08 ФЕВРУАРИ 2011 – СВЕТОВЕН ДЕН НА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ


На 8-ми февруари 2011 година за осми пореден път ще бъде отбелязан Денят за безопасен интернет. Инициативата е насочена към децата и младите хора, за които интернет крие много рискове.
През тази година събитието ще премине под мотото “Това не е просто игра, това е твоят живот”. Целта на инициативата е както да образова младите хора,така и да им осигури по-безопасно, полезно и приятно ползване на световната мрежа.

Във Велико Търново, ИЦ Европа Директно и Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” ще отбележат Денят за безопасен интернет ‘2011.
На 08 февруари 2011 година от 13:30 часа с ученици от Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” и ПГС „Колю Фичето” ще се проведе тренинг под мотото на кампанията “Безопасен интернет: Това не е просто игра, това е твоят живот”.
Темите, върху които ще работят младежите са Права и отговорности в мрежата; Отношенията ми с другите в интернет. Онлайн общуването – какви са рисковете?; Социални мрежи и сайтове за запознанства.
В рамките на инициативата, младежите ще дискутират върху въпроси от злоупотреба с публикуваната лична информация, до виртуално насилие и тормоз, което все по-често прераства в реално и ще изработят списък „Моите лични правила за работа в Интернет”.

Ученици от Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, членуващи в „Европейски доброволчески корпус – Велико Търново” ще подготвят информационни листовки, които ще раздадат на своите връсници в рамките на дискусии по темата за безопасен интернет, които ще проведат в своите класове.

За Деня за безопасен Интернет
Денят за безопасен Интернет е част от усилията на партньори по целия свят да гарантират по-безопасен Интернет за всички потребители и особено за младите хора. Той се организира от INSAFE в рамките на Програмата „Безопасен Интернет“ на Европейската комисия.
Нашият виртуален живот – „Това не е просто игра, това е твоят живот!”
Тази година усилията ще бъдат фокусирани върху виртуалния живот. Младите хора днес прекарват голяма част от живота си в дейности, вариращи от онлайн игри до общуване в сайтове-социални мрежи. При това те се сблъскват с множество предизвикателства, свързани с поверителносттa на личната информация, репутацията и здравето им.
Повече за програмата „Безопасен интернет” в България ще намерите на интернет страницата на Национален център за безопасен интернет.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development