Заключителна конференция на мрежата Европа Директно по повод 2013 – Европейска година на гражданите

Представителството на Европейската комисия в България организира заключителна конференция „Успешно сътрудничество с информационните центрове Европа Директно и младежкия екип Европа – уроците от Европейската година на гражданите с поглед към Европейската година 2014“, която се проведе от 3-ти до 5-ти декември в София.

По време на срещата бяха представени актуални теми като „Европейската година на гражданите през погледа на гражданското общество“; „Оперативните програми през 2014 – 2020 г.“; „Творческа Европа“; новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт “Еразъм+”; наградата “Сахаров” за свобода на мисълта.

Интерактивната част от конференцията бе представянето на ученици от ЧПГ АК „Аркус“ – Велико Търново, които запознаха публиката с правата на гражданите под формата на образователен театър. Момичета от Лидерска академия „ГЛОУ“ тестваха познанията на участниците с играта „Стани европеец“ като  трите най-добри отбора получиха символични награди. Събитието завърши със световно кафене посветено на обмен на добри практики от Годината на гражданите и Избори за Европейски парламент – 2014 година.

В последния ден от срещата представителите на информационните мрежи и на  Младежки екип Европа посетиха Външно министерство, където се запознаха с работата на Дипломатическия институт.

От Велико Търново активно участие в конференцията взеха младежи от клуб „Европа“ както и студенти по политология от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Те имаха възможността да посетят и парламента, където наблюдаваха парламентарен контрол и се срещнаха с народни представители.

 

20131204_174950_2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development