Archive for the ‘Награда Карл Велики’ Category

Европарламентът обяви конкурс за европейската младежка награда “Карл Велики”

Европейската младежка награда “Карл Велики” има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в европейския интеграционен проект.
 Европейският парламент обяви началото на конкурса за европейската младежка награда “Карл Велики”. Тя се връчва на младежи, които са работили по проекти за насърчаване на разбирателството между хора от различни европейски страни.
Настоящият конкурс е насочен към граждани или жители на една от 27-те държави – членки на ЕС, на възраст от 16 до 30 години. Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово, като се допускат кандидатури на всички официални езици на ЕС.
Подадените за конкурса проекти трябва вече да са започнали и:
– завършени в рамките на календарната година (12 месеца), предхождаща настоящия краен срок за кандидатстване, или
– все още да са в ход.
Интернет страница на наградата “Карл Велики” – тук.

Награда “Карл Велики” за младежи: нов краен срок за представяне на проекти

Срокът за представяне на проекти за конкурса за наградата “Карл Велики” за младежи за 2011 г. се удължава до 14 февруари. По този начин повече кандидати ще имат шанса да участват в четвъртото годишно издание на наградата. Процедурата по представяне на проекти е максимално опростена и открита.

Образци за подражание за младите европейци
Наградата “Карл Велики” за младежи се организира съвместно от Европейския парламент и от Фондацията за международната награда “Карл Велики” на гр. Аахен. Тя се присъжда на проекти на млади хора на възраст между 16 и 30 години, които популяризират разбирателството между хората в различните държави членки на ЕС. Печелившите проекти трябва да служат като образци за младите хора, живеещи в Европа, и да дават практически примери на европейци, живеещи заедно като една общност. Сред печелившите проекти са програми за младежки обмен, артистични или интернет проекти с европейско измерение.

Общ награден фонд от 10 000 евро
Трите печеливши проекта ще бъдат удостоени с награди от съответно 5 000, 3 000 и 2 000 евро. Авторите им ще бъдат поканени също да посетят Европейския парламент. Представители на най-добрите проекти от 27-те държави членки на ЕС ще бъдат поканени в гр. Аахен, Германия, на 31 май 2011 г., за да вземат участие в церемонията по връчването на наградите.

Победителите през 2010 г.
През 2010 г. първата награда бе дадена на немския проект “Влак за Европа”, в рамките на който ученици от 24 професионални училища са си сътрудничели, за да създадат заедно умален модел на влак. С втората и третата награда бяха удостоени ирландският проект “Вие сте тук” за написване на книга и българският проект “BEST Инженерно състезание”, при който 21 студенти от 11 държави, разделени в пет отбора, са се надпреварвали да конструират роботи.

Формулярите за кандидатстване са достъпни на 22 езика на електронната страница на наградата “Карл Велики”:

За допълнителна информация:
Ayla Sultan ?i?ek
ayla.cicek@europarl.europa.eu
Тел. 0032.2.284.10.09; 0032.498.98.13.37

Източник: Информационно бюро на ЕП в България

Наближава крайният срок за кандидастване за наградата “Карл Велики” за младежи – 2011 г.

23 януари 2011 г. е срокът за представяне на проекти за четвъртото годишно издание
наградата “Карл Велики” за младежи. Наградата е създадена през 2008 г. и е насочена
към млади хора, които участват в проекти, подпомагащи разбирателството между
народите на различните европейски държави.

Образци за подражание за младите европейци
Наградата “Карл Велики” за младежи се организира съвместно от Европейския парламент
и от Фондацията за международната награда “Карл Велики” на гр. Ахен. Тя се присъжда
на проекти на млади хора на възраст между 16 и 30 години. Печелившите проекти трябва
да служат като образци за пример за младите хора, живеещи в Европа и да дават
практически примери на европейци, живеещи заедно като една общност. Сред
печелившите проекти са програми за младежки обмен, артистични или интернет проекти с
европейско измерение.

Общ награден фонд от 10 000 евро.
Трите печеливши проекта ще бъдат удостоени с награди от съответно 5000, 3000 и 2000
евро. Авторите им ще бъдат поканени също да посетят Европейския парламент.

Информация за конкурса и формуляри за кандидатстване може да се изтеглят от интернет
страницата на Наградата “Карл Велики” за младежи на този адрес.

За повече информация може да се обърнете към :
Ayla Cicek,
DG Communication of the European Parliament
Tel. 0032 2 248 10 09
gsm 0032 498 98 13 37
е-мейл: ayla.cicek@europarl.europa.eu

Михаил Христов,
Информационно бюро на ЕП в София
Ул. “Московска” 9
Тел. 02 985 35 45
е-мейл: michayl.christov@europarl.europa.eu

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development