезонна работа в ЕС ще трябва да включва договор или обвързващо предложение за работа, в които задължително да е упоменато заплащането и работното време. По искане на депутатите, те също така ще включват доказателства, че работникът има подходящо настаняване. Когато настаняването е уредено от работодателя, наемът не трябва да бъде прекомерно висок или да се приспада автоматично от заплатите на работниците, се казва в одобрения текст.

 

Равнопоставеност

 

Според споразумението сезонни работници от страни извън ЕС трябва да имат същите права като гражданите на ЕС по отношение на минималната работна възраст, заплащане, уволнения, работно време, почивки, както и изискванията за здраве и безопасност. Те също ще имат право да се присъединят към профсъюз и да имат достъп до социално осигуряване, пенсии, обучение, съвети за сезонна работа, предлагани от бюрата по труда и други социални услуги, с изключение на социални жилища. Новите правила също така ще ускорят процедурите за връщане на кандидатите.

 

Дебат: сряда, 5 февруари

Гласуване: сряда, 5 февруари

Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура), договаряне на първо четене

Пресконференция: сряда, 5 февруари, 15,00 ч.

#seasonalworkers, #SocialRights, #workingconditions

Проектодоклад относно условията за влизане на сезонните работници и социалните им права (съдържа съгласувания текст между EП и Съвета)

 

Прес съобщение на споразумението на ЕП и Съвета

 

Профил на докладчика Клод Мораес (С&Д, Великобритания)

 

Законодателно досие

 

Повече информация относно оценката на Комисията за въздействието на сезонните работници от страни извън ЕС, 2 и 3 стр.

 

———————————————————————————–

 

Депутатите гласуват облекчения за пътниците, използващи въздушен транспорт

 

Депутатите ще доусъвършенстват проектозакон, който цели да улесни пътуващите с въздушен транспорт при получаване на обезщетения за големи закъснения и за повреден или изгубен багаж. Проектозаконът ще бъде гласуван в сряда. Преразгледаните правила ще регламентират правилата за предоставяне на информация и задълженията за помощ, промяна на маршрутите и финансово обезщетение.

 

Внесените изменения в проекта ще изискват всяка авиокомпания да разполага със служител на летището, който да информира и да помага на пътниците на място, в случай на закъснения, на отмяна или на загубен или забавен багаж.

 

Освен това, авиокомпаниите ще трябва да организират алтернативни маршрути при необходимост и да предоставят стандартни формуляри на пътниците, които желаят да подадат жалби. Ако една авиокомпания не успее да отговори на жалба в рамките на два месеца, искането за компенсация ще се счита за прието.

 

Информацията за позволения багаж ще трябва да бъде ясно посочена в началото на процедурата за резервация и настаняване. Към безплатния ръчен багаж ще се включват също така палто, чанта и една чанта за пазаруване от летището, в допълнение към установения комплект ръчен багаж, в съответствие с измененото предложение.

 

Законопроектът има за цел също така да гарантира, че на пътниците няма да бъде забранено да се качват на борда на самолет за полет за връщане, дори ако не са ползвали билета за отиване.

 

Дебат: сряда, 5 февруари

Гласуване: сряда, 5 февруари

Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура), 1‑во четене

Пресконференция: сряда, 5 февруари, 14,30 ч.

#AirPassengerRights

 

Проектодоклад

 

Прессъобщение за гласуването в комисия (17.12.2013 г.)

 

Профил на докладчика Жорж Бах (ЕНП, Люксембург)

 

Законодателно досие

 

———————————————————————————–

 

Измами на финансовите пазари  — четири години затвор за нарушителите

 

Максималните наказания за сериозни финансови престъпления, като злоупотреба с вътрешна информация, ще трябва да предвиждат най-малко четири години затвор, по силата на проект за закон, който трябва да бъде гласуван във вторник. Целта на новите правила, вече договорени неформално с държавите членки, е да се възстанови доверието на финансовите пазари в ЕС и да се подобри защитата на инвеститорите.

