2013 в снимки

Павел Фест

Павел Фест - Фестивал на чушките, доматите и традиционните храни, с. Павел, 07/09/2013 г.

Европейски ден на езиците

Европейски ден на езиците, 2013 г.

Междуобластна мрежова кампания на центровете "Европа Директно"

Междуобластна мрежова кампания на центровете \"Европа Директно\" - Сливен, Шумен и Велико Търново - Регионален граждански форум \"Българската национална идентичност в общото европейско семейство\", 29.05.2013., Читалище \"Надежда\", гр. Велико Търново

Регионална кампания "Образование за европейско гражданство" - открити уроци в детски градини

След преминатите четири обучителни модула, преподавателите от всички 16 детски градини, които участваха, изнесоха открити уроци с европейска тематика, представена във формат, който позволява активното участие на децата.

Регионална кампания "Образование за европейско гражданство" - открити уроци в училища

След преминатите четири обучителни модула, преподавателите от гимназиите, които участваха, изнесоха открити уроци с европейска тематика, представена във формат, който позволява активното участие на учениците.

Детски клуб "ЕвроБолярче"

Клуб "ЕвроБолярче" е детски клуб към ЕИЦ, в който членуват деца от четвърти до шести клас. Целта на клуба е да развива знанията и уменията на малките по отношение на техните права като граждани на ЕС, Интернет безопасност, както и да вземат участие в отбелязването на европейски празници и чествания.

Регионална кампания "Образование за европейско гражданство"

Регионална кампания в четири обучителни модула за учители от детски градини и средни училища във великотърновска област.

15 Години Европейски информационен център - Велико Търново

15 Години Европейски информационен център - Велико Търново

Обучения на студенти

През годината бе проведена серия обучения със студенти на разнообразна тематика.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development