Добре дошли

Последни новини:

30 творби са отличени в националния конкурс за рисунка с история на тема „Зелено бъдеще за Европа“, посветен на Деня на Земята – 22 април 2021 г.

За участие в националния конкурс на тема „Зелено бъдеще за Европа“, организиран от РИОСВ – Велико Търново, ЕИЦ – Велико Търново и Катедра „География“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, са получени 190 творби на 218 ученици, представители на […]

Posted in новини2020 | Comments Off on 30 творби са отличени в националния конкурс за рисунка с история на тема „Зелено бъдеще за Европа“, посветен на Деня на Земята – 22 април 2021 г.

#ДасигражданинЕСуперяко или как да бъдем активни граждани в България

Европейската комисия в България стартира кампанията #ДасигражданинЕСуперяко в подкрепа на гражданското образование и активното гражданство у нас.   Дата: 01/12/2020 – 18:00 – 01/03/2021 – 00:00 Място: online От септември 2020 г. учениците в 11. клас за първи път изучават Гражданско образование в училище. С […]

Posted in новини2020 | Comments Off on #ДасигражданинЕСуперяко или как да бъдем активни граждани в България

Договор за 11,5 млн. евро за новия суперкомпютър в България

Днес Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии обявява подписването на договор на стойност 11,5 милиона евро за нова суперкомпютърна система в България. Тя ще може да разполага с повече от 4,4 петафлопса и ще бъде разположена в София Тех Парк. […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Договор за 11,5 млн. евро за новия суперкомпютър в България

Насърчаване на възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации в полза на неутрална по отношение на климата Европа

В подкрепа на постигането на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Европейската комисия представя днес Стратегията на ЕС за възобновяема енергията от разположени в морето инсталации.  19/11/2020 В Стратегията се предлага да се увеличат […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Насърчаване на възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации в полза на неутрална по отношение на климата Европа

Реч за състоянието на Съюза през 2020г.

Дата:  16/09/2020 – 10:00 – 12:00 Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася пред Европейския парламент реч за състоянието на Съюза. В нея се прави равносметка на постиженията през изминалата година и се представят приоритетите за следващата година. Председателят също така […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Реч за състоянието на Съюза през 2020г.

 

Още новини

________________________________

Посетете още:

Европейски корпус за солидарност
Your Europe
Bookshop
Kids corner
Your rightsEuropa

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development