 

Новите правила предвиждат по-строги наказателни санкции, включително лишаване от свобода, за сериозни пазарни злоупотреби, като например злоупотреба с вътрешна информация, манипулиране на пазара и неправомерно разкриване на информация.

 

Държавите членки ще трябва да изискат, според новите правила, от своите съдии да присъждат не по-малко от четири години затвор за най-тежките форми на злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара и не по-малко от две години — за неправомерно разкриване на информация.

 

Съгласно новите правила, съдиите ще трябва да третират като престъпления търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, както и подбудителството или подпомагането за извършването им. Опитите за нарушаване на регулацията на финансовия пазар биха могли също да се третират като наказуемо деяние.

 

Тема: Икономически и парични въпроси

Дебат: вторник, 4 февруари

Гласуване: вторник, 4 февруари

Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура) , договор на 1-во четене

Пресконференция: Вторник, 4 февруари, 15,30 ч.

#criminalsanctions #financialmarket #fraud

 

Проектодоклад относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулирането на пазара

 

Профил на докладчика Арлийн Маккарти (С&Д, Великобритания)

 

Профил на докладчика Емине Бозкурт (С&Д, Нидерландия)

Прессъобщение след сделката със Съвета ( 20.12.2013 г.)

Досие на Законодателната обсерватория за Директивата за пазарните злоупотреби

 

———————————————————————————–

 

Засилване на инструментите за търговска защита на ЕС

 

План за засилване на инструментите за търговска защита на Европейския съюз срещу дъмпингов или субсидиран внос на стоки ще бъде гласуван в сряда. Той ще улесни малките фирми от ЕС да инициират процедури за спиране на нелоялна конкуренция от трети страни, както и ще намали времето за антидъмпингови разследвания.

 

Законът за защита на търговията на ЕС, включително антидъмпинговите и антисубсидийните мерки, в момента се преразглежда, за да бъде адаптиран към промените в моделите на световната търговия. Повечето от антидъмпинговите и антисубсидийните мерки, предприети от ЕС, са били насочени срещу Китай.

 

Дебат: вторник, 4 февруари

Гласуване: сряда, 5 февруари

Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура)

Пресконференция: сряда, 5 февруари, 14.00 ч.

#antidumping #subsidised #imports

Прессъобщение за гласуването в комисия (21.01.2014 г.)

Профил на докладчика Кристофер Фйелнер (ЕНП, Швеция)

 

Законодателно досие

 

Анимационен клип на Европейската комисия относно инструментите за защита на търговията

 

———————————————————————————–

 

Депутатите настояват за обвързващи цели за климата

 

Евродепутатите призовават с резолюция, внесена съвместно от комисиите по околна среда и енергетика, за намаляване с 40% на емисиите на въглероден диоксид (CO2), за 30% енергия от възобновяеми източници и за 40% повишаване на енергийната ефективност до 2030 година. Резолюцията ще да бъде гласувана в сряда. Очаква се депутатите да призоват целите да бъдат задължителни, за разлика от предложението на Европейската комисия от 22 януари.

 

Депутатите ще дадат отговор на предложенията за дългосрочните цели на Европейския съюз за справяне с изменението на климата, обявено от Комисията. Рамката „2030“ се основава на съществуващия пакет за климата и енергетиката на целите за 2020 г., както и на пътните карти на Комисията „2050“ за енергетиката и за конкурентоспособността за нисковъглеродна икономика.

 

Тема: Околна среда

Процесуален кодекс: 2013/2135 (INI)

Дебат: вторник, 4 февруари

Гласуване: сряда, 5 февруари

Процедура: незаконодателна резолюция

Пресконференция: сряда, 5 февруари, 14,00 ч. (очаква се потвърждение)

#EU2030 #EU2030 #climate #energy

 

Проектодоклад на рамка за политиките за климата и енергетиката 2030

Прессъобщение за гласуването в комисия (22.01.2014 г.)

