Archive for the ‘Награда Карл Велики’ Category

“Единство в различията” (Meeting Diversity) — национален победител за наградата „Карл Велики“ за младежи

2014

Проектът „Единство в различията 2013“ (Meeting Diversity 2013) ще представя България на общоевропейския конкурс за наградата „Карл Велики“ за младежи за 2014 година. Българското национално жури избра проекта, осъществен от екипа на AIESEC България, за национален победител на седмото ежегодно издание на наградата.

 

Българското жури в състав Моника Панайотова (ЕНП), д-р Антония Първанова (АЛДЕ) и Йорданка Нонева от Младежки екип Европа избираха между 17 проекта в сериозна конкуренция. Журито провъзгласи победителя, вземайки предвид неговия голям потенциал и добавена стойност. Подобно жури беше сформирано във всяка една от 28-те държави членки на ЕС.

 

„Единство в различията“ е един от най-големите и най-въздействащи социални проекти на АIESEC България. През последните 9 години доброволци от България работят съвместно с други студенти доброволци от целия свят, за да създадат позитивна промяна и въздействие в живота на младежта в България.

 

Две години подред (2012 и 2013 г.) конкурсът бе печелен от „Международна седмица България“ (International Week Bulgaria) — годишна среща на студенти по бизнес и икономика, която се организира от 25 университета в 22 страни от цял свят. През 2011 г. национален победител за България беше проектът BEST Academics and Companies.

 

Единство в различията

 

Проектът цели да осигури разнообразни възможности за българските ученици да придобият стойностни знания и умения. Основната идея е да се добавят към програмата на учениците предмети и теми, до които те в момента нямат официален достъп по училищна програма, които същевременно са от критична важност за тяхното личностно и професионално развитие, и да се осигурят повече практически занимания.

 

Някои от тези теми са: културно многообразие, разбирателство и емоционална интелигентност, лидерство, устойчиво развитие, глобален светоглед, езици и други. Това се постига чрез организиране на извънкласни дейности, работилници и събития за учениците, проведени от доброволци — студенти от Европа и света. Тези дейности са насочени към ученици от ІХ до ХІІ клас в различните градове в България, но проектът засяга не само тях, а и всички участници — учители, организатори на проекта, членове на организацията AIESEC, студентите в градовете, обществото и света.

 

„Единство в различията“ се фокусира върху въздействие върху социални проблеми чрез глобално въздействие. Студенти от Европа и света се включват като доброволци в подготовката и провеждането на часове, работейки заедно, за да създадат добавена стойност за учениците, на които преподават. По този начин проектът допринася на няколко нива.

 

Европейска награда „Карл Велики“ за младежи

 

Наградата „Карл Велики“ за младежи, която се организира съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в гр. Аахен, се връчва за проекти, чиито създатели са на възраст между 16 и 30 години. Спечелилите проекти трябва да служат като примери за младите хора, живеещи в Европа, и да предлагат практически примери за съвместно съжителство между европейците.

 

Проектите, избрани на първите три места, ще получат съответно 5 хил. евро, 3 хил. евро и 2 хил. евро. Авторите на тези проекти ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или Страсбург). Представителите на националните победители ще бъдат поканени на връчването на наградата на 27 май в гр. Аахен (Германия).

 

Как ще бъдат избрани общоевропейските победители?

 

Общоевропейско жури, което се състои от трима евродепутати, председателят на ЕП и четирима представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“, ще изберат европейския лауреат сред 28-те национални победители до 17 април 2014 година.

 

Повече информация за наградата

Повече информация за проекта

 

За контакти:

 

Теодор Стойчев

Пресаташе
e-mail :teodor.stoychev@europarl.europa.eu
tel: (02) 985 35 45
tel: (0878) 85 35 14

Европейската младежка награда “Карл Велики” – срокът за изпращане на заявления за кандидатстване се удължава до 10 февруари 2014 г.!

2014

Европейската младежка награда “Карл Велики” има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция.
Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.
Европейската младежка награда “Карл Велики” се присъжда ежегодно, съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда “Карл Велики” в Аахен.

Наградата за най-добър проект е 5000 евро, втората награда е 3000 евро, а третата награда е 2000 евро. Като част от наградата тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така, представителите на всички 28 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.
Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представител на Фондацията за международната награда “Карл Велики” в Аахен.

