Конкурс „Аз, доброволецът” : Доброволческата история на Жасмина Андреева

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b6-%d0%b6%d0%b0%d1%81%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0

Автора на колажа: Жасмина Андреева, 16 години

гр. Вършец

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development