Archive for the ‘Бюлетин’ Category

Електронен бюлетин – Април 2014

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Април, 2014 г.

Електронен бюлетин – Март 2014

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Март, 2014 г.

Електронен бюлетин – Февруари 2014

Разгледайте нашия електронен бюлетин за м. Февруари, 2014г.

Електронен бюлетин – Януари 2014

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Януари, 2014г.

Електронен бюлетин – Януари – Декември 2013

Разгледайте нашия Годишен информационен електронен бюлетин с по-важните събития от 2013.

Екипът на Европейски информационен център Ви желае весели празници!

Електронен бюлетин – Декември 2013

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Декември, 2013г.

Електронен бюлетин – Ноември 2013

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Ноември, 2013г.

Електронен бюлетин – Октомври 2013

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Октомври, 2013

Електронен бюлетин – Септември 2013

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Септември, 2013

Електронен бюлетин – Август 2013

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Август, 2013

 

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development