Posts Tagged ‘2014’

Ние, Млади, Обединени!

we, young, united banner

Период на провеждане:

5 януари – 22 декември, 2014

 

Партньорски организации:

 • Европейски информационен център, гр. Велико Търново /кандидатстваща организация/;
 • Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” /партньор/;
 • Лидерска академия “ГЛОУ” /партньор/;
 • Асоциация Читалища /партньор/;
 • Асоциация на кметовете от община Велико Търново /партньор/.

Read more »

Електронен бюлетин – Декември 2014

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Декември, 2014 г.

 

 

По-информативни етикети на храните за европейските потребители от 13 декември 2014 г.

eating_EP

От 13 декември 2014 г. влизат в сила новите правила на ЕС за етикетиране, приети от Европейската комисията през 2011 г.

Те ще гарантират на потребителите по-ясна, по-подробна и точна информация за съдържанието на хранителните продукти и ще им позволят да правят информиран избор за консумираните храни.

Витянис Андрюкайтис, европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „От 13 декември 2014 г. европейските граждани ще видят резултатите от полаганите в продължение на години усилия за подобряване на правилата за етикетиране на храните. Ключовата информация за съдържанието вече ще се отбелязва по-ясно върху етикетите, а това ще помогне на хората да правят информиран избор за храните, които купуват. Благодарение на новите правила потребителите са поставени на първо място и получават по-ясна информация по начин, който не затруднява предприятията.“

Основни промени

Част от основните промени в правилата за етикетиране са изброени по-долу:

 • По-четливa информация (въвежда се минимален размер на шрифта за задължителната информация);
 • По-ясно и унифицирано представяне на алергените (напр. соя, ядки, глутен, лактоза) при предварително опакованите храни (видимо открояване от останалата информация чрез шрифт, стил и цвят на фона) в списъка на съставките;
 • Задължителна информация за алергените при храните, които не са предварително опаковани, включително в ресторанти и кафенета;
 • Изискване за представяне на определена информация за хранителната стойност на по-голямата част от предварително опакованите преработени храни;
 • Задължителна информация за произхода на прясното свинско, овче, козе и птиче месо;
 • Еднакви изисквания за етикетиране при пазаруване по интернет, от разстояние и от магазина;
 • Списък на специално създадените наноматериали в съответните съставки;
 • Конкретна информация за растителния произход на рафинираните масла и мазнини;
 • По-строги правила за предотвратяване на подвеждащи практики;
 • Посочване на съставката заместител при „имитациите“ на храни;
 • Ясно указване на „формовано месо“ или „формована риба“;
 • Ясно указване на размразените продукти.

 

Правилата за задължителното обозначаване на хранителната стойност върху етикетите на преработените храни ще се прилагат едва от 13 декември 2016 г.

Стопанските субекти от хранителната промишленост разполагат с три години, за да осигурят плавен преход към новия начин за етикетиране на предварително опакованите храни и на тези, които не са предварително опаковани. Освен това регламентът предвижда клауза за изчерпването на складовите наличности на храните, които са пуснати на пазара или етикетирани преди 13 декември 2014 г. (N.B. това не включва изчерпването на наличните етикети).

Комисията работи заедно с предприятията, за да гарантира бъдещото правилно прилагане на новите изисквания. В момента се разработва и база данни за ЕС, която да улесни идентифицирането на всички правила за задължително етикетиране на равнище ЕС и на национално равнище. Това ще позволи на всички стопански субекти и МСП от хранителната промишленост да правят справки, използвайки лесно за употреба средство. Предвижда се работата по базата данни да продължи през 2015 г.

 

Контекст

Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите заменя и обединява в един законодателен акт предходните правила за етикетиране, произтичащи от Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането, представянето и рекламата на храните и Директива 90/496/ЕИО относно етикетирането за питателност на храните, и други законодателни актове за конкретни категории храни.

 

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_en.pdf

 

Следвайте ги в Twitter:@Food_EU

За контакти :

Enrico Brivio (+32 2 295 61 72)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Електронен бюлетин – Ноември 2014

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Ноември, 2014 г.

Носителят на наградата „Сахаров” за 2014 г.: „Женските тела са станали бойно поле”

Denis_Sakharov_award

„Женските тела са се превърнали в истинско бойно поле, а изнасилването се използва като инструмент на войната”, заяви доктор Денис Муквеге от Демократична република Конго при получаването на наградата „Сахаров” на Европейския парламент на 26 ноември в Страсбург. Той бе избран за лауреат на наградата на ЕП заради това, че е посветил живота си на хилядите жертви на групови изнасилвания и брутално сексуално насилие в конфликта в страната си.

Д-р Муквеге изрази благодарност към депутатите, че с наградата те привличат „вниманието на света към нуждата от защита на жените по време на въоръжени конфликти” и отказват да отминат „с безразличие една от най-големите хуманитарни катастрофи на съвремието”.