Профил на докладчика Ан Делво (ЕНП, Белгия)

Профил на докладчика Конрад Шимански (ЕКР, Полша)

 

Законодателно досие

 

Прессъобщението на Европейската комисия: Климатичните и енергийните цели за 2030 г. за конкурентоспособна, сигурна и нисковъглеродна икономика на ЕС

 

———————————————————————————–

 

По‑малко формалности при преместване в друга страна от ЕС

 

Депутатите ще гласуват във вторник за предложения, които целят да спестят време и пари на хората, които се преместват в друга държава от Европейския съюз. Новите правила ще опростят процедурите за доказване на автентичността на някои публични правни документи, като удостоверения за раждане или брак. Ще бъдат предложени и стандартни многоезични формуляри, като алтернатива на националните формуляри, с цел да се намалят разходите за превод.

 

Новите правила ще премахнат процедурите „легализация“ и „апостил“, като доказателство за автентичността на някои видове публични документи. Така ще се улесни приемането на копия и преводи.

 

Дебат: понеделник, 3 февруари

Гласуване: вторник, 4 февруари

Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура), 1-во четене

Пресконференция: вторник, 4 февруари, 9.30 ч.

#freemovement #publicdocuments

 

Проектодоклад за опростяване на приемането на някои публични документи

 

Профил на докладчика Бернхард Рапкай (С&Д, Германия)

 

Законодателно досие

 

———————————————————————————–

 

Гласуване за лицензиране на онлайн музикални услуги в целия ЕС

 

Онлайн доставчици на услуги, които желаят да предложат нови, трансгранични онлайн музикални услуги, ще могат по-лесно да получават лицензи, според проектозакон, който ще бъде гласуван във вторник. Законът вече е неофициално съгласуван със Съвета. Следва също така да се гарантира, че правата на творците са по-добре защитени и техните авторски възнаграждения са платени навреме.

 

Законът ще улесни трансграничното лицензиране на авторските права на музикални произведения, така че да се съборят търговските бариери, разделящи пазара на онлайн музикални услуги на ЕС. Той също така ще определя правила за мениджмънт и управление на приходите от правата и прозрачност на всички организации за колективно управление.

 

Дебат: вторник, 4 февруари

Гласуване: вторник, 4 февруари

Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура), договор на 1-во четене

Пресконференция: вторник, 4 февруари, 16.00 ч.

#copyrights #copyright #musicrights

 

Проектодоклад за колективно управление на авторските права и мултитериториално лицензиране

 

Прессъобщение след споразумението със Съвета (5.11.2013 г.)

Профил на докладчика Мариел Гало (ЕНП, Франция)

Законодателно досие

 

Бележка на Европейската комисия

Брифинг на библиотеката на ЕП — колективното управление на правата на онлайн музика

 

———————————————————————————–

 

Кризата в Украйна и отношенията между ЕС и Русия

 

Депутатите ще обсъдят политическата криза в Украйна и срещата на върха между Европейския съюз (ЕС) и Русия със Съвета и Комисията в сряда. Делегация от евродепутати посети Киев на 28 и 30 януари. На срещата на върха между ЕС и Русия миналия вторник, която се проведе в Брюксел и на която се събраха президентите Херман Ван Ромпой, Жозе Мануел Барозу и Владимир Путин, бяха обсъдени ключови въпроси относно предизвикателствата за сигурността и външните работи, в навечерието на Олимпийските игри в Сочи, включително напрежението, свързано със съседните на ЕС и Русия държави; ситуацията в Сирия и Иран, както и въпроси, свързани с търговията.

 

Парламентът ще приеме резолюция и за двете страни в четвъртък, ден преди церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Сочи.

