Archive for the ‘ЕИЦ-Европа директно’ Category

Електронен бюлетин – Юни 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец юни, 2015 г.

Европа Директно – Велико Търново подкрепи Осмите студентски краеведски четения в Шумен

Осмите студентски краеведски четения се състояха на 2 юни в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров”. 

“Европа директно” – Велико Търново предостави награди за участниците.

Четенията се организират от Студентското краеведско дружество с научен ръководител д-р Красимира Колева и председател Веселин Иванов, (магистър Българска филология). 

Тази година проявата бе посветена на 65-годишнината от рождението на доц. д-р Александър Александров (1950 – 2014), един от основателите на Катедрата по български език и дългогодишен преподавател по съвременен български език и по българска диалектология.

Слово за колегата, учения и приятеля произнесе проф. д-р Добрина Даскалова, а обзор за изследванията му в областата на диалектологията представи гл. ас. д-р Красимира Колева.

Докладите и мултимедийните презентации на студентите от втори, трети и четвърти курс Българска филология бяха посветени главно на езика и традиционата култура на населението в Шуменския край и Североизточна България, където съжителстват различни общности.

В дискусията се включиха членове на Дружеството на краеведите „Георги Джумалиев” – Шумен.

Младите краеведи получиха грамоти и награди.

P1050086 P1050100

 

Електронен бюлетин – Март 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Март, 2015 г.

 

 

 

Електронен бюлетин – Февруари 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Февруари, 2015 г.

 

Електронен бюлетин – Януари 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Януари, 2015 г.

Електронен бюлетин – Декември 2014

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Декември, 2014 г.

 

 

Електронен бюлетин – Ноември 2014

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Ноември, 2014 г.

Електронен бюлетин – Октомври 2014

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Октомври, 2014 г.

 

 

 

Електронен бюлетин – Септември 2014

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Септември, 2014 г.

Електронен бюлетин – Август 2014

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Август, 2014 г.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development