В същото време той подчерта, че „наградата не би имала никаква стойност за жените жертви на сексуално насилие, ако не се присъедините към нас в търсене на мир, справедливост и демокрация”. „Всички ние – политици, гражданско общество, граждани, мъже и жени, трябва да очертаем червена линия срещу използването на изнасилването като инструмент на войната”.

 

Положението в Демократична република Конго: „нито мир, нито война”

Денис Муквеге описа ситуацията в своята страна като „нито мир, нито война” и призова ЕС и страните членки да използват всички възможности за намиране на решение на конфликта. „Изгубихме твърде много време и енергия да поправяме последствията от насилието. Време е да се погрижим за причините”.

„Справедливостта трябва да бъде в центъра на мирния процес и борбата срещу безнаказаността трябва да бъде засилена”, подчерта той. „Всяка изнасилена жена  отъждествявам с моята жена, всяка изнасилена майка отъждествявам с моята майка, всяко изнасилено дете отъждествявам с моите деца”.

 

Председателят на ЕП Мартин Шулц: Край на безнаказаността!

Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц засвидетелства своето възхищение и дълбоко уважение към дейността на д-р Муквеге като лекар и мъж, борещ се за достойнството на жените, както и за справедливост и мир в страната си. „Безнаказаността на извършваните изнасилвания при въоръжени конфликти е нещо, на което трябва да се сложи край! … Необходими са наказания както при всяко друго военно престъпление”, каза г-н Шулц.

Той също така приветства представителите на другите финалисти за наградата „Сахаров” тази година: Елисавета Шепетилникова от украинското движение „Евромайдан” и Динара Юнус, дъщеря на задържаната Лейла Юнус, основателка на Института за мир и демокрация в Азербайджан.

 

Кой е Денис Муквеге?

Денис Муквеге, на 59 г., е международно признат специалист по лечението на физиологически и психологически травми, причинени от сексуално насилие. През 1998 г. той основава клиника в Букаву, в източната част на Демократична република Конго. Там той лекува жертвите на сексуално насилие по време на военните действия в страната.

 

Наградата „Сахаров” на ЕП

Наградата „Сахаров” от 50 000 евро се присъжда ежегодно от Европейския парламент. Тя е учредена през 1988 г., за да почете усилията на личности и организации, борещи се за правата на човека и за основните свободи. Миналата година тя бе спечелена от пакистанката Малала Юсуфзай заради нейната борба за правото на момичетата на обучение.

 

Видеозапис на церемонията по връчването на наградата

Интервю на Денис Муквеге

Повече информация за Денис Муквеге

Тематична страница за наградата за 2014 г.

Страница на наградата „Сахаров” на ЕП

Видео интервю с д-р Денис Муквеге

ЕС стартира инвестиционна офанзива за насърчаване на работните места и растежа

investEU

Европейската комисия обяви на 28 ноември 2014 г. План за инвестиции на обща стойност 315 милиарда евро, чрез който ще се възстанови растежът в Европа и повече хора отново ще имат работа.

Планът съдържа три основни направления:

 • създаване на нов Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), гарантиран с публични средства, чрез който през следващите три години (2015—2017 г.) ще се мобилизират допълнителни инвестиции на стойност най-малко 315 милиарда евро;
 • създаване на надежден набор от проекти, съчетан с програма за помощ, за да могат инвестициите да бъдат насочвани там, където те са най-необходими;
 • амбициозна пътна карта, чрез която Европа ще стане по-привлекателно място за инвестиции и ще се отстранят регулаторните пречки.

Според оценките на Европейската комисия предложените мерки като цяло могат да увеличат БВП на ЕС с между 330 милиарда евро и 410 милиарда евро в рамките на три години и да създадат до 1,3 милиона нови работни места.

В коментара си за Плана председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Съвсем просто е — ако Европа инвестира повече, ще постигне по-голям просперитет и ще създаде повече работни места. Планът за инвестиции, който предлагаме в тясно партньорство с Европейската инвестиционна банка, представлява нов и амбициозен начин за насърчаване на инвестициите, без да се създава нов дълг. Сега е моментът да инвестираме в бъдещето си, в стратегически области, които са от ключово значение за Европа, като енергетиката, транспорта, широколентовата инфраструктура, образованието, научните изследвания и иновациите. Разчитам, че Европейският парламент и държавите членки ще запретнат ръкави и ще направят зависещото от тях, за да може новият Европейски фонд за стратегически инвестиции да бъде създаден и да започне да функционира възможно най-скоро. Европа се нуждае от тласък напред и представеният от нас План днес представлява двигателната сила за този тласък.“

 

За повече информация:

Всички материали за пресата са достъпни на специален уебсайт: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm

Профил на страната: Инвестициите в България.: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/country_profiles/bulgaria-country-file_bg.pdf#/whatsnew

