Конкурс „Аз, доброволецът” : Доброволческата история на Мария Чешмеджиева

Maria Cheshmedjieva
Maria Cheshmedjieva
Аз съм Мария Чешмеджиева – графичен дизайнер на най-голямата доброволческа организация в България. Участвам в конкурса в категория „Авторска снимка или колаж от авторски снимки“ с мой колаж, направен с част от работата ми за екипа.
 
автор: Мария Чешмеджиева, 22 години
град София, Национална художествена академия
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development