Archive for the ‘Европейска година на гражданите 2013’ Category

Заключителна конференция на мрежата Европа Директно по повод 2013 – Европейска година на гражданите

Представителството на Европейската комисия в България организира заключителна конференция „Успешно сътрудничество с информационните центрове Европа Директно и младежкия екип Европа – уроците от Европейската година на гражданите с поглед към Европейската година 2014“, която се проведе от 3-ти до 5-ти декември в София.

По време на срещата бяха представени актуални теми като „Европейската година на гражданите през погледа на гражданското общество“; „Оперативните програми през 2014 – 2020 г.“; „Творческа Европа“; новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт “Еразъм+”; наградата “Сахаров” за свобода на мисълта. Read more »

Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници” 2013 г.

Европейската комисия и европейските информационни мрежи в България организират информационно турне в периода 7 – 11 октомври. Експерти от мрежите и доброволци от младежкия екип Европа ще посетят Перник, Дупница, Севлиево, Елена и Троян и ще се срещат с граждани, които търсят информация за Европейския съюз. Целта на информационната кампания е повишаване на информираността на гражданите в по-малки населени места по въпроси, свързани с ЕС.
 
Във всеки град ще бъдат разпространявани безплатни информационни материали, ще бъдат давани съвети по различни теми като права на гражданите на ЕС, годишните приоритети на ЕС, възможности за работа и обучение в ЕС, потребителски права, политики на ЕС, законодателство, програми и възможности за финансиране, бизнес в ЕС, аудиовизия и др. Ще се провеждат и различни занимателни и образователни игри, викторини с награди и колело на късмета.
 
Информационните центрове Европа Директно също ще се включат активно в турнето по места. Очакваните резултатите са чрез кампанията гражданите да получат лесен достъп до информация и възможността да изразят своите мнения в области на дейност на ЕС, които имат въздействие върху всекидневния им живот.
 
Турнето е традиционна инициатива на европейските информационни мрежи (Европейски информационен център “Европа Директно – София”, Европас и Еврогайдънс България, Център за развитие на човешките ресурси, Европейски потребителски център – България, национален СОЛВИТ център, EURES България, Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network) и тази година се осъществява по повод на Европейската година на гражданите. 

 
Дати и места на провеждане:
 
07.10.2013, 14:30 – 17:30, гр. Перник, Централен градски площад, до Пощенската палата
08.10.2013, 14:30 – 17:30, гр. Дупница, Централен градски площад, пл. “Свобода”
09.10. 2013, 14:30 – 17:30, гр. Севлиево, Централен градски площад, пл. ”Свобода”
10.10.2013, 10:00 – 13:00, гр. Елена, Централен градски площад, пред Община Елена, ул.” И.Макариополски”
11.10.2013, 10:00 – 13:00, гр. Троян, Централен градски площад, пл.”Възраждане”
 
За повече информация:
Център за развитие на човешките ресурси
Тел.:  +359 2 9155 010
hrdc@hrdc.bg
 
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development