Информационен документ 1: “Защо ЕС се нуждае от план за инвестиции?”: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet1-why_bg.pdf

Информационен документ 2: “Откъде идват средствата”: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet2-where-from_bg.pdf

Информационен документ 3: ” За какво са предназначени парите?”: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet3-what-in_bg.pdf

Информационен документ 4: “Подобряване на инвестиционната среда”: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet4-environment_bg.pdf

Информационен документ 5: ” Какво предстои? График” http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet5-timeline_bg.pdf

Linkedin

Twitter #investEU

Български ученици си оспорват титлата за най-добър млад преводач на ЕС

juvenes_translatores

На 27 ноември, четвъртък, десетки български ученици ще тестват преводаческите си умения с надеждата да спечелят приз в конкурса за млади преводачи на Европейската комисия. Заедно с над 3000 участници от целия Европейски съюз те ще се включат в ежегодния конкурс Juvenes Translatores, превеждайки едновременно (11.00-13.00 ч. българско време) текст от една страница от и на един от 24-те официални езика на ЕС.

В тазгодишното издание на конкурса участват ученици от 17 български училища от цяла България.

ТУК можете да откриете списък на училищата от цяла България, които тази година ще вземат участие в надпреварата.

Електронен бюлетин – Октомври 2014

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Октомври, 2014 г.

 

 

 

Гинекологът Денис Муквеге е носител на наградата „Сахаров” за 2014 г.

Denis_Sakharov_award

Наградата „Сахаров” за свобода на мисълта за 2014 г. се присъжда единодушно на гинеколога Денис Муквеге за борбата му за защита на жените, решиха лидерите на политическите групи в ЕП и председателят на Парламента на 22 октомври. Другите финалисти също получиха признание: при обявяването на решението г-н Шулц подчерта, че то не е насочено срещу украинското протестно движение „Евромайдан” и че представители на движението ще бъдат поканени на церемонията по награждаването на 26 ноември в Страсбург.

Делегация от всички политически групи от ЕП пък ще посети третата финалистка Лейла Юнус в Азербайджан, за да подкрепи борбата ѝ за демокрация и права на човека.

Лекарят, борещ се за правата на жените

Денис Муквеге добре познава страданията на жените, които стават жертви на сексуално насилие при въоръжени конфликти. През 1998 г. гинекологът основава клиника в Букаву, в източната част на Демократична република Конго, където лекува травмите на тежко пострадали по време на гражданската война в страната. Масовите изнасилвания са част от инструментите на войната, която тлее в тази част от Конго.

Въпреки че пътува редовно в чужбина, за да отстоява правата на жените, и се занимава с управлението на клиниката, г-н Муквеге продължава да приема лично пациенти и да оперира в два дни от седмицата. Той бе номиниран от групите на С&Д и АЛДЕ, както и от депутатката Барбара Лохбилер.

Наградата „Сахаров”

Наградата „Сахаров” се присъжда ежегодно от Европейския парламент. Тя е учредена през 1988 г., за да почете усилията на личности и организации, борещи се за права на човека и за основните свободи. Миналата година тя бе спечелена от пакистанката Малала Юсуфзай заради нейната борба за правото на момичетата на обучение.

Европейският парламент защитава правата на човека

С цялостната си работа Европейският парламент се стреми да оказва подкрепа на всички, които се борят за правата на човека. Той привлича вниманието към извършвани нарушения, помага за провеждането на свободни избори из целия свят и осигурява включването на клаузи за защита на човешките права във външнополитическите и търговските споразумения, договаряни от Европейския съюз. Наградата „Сахаров” за свобода на мисълта е също част от целенасочената политика на Парламента в тази област.

Повече информация:

 

Регионална покана за представяне на предложения за допълнителни центрове Европа Директно

ED_banner

Европейската комисия, чрез представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения, които отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства за дейности и техническа помощ в замяна на осигуряването на приемни структури за обществени информационни центрове, известни под общото наименование „Информационна мрежа Europe Direct“ за периода 2015-2017 г.

Съдържащите се в настоящата покана правила и спецификации, заедно с всички останали документи, свързани с нея, трябва да бъдат внимателно прочетени и спазвани от потенциалните заявители.

Искате ли да станете част от мрежата на информационните центровете Europe Direct в Европейския съюз? Искате ли да се занимавате с комуникация и да организирате събития по важни теми за Европейския съюз? Активни ли сте в интернет пространството? Искате ли да предоставяте актуална информация за Европейския съюз на хората, които живеят във вашата област, както и да получавате най-актуалните новини за Европейския съюз?

Ако отговорите на тези въпроси са положителни, тогава прочетете Поканата за представяне на предложения и  изпратете Вашето предложение до 30 октомври 2014 г., 17:00ч.

Повече информация можете да откриете на уебсайта на Представителството на Европейската комисия в България: http://ec.europa.eu/bulgaria/focus/30092014_edics_regional_call_bg.htm

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development