Добре дошли

Последни новини:

Отворен конкурс за участие: Европейски награди за наследство / Europa Nostra Awards 2021

Европейските награди за наследство / Europa Nostra Awards 2021 са отворени за кандидатстване! Сега е шансът най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти, доброволци, публични и частни институции и местни общности да получат признание за своите постижения!  Вижте […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Отворен конкурс за участие: Европейски награди за наследство / Europa Nostra Awards 2021

Велико Търново поздравява Европа!

Posted in новини2020 | Comments Off on Велико Търново поздравява Европа!

Онлайн – Кулинарен маратон с награди посветен на Деня на Европа ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА

Русенски университет “Ангел Кънчев”, филиал-Разград със съдействието на Европа Директно – В. Търново Ви кани на Онлайн – Кулинарен маратон с награди посветен на Деня на Европа ОТ ФЕРМАТА ДО  ТРАПЕЗАТА   От 01 до 10 май 2020 г. ви очакваме, да изпратите своите […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Онлайн – Кулинарен маратон с награди посветен на Деня на Европа ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА

Глобални действия срещу коронавируса: ЕС започва кампания за ангажименти за дарения

Световната здравна организация (СЗО) и глобални организации, дейни в областта на здравето, отправиха съвместен призив за действие с цел осигуряването на бърз и равноправен достъп до безопасни, качествени, ефективни и икономични диагностика, лечения и ваксини срещу коронавируса. С цел набирането […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Глобални действия срещу коронавируса: ЕС започва кампания за ангажименти за дарения

Коронавирус: насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Комисарят на Европейския съюз за работни места и социални права Никола Шмит заяви: Днес повече от всякога е много ясно, че защитата и насърчаването на безопасността и здравето при работа са от първостепенно значение за работниците, дружествата, системите за социална закрила и цялото […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Коронавирус: насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място

ЕК одобрява българска схема за помощ от 770 млн. евро в областта на заетостта, имаща за цел запазване на работните места в най-силно засегнатите от коронавируса сектори

Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: В тези […]

Posted in новини2020 | Comments Off on ЕК одобрява българска схема за помощ от 770 млн. евро в областта на заетостта, имаща за цел запазване на работните места в най-силно засегнатите от коронавируса сектори

ЕК представя практически насоки, за да се гарантира непрекъснатост на потока от стоки в ЕС чрез зелени ленти за преминаване

За да се гарантира, че веригите на доставки на равнището на ЕС ще продължат да функционират, от държавите членки се изисква да определят незабавно всички съответни вътрешни гранични контролно-пропускателни пунктове в рамките на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като гранични пунктове […]

Posted in новини2020 | Comments Off on ЕК представя практически насоки, за да се гарантира непрекъснатост на потока от стоки в ЕС чрез зелени ленти за преминаване

EK предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка в отговор на COVID-19

След като бъде одобрена от Съвета, общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж ще позволи на държавите членки да предприемат мерки, за да се справят по адекватен начин с кризата, отклонявайки се от бюджетните изисквания, които се […]

Posted in новини2020 | Comments Off on EK предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка в отговор на COVID-19

Стратегия за равенство между половете: амбиция за изграждане на Съюз на равенство

Европейската комисия представи днес своята стратегия за равенство между жените и мъжете в Европа. Въпреки че ЕС е световен лидер в областта на равенството между половете и е постигнал значителен напредък през последните десетилетия, насилието и стереотипите, основани на пола, […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Стратегия за равенство между половете: амбиция за изграждане на Съюз на равенство

Комисията предлага Европейски законодателен акт за климата и провежда консултации за Европейския пакт за климата

Европейският законодателен акт за климата определя целта за 2050 г. и посоката за развитие на политиката на ЕС, и също така осигурява предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите. Същевременно Комисията започва обществена консултация за бъдещия Европейски пакт за климата. […]

Posted in новини2020 | Comments Off on Комисията предлага Европейски законодателен акт за климата и провежда консултации за Европейския пакт за климата

 

Още новини

________________________________

Посетете още:

Европейски корпус за солидарност
Your Europe
Bookshop
Kids corner
Your rightsEuropa

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development