Archive for the ‘ЕИЦ-Европа директно’ Category

Електронен бюлетин – Януари 2014

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Януари, 2014г.

Електронен бюлетин – Януари – Декември 2013

Разгледайте нашия Годишен информационен електронен бюлетин с по-важните събития от 2013.

Екипът на Европейски информационен център Ви желае весели празници!

Електронен бюлетин – Декември 2013

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Декември, 2013г.

Заключителна конференция на мрежата Европа Директно по повод 2013 – Европейска година на гражданите

Представителството на Европейската комисия в България организира заключителна конференция „Успешно сътрудничество с информационните центрове Европа Директно и младежкия екип Европа – уроците от Европейската година на гражданите с поглед към Европейската година 2014“, която се проведе от 3-ти до 5-ти декември в София.

По време на срещата бяха представени актуални теми като „Европейската година на гражданите през погледа на гражданското общество“; „Оперативните програми през 2014 – 2020 г.“; „Творческа Европа“; новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт “Еразъм+”; наградата “Сахаров” за свобода на мисълта. Read more »

Електронен бюлетин – Ноември 2013

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Ноември, 2013г.

Европейски информационен център Ви кани на изложба “Камбаните”

Европейски информационен център „Европа Директно – Велико Търново“ и Народна библиотека „П.Р. Славейков“

Ви канят

на тематична среща посветена на Деня на народните будители

С участието на:

Кина Котларска – учител на годината;

Божидар Желев – изложба „Камбаните“;

Калоян Здравков – презентация на проект „Дигитална библиотека на ценни информационни ресурси с местен характер за областите Велико Търново и Габрово“.

От 29 октомври до 11 ноември 2013 г. народната библиотека „П.Р. Славейков“ във Велико Търново ще представи на посетителите си изложбата „КАМБАНИТЕ“.

Организатори на изложбата са Европейският информационен център „Европа Директно – Велико Търново“ и Народната библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново. Изложбата е посветена на Европейската година на гражданите 2013 и на Денят на народните будители, 1 ноември.

Официално откриване:  29.10.2013г. (вторник) от 17:30 ч. във фоайето на библиотеката, ул. „Ив. Ботева“ 2

 

kmbani_izlojba

Електронен бюлетин – Октомври 2013

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Октомври, 2013

СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА“ УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

Студенти от клуб „Европа“ към Европейски център „Европа Директно“ – Велико Търново участваха в заключителната среща на международния младежки проект „Корени и криле II“, част от програма „Младежта в действие“. Проектът има за цел да повиши активното участие на младите хора в демократичните процеси на местно ниво. Участниците са младежи от Хърватия, Турция и България.

Срещата се проведе в периода 4 – 8 октомври 2013 година в град Задар, Хърватия. Събитието премина под формата на интерактивно обучение, ръководено от момичета – лидери от сдружение ГЛОУ. Един от акцентите по време на обучението бе обсъждане на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общината и региона. Всяка страна-партньор предтави осъществените до момента дейности на местно ниво както и предложения за бъдещи инициативи. След успешното закриване на третата последна сесия от проекта, на участниците предстои финализиране на цялостната работа.

Електронен бюлетин – Септември 2013

Разгледайте нашия електронен бюлетин за месец Септември, 2013

Европейски информационен център се включи в проект “Студентски практики” на МОН

От 23.09 до 20.10.2013 г. студенти ще имат възможността да кандидатстват за обявените позиции в Европейски информационен център в рамките на проект “Студентски практики”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Кандидатстването се извършва онлайн. Чрез платформата на проекта, студентите могат да подадат своите документи за стаж.

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 56 000 000 лева.

За повече информация: http://praktiki.mon.bg/sp/

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development