ЮНИ 2018

21 юни 2018 – Велико Търново, СОУ „Вела Благоева“ –зала Център Кариерно развитие

Младежки дебат за бъдещето на Европа „Аз избирам ЗА Европа“

 

22 юни 2018 – Сливен, Община Сливен

Младежки регионален дебат за бъдещето на Европа „Аз избирам ЗА Европа“

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development