Проект “EuroSol”

Период на провеждане:

1 януари 2017 – 30 юни 2018

Партньори:

Цели:

Проектът събира граждани от различни хоризонти в дебати, пряко свързани с политиката на Съюза, с цел да им се даде възможност да се конкретно участие в процеса на вземане на решения за бежанската криза. Граждани от 8 държави-членки ще разсъждават заедно на местно и европейско равнище, за да предложат конкретни решения, които могат да бъдат намерени чрез сътрудничество на ЕС в подкрепа на инициативите, осъществявани от институциите на ЕС в областта.

Резултати от проекта: pdf_icon

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Print

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development