Добре дошли

Последни новини:

Евробарометър: Българите възприемат ЕС като гарант за качеството на живот

Всеки втори българин смята, че ЕС се развива в правилната посока – процент доста над средноевропейското равнище. Това сочат резултатите от допитването на стандартния Евробарометър 92.3, проведено в края на миналата година.  Като цяло, нараства делът на българите, които се […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Евробарометър: Българите възприемат ЕС като гарант за качеството на живот

Въпроси и отговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

ЕС и Обединеното кралство проведоха интензивни преговори за постигане на съгласие по условията за оттегляне на Обединеното кралство и за създаване на правна сигурност, след като правото на ЕС престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство. По време […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Въпроси и отговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

Juvenes Translatores: наградата на ЕС за млад преводач от България отива в Ловеч за втори път

Ан-Никол Мартинчева е българският победител в тазгодишното 13-о издание на конкурса по превод Juvenes Translatores на Европейската комисия. За втори път от 2010 г. насам наградата отива в Профилирана езикова гимназия ,,Екзарх Йосиф I“ в Ловеч. Ученичка от същата гимназия […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Juvenes Translatores: наградата на ЕС за млад преводач от България отива в Ловеч за втори път

 

Още новини

________________________________

Посетете още:

Европейски корпус за солидарност
Your Europe
Bookshop
Kids corner
Your rightsEuropa

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development