Официален сайт и онлайн кандидатстване на : http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/bg/form.html

Европарламентът обяви конкурс за европейската младежка награда “Карл Велики”

Европейската младежка награда “Карл Велики” има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в европейския интеграционен проект.
 Европейският парламент обяви началото на конкурса за европейската младежка награда “Карл Велики”. Тя се връчва на младежи, които са работили по проекти за насърчаване на разбирателството между хора от различни европейски страни.
Настоящият конкурс е насочен към граждани или жители на една от 27-те държави – членки на ЕС, на възраст от 16 до 30 години. Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово, като се допускат кандидатури на всички официални езици на ЕС.
Подадените за конкурса проекти трябва вече да са започнали и:
– завършени в рамките на календарната година (12 месеца), предхождаща настоящия краен срок за кандидатстване, или
– все още да са в ход.
Интернет страница на наградата “Карл Велики” – тук.

Награда “Карл Велики” за младежи: нов краен срок за представяне на проекти

Срокът за представяне на проекти за конкурса за наградата “Карл Велики” за младежи за 2011 г. се удължава до 14 февруари. По този начин повече кандидати ще имат шанса да участват в четвъртото годишно издание на наградата. Процедурата по представяне на проекти е максимално опростена и открита.

Образци за подражание за младите европейци
Наградата “Карл Велики” за младежи се организира съвместно от Европейския парламент и от Фондацията за международната награда “Карл Велики” на гр. Аахен. Тя се присъжда на проекти на млади хора на възраст между 16 и 30 години, които популяризират разбирателството между хората в различните държави членки на ЕС. Печелившите проекти трябва да служат като образци за младите хора, живеещи в Европа, и да дават практически примери на европейци, живеещи заедно като една общност. Сред печелившите проекти са програми за младежки обмен, артистични или интернет проекти с европейско измерение.

Общ награден фонд от 10 000 евро
Трите печеливши проекта ще бъдат удостоени с награди от съответно 5 000, 3 000 и 2 000 евро. Авторите им ще бъдат поканени също да посетят Европейския парламент. Представители на най-добрите проекти от 27-те държави членки на ЕС ще бъдат поканени в гр. Аахен, Германия, на 31 май 2011 г., за да вземат участие в церемонията по връчването на наградите.

Победителите през 2010 г.
През 2010 г. първата награда бе дадена на немския проект “Влак за Европа”, в рамките на който ученици от 24 професионални училища са си сътрудничели, за да създадат заедно умален модел на влак. С втората и третата награда бяха удостоени ирландският проект “Вие сте тук” за написване на книга и българският проект “BEST Инженерно състезание”, при който 21 студенти от 11 държави, разделени в пет отбора, са се надпреварвали да конструират роботи.

Формулярите за кандидатстване са достъпни на 22 езика на електронната страница на наградата “Карл Велики”:

За допълнителна информация:
Ayla Sultan ?i?ek
ayla.cicek@europarl.europa.eu
Тел. 0032.2.284.10.09; 0032.498.98.13.37

Източник: Информационно бюро на ЕП в България

Наближава крайният срок за кандидастване за наградата “Карл Велики” за младежи – 2011 г.

23 януари 2011 г. е срокът за представяне на проекти за четвъртото годишно издание
наградата “Карл Велики” за младежи. Наградата е създадена през 2008 г. и е насочена
към млади хора, които участват в проекти, подпомагащи разбирателството между
народите на различните европейски държави.

Образци за подражание за младите европейци
Наградата “Карл Велики” за младежи се организира съвместно от Европейския парламент
и от Фондацията за международната награда “Карл Велики” на гр. Ахен. Тя се присъжда
на проекти на млади хора на възраст между 16 и 30 години. Печелившите проекти трябва
да служат като образци за пример за младите хора, живеещи в Европа и да дават
практически примери на европейци, живеещи заедно като една общност. Сред
печелившите проекти са програми за младежки обмен, артистични или интернет проекти с
европейско измерение.

Общ награден фонд от 10 000 евро.
Трите печеливши проекта ще бъдат удостоени с награди от съответно 5000, 3000 и 2000
евро. Авторите им ще бъдат поканени също да посетят Европейския парламент.

Информация за конкурса и формуляри за кандидатстване може да се изтеглят от интернет
страницата на Наградата “Карл Велики” за младежи на този адрес.

За повече информация може да се обърнете към :
Ayla Cicek,
DG Communication of the European Parliament
Tel. 0032 2 248 10 09
gsm 0032 498 98 13 37
е-мейл: ayla.cicek@europarl.europa.eu

Михаил Христов,
Информационно бюро на ЕП в София
Ул. “Московска” 9
Тел. 02 985 35 45
е-мейл: michayl.christov@europarl.europa.eu

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development