Кръгла маса в подкрепа на Велико Търново – Кандидат за европейска столица на културата 2019

Кръгла маса бе проведена в подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за европейска столица на културата на 17 юли 2014 г. в Европейски информационен център – Велико Търново. Събитието е част от кампанията на новосформираната „Гражданска мрежа за развитие на област Велико Търново“, в която участват следните организации: Европейски информационен център – Велико Търново, Център „Мария“ – Горна Оряховица, Сдружение „Младежка толерантност“ – Горна Оряховица, ЦМЕДТ „Амалипе“, Сдружение „Виктория 04“ и Сдружение ЦРМД.
По време на кръглата маса представители на Информационния офис в подкрепа на кандидатурата разясниха целите, приоритетите и конкретните дейности, описани в апликационната форма, която има съществен принос при оценяването на градовете-кандидати. Гражданската мрежа, от друга страна, представи свои предложения за последващи дейности, с цел формиране на дългосрочно партньорство между участващите страни за културното развитие на областта. Срещата завърши с продуктивна дискусия, на която бяха дадени предложения за обогатяването и разширяването на информационната кампания относно значението на кандидатурата за европейска столица на културата.
Кампанията на „Гражданската мрежа за развитие на област Велико Търново“ се осъществява в рамките на проект „Стратегическо планиране и конкретни застъпнически кампании: Основни инструменти за изграждане и развитие на организационния капацитет на гражданските организации“ към Института за регионални и международни изследвания по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

P1100862

Снимка: Европейски център – Велико Търново. Всички права запазени.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development