Месечен бюлетин 2018

Bulletin-EIC5-copy

Изберете брой:

Брой 1 – Януари 2018

Брой 2 – Февруари 2018 

Брой 3 – Март 2018

Брой 4 – Април 2018

Брой 5 – Май 2018

Брой 6 – Юни 2018

Брой 7 – Юли 2018

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development