 

Дебат: сряда, 5 февруари

Гласуване: четвъртък, 6 февруари

Процедура: Изявление на Съвета и Комисията (с резолюция)

#Russia #Ukraine #Sochi #EU-Russia

32-ра среща на върха ЕС—Русия — видеозапис на пресконференцията (28.01.2014 г.)

 

Законодателно досие

 

———————————————————————————–

 

Сирия и Египет: Депутатите ще призовават ЕС да засили ангажимента си

 

Продължаващото тежко положение на цивилното население в Сирия, въпреки началото на мирните преговори „Женева II“ и предстоящите президентски избори в Египет, както и делото срещу сваления египетски президент Морис, ще бъдат в центъра на вниманието по време на дебат за външните работи в сряда. Очаква се депутатите да призоват ЕС да засили своя ангажимент.

 

Евродепутатите ще гласуват резолюции относно Сирия и Египет, в четвъртък.

 

Дебат: сряда, 5 Февруари

Гласове: четвъртък, 6 Февруари

Процедура: изказване на върховния представител на Съюза по въпросите на Външните работи и политиката на сигурност (с резолюции)

#CAR #Egypt #Syria #Geneva2

 

Законодателно досие – ролята на Европа в Централноафриканската република

 

Законодателно досие – положението в Сирия

 

Законодателно досие – положението в Египет

 

Заключения на Съвета относно Сирия (20.01.2014 г.)

 

———————————————————————————–

 

Бившата югославска република Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина

 

Депутатите отново ще призоват Съвета да определи дата за започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз на бившата югославска република Македония, също така — да подкрепи плановете за по-нататъшни преговори с Черна гора и да призове лидерите на ЕС да покажат по-голяма ангажираност за Босна и Херцеговина, когато преразглеждат напредъка на тези три страни през 2013 година.

 

Парламентът ще гласува в четвъртък резолюциите, внесени от комисията по външни работи, относно всяка страна.

 

Дебат: сряда, 5 февруари

Гласуване: четвъртък, 6 февруари

Процедура: Изявление на Съвета и на Комисията (с резолюции)

#FYROM #BiH #Bosnia #Montenegro

 

Прессъобщение за гласуването в комисия (21.01.2014 г.)

 

Профил на докладчика за бивша югославска република Македония — Ричард Хоуит (С&Д, Великобритания)

 

Профил на докладчика за Черна гора Чарлз Танук (ЕКР, Великобритания) 

 

Профил на докладчика за Босна и Херцеговина Дорис Пак (ЕНП, Германия) 

 

Законодателно досие за бивша югославска република Македония

 

Законодателно досие за Черна гора

 

Законодателно досие за Босна и Херцеговина

 

———————————————————————————–

 

Сирийските бежанци в България

 

Нарастващият брой на сирийски бежанци, пристигащи в България, ще бъде обсъден със Съвета и Комисията в сряда следобед. Делегация на комисията по граждански свободи бе в България от 20 до 22 януари, за да даде оценка на положението на търсещите убежище и бежанците в страната. От януари до началото на декември 2013г. 9100 души са кандидатствали за международна закрила в България, като половината от тях декларират че идват от Сирия, според Агенцията на ООН за бежанците.

 

Делегацията на комисията за граждански свободи в България водена от Франк Енгел (ЕНП, Люксембург) включваше още Силви Гийом (С&Д, Франция), Светослав Малинов (ЕНП, България), Мария Габриел (ЕНП, България), Илияна Йотова (С&Д, България) и Станимир Илчев (АЛДЕ, България).

 

Дебат: сряда, 5 Февруари

Процедура: Изявления на Съвета и на Комисията последвани от дебат

 

Прессъобщение на делегацията на комисията за граждански свободи

——————————————————

Това е прессъобщение на българската редакция на Пресслужбата на Европейския парламент. 

За контакти:

Дойчин Чолаков
Пресаташе

e-mail:Doichin.Cholakov@europarl.europa.eu

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development