Проект “Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в транграничния регион между Румъния и България”

Logo EU                                   Logo-BgGov

 

Проект №16.4.2.054, e-MS  № ROBG-131 

Период на провеждане:

3 март 2017 – 2 юни 2018

Партньорски организации:

EMMA Foundation, Румъния
Европейски информационен център, Велико Търново, България

Цели:

Основната цел на проекта е улесняването на заетостта и трудовата мобилност в транграничния регион между Румъния и България чрез съвместно проучване на нуждите и изискванията на пазара на труда; трансгранична мрежа от компании за подбор на персонал, местни власти и професионални училища; професионално обучение на младежи в двата региона; информационна кампания за насърчаване на възможностите за заетост в цялата зона на програмата; трансгранична онлайн платформа за заетост и изграждане на икономически връзки между заинтересованите страни.

Дейности:

  1. Съвместно проучване на нуждите и потребностите на пазара на труда в България и Румъния;
  2. Изграждане на трансгранична мрежа от компании за подбор на персонал, местни власти и професионални училища;
  3. Трансгранични наръчници за заетост в региона България-Румъния за търсещи работа и работодатели;
  4. Професионално обучение на младежи в двата региона;
  5. Информационна кампания за насърчаване на възможностите за заетост в цялата зона на програмата;
  6. Създаване на трансгранична онлайн платформа за заетост и изграждане на икономически връзки между заинтересованите страни.

Актуални новини за проекта

 

Архив новини

Публична покана – документи 

Съобщение за набиране на ценови предложения

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма

 Logo Interreg_bg

www.interregrobg.eu

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development