“Деня на Земята” – “С грижа и любов за опазването на климата”


По повод 22 април „Деня на Земята” ЕИЦ „Европа Дирекнто” Велико Търново организира заедно с СОУ „Вела Благоева” състезание с екологична насоченост. Информационният център предостави на учениците информационни материали за ЕС и ролята му в борбата срещу климатичните промени. Учениците се състезаваха в две категории – за най – оригинален костюм и най – оригинална играчка изработени от отпадъци. В мероприятието се включиха и ученици от горноя курс на обучение, които представиха презентации за Деня на Земята и за 10-те най – замърсени градове на планетата. Победителите бяха наградени с енциклопедии от ЕИЦ „Европа Дирекнто” Велико Търново.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development