Clicking With Voters

Период на провеждане:

септември 2018 – февруари 2020

Партньори:

  • Europe House Slavonski Brod, Хърватска
  • Change it!, Чехия
  • Daugavpils Universitate, Латвия
  • Association for Non Formal Education MERITUM,
    Полша
  • Euroasia Net, Франция
  • Folkuniversitetet Kristianstadt, Швеция
  • KANE, Social Youth Development NGO, Гърция

Цели:

Общата цел на проекта е овластяването на Европейското гражданство и насърчаването на гражданското включване, със специално внимание към младите,  в демократичния живот на Европа и по-специално като ги мотивира да участват в изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Дейности и резултати:

Резултати от проведена анкета

 

Официална Фейсбук страница на проекта

Print

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development