Archive for the ‘ЕИЦ-Европа директно’ Category

Електронен бюлетин – Февруари 2014

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за м. Февруари, 2014г.

Електронен бюлетин – Януари 2014

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Януари, 2014г.

Електронен бюлетин – Януари – Декември 2013

Bulletin EIC4 copy

Разгледайте нашия Годишен информационен електронен бюлетин с по-важните събития от 2013.

Екипът на Европейски информационен център Ви желае весели празници!

Електронен бюлетин – Декември 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Декември, 2013г.

Заключителна конференция на мрежата Европа Директно по повод 2013 – Европейска година на гражданите

20131204_174950_2 copy

Представителството на Европейската комисия в България организира заключителна конференция „Успешно сътрудничество с информационните центрове Европа Директно и младежкия екип Европа – уроците от Европейската година на гражданите с поглед към Европейската година 2014“, която се проведе от 3-ти до 5-ти декември в София.

По време на срещата бяха представени актуални теми като „Европейската година на гражданите през погледа на гражданското общество“; „Оперативните програми през 2014 – 2020 г.“; „Творческа Европа“; новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт “Еразъм+”; наградата “Сахаров” за свобода на мисълта. Read more »

Електронен бюлетин – Ноември 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Ноември, 2013г.

Европейски информационен център Ви кани на изложба “Камбаните”

kmbani_izlojba

Европейски информационен център „Европа Директно – Велико Търново“ и Народна библиотека „П.Р. Славейков“

Ви канят

на тематична среща посветена на Деня на народните будители

С участието на:

Кина Котларска – учител на годината;

Божидар Желев – изложба „Камбаните“;

Калоян Здравков – презентация на проект „Дигитална библиотека на ценни информационни ресурси с местен характер за областите Велико Търново и Габрово“.

От 29 октомври до 11 ноември 2013 г. народната библиотека „П.Р. Славейков“ във Велико Търново ще представи на посетителите си изложбата „КАМБАНИТЕ“.

Организатори на изложбата са Европейският информационен център „Европа Директно – Велико Търново“ и Народната библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново. Изложбата е посветена на Европейската година на гражданите 2013 и на Денят на народните будители, 1 ноември.

Официално откриване:  29.10.2013г. (вторник) от 17:30 ч. във фоайето на библиотеката, ул. „Ив. Ботева“ 2

 

kmbani_izlojba

Електронен бюлетин – Октомври 2013

Bulletin EIC3 copy

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Октомври, 2013

Конкурс за участие в КЛУБ „ЕВРОПА”

Club Europe copy2

Европейски информационен център -Европа Директно  – Велико Търново  организира конкурс за участие в  екипа на КЛУБ „ЕВРОПА” – Велико Търново. Клубът е нерегистрирана формална група от млади хора (студенти), работеща със съдействието на  Европейски център.

Регламент на Конкурса

Основна цел е да събуди интерес  и да засили осведомеността на младите хора относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане и управление на европейски проекти.

Право на участие имат студенти редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.  Съставът на клуб „Европа“ е до 15 студенти.  Критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите:

  • Много добро  владеене на английски език – говоримо и писмено
  • Добри комуникационни умения
  • Готовност за работа с различни целеви групи

Конкурсът се състои от два етапа:

        1. Изпращане на документи за участие (мотивационно писмо – до 300 думи), подадени на английски език.

Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на електронен адрес:  office@europeinfocentre.bg  в срок до 31 октомври 2013г. (четвъртък), 17:00ч.

        2. Устно събеседване с преминалите първия етап кандидати. Събеседването ще се състои на 4 ноември  2013г.; 14:00ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека  – Велико Търново, бул. „България” № 24

За въпроси –  в писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg

Работа на Клуб „ЕВРОПА” е двегодишна, с  две месечни срещи и цели повишаване на знания по комуникационни умения, работа в екип, работа с медии, дипломация и протокол, европейски програми, проекти – писане, управление, изпълнение; гражданско общество и НПО сектор и др.  Предвидени са практити в национални институции и участие в международния обмен на ЕИЦ. Участниците ще получат сертификат за участие и стаж от Европейски център с подробно описание на дейностите, осъществени от тях в хода на работата на клуба.

СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА“ УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

Root&Wings II_Zadar, Croatia

Студенти от клуб „Европа“ към Европейски център „Европа Директно“ – Велико Търново участваха в заключителната среща на международния младежки проект „Корени и криле II“, част от програма „Младежта в действие“. Проектът има за цел да повиши активното участие на младите хора в демократичните процеси на местно ниво. Участниците са младежи от Хърватия, Турция и България.

Срещата се проведе в периода 4 – 8 октомври 2013 година в град Задар, Хърватия. Събитието премина под формата на интерактивно обучение, ръководено от момичета – лидери от сдружение ГЛОУ. Един от акцентите по време на обучението бе обсъждане на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общината и региона. Всяка страна-партньор предтави осъществените до момента дейности на местно ниво както и предложения за бъдещи инициативи. След успешното закриване на третата последна сесия от проекта, на участниците предстои финализиране на цялостната работа.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development