Европейски съюз: общо минало, настояще и бъдеще за вас (EUcom4U project)

button_EUcom4U

Период на провеждане:

октомври 2019 – март 2021

Цели:

Проектът EUcom4U има за цел да повиши осведомеността за историята на ЕС и за различните разбирания за минало и настояще по отношение на значими събития сред гражданите на 6 европейски общности в 6 държави-членки. 

Дейности и резултати:

 

Print

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development