Posts Tagged ‘european’

Електронен бюлетин – Март 2016 г.

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец март, 2016 г.

 

 

Електронен бюлетин – Февруари 2016 г.

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец февруари, 2016 г.

 

 

Електронен бюлетин – Декември 2015 г.

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец декември, 2015 г.

 

Интересът към политиките на ЕС e нараснал според проучване на Евробарометър

Все повече хора се интересуват като цяло от политиките на ЕС (54%, което е с 11 процентни пункта повече от 2013 г.) и все повече европейци смятат, че техните страни са се облагодетелствали от членството си в ЕС (60%, с 6% повече от юни 2013 г.), показва последният Евробарометър, поръчан от Европейския парламент и публикуван в понеделник. Проучването установява явни различия между страните по всички разгледани въпроси. В България, например, подкрепата за членството в ЕС спада, като българите са и сред европейците, които не са особено заинтересовани от политиките на ЕС. От друга страна, България е страната, заедно с Люксембург, където ЕП се възприема най-положително от гражданите – 37% възприемат образа на Парламента като „изцяло положителен“.

Read more »

Клуб “Европа” търси точно ТЕБ!

Клуб “Европа” към Европейски информационен център „Европа Директно“ – Велико Търново ви кани да станете част от екип активни и амбициозни студенти и да се включите в разнообразни инициативи и проекти.

 

Какво ви предлагаме ние?

  • Сами да избирате своите активности;
  • Да реализирате идеите си;
  • Да участвате в международни европейски проекти;
  • Да получите ценен практически опит;
  • Да намерите много нови приятели.

 

Как да се включите?

  1. Кандидатствайте на имейл office@europeinfocentre.bg като ни изпратите трите си имена, факултет, специалност и мотивация до 200 думи на български език.

Краен срок: 15 октомври 2015 (четвъртък).

 

  1. Кратко устно събеседване на английски езикс одобрените кандидати на 20 октомври 2015 (вторник), 13:00 ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека – Велико Търново, бул. „България” № 24.

 

Кой може да се включи?

Студенти редовно обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Съставът на клуб „Европа“ е до 15 студенти. От вас очакваме:

  • Добро владеене на английски език – говоримо и писмено;
  • Добри комуникационни умения и желание за работа в екип;
  • Готовност за работа с различни целеви групи.

 

За въпроси  в писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg

Краен срок за задаване на въпроси: 13 октомври 2015 (вторник).

Електронен бюлетин – Септември 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец септември, 2015 г.

Електронен бюлетин – Юни 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец юни, 2015 г.

Електронен бюлетин – Март 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Март, 2015 г.

 

 

 

Електронен бюлетин – Февруари 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Февруари, 2015 г.

 

Електронен бюлетин – Декември 2014

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Декември, 2014 г.

 

 

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development