Конкурс „Аз, доброволецът” : Доброволческата история на Славея Авелска

Slaveya_Avelska

Slaveya_Avelska

Помагам на мама в доброволческите и добри дела.

Автор: Славея Авелска, 6 год.
гр.Монтана
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development