Archive for the ‘Новини’ Category

Евродепутатите в защита на традиционните начини на селектиране на растения

Забраната на патентоването на продукти, придобити чрез биологични техники за селектиране, като кръстосване, е от основно значение за иновациите, снабдяването с храни и малките и средни предприятия. Това се казва в обща резолюция, гласувана от ЕП в четвъртък. Евродепутатите изразиха изненада от решението на Европейското патентно ведомство да позволи патентоването на такива продукти.

Read more »

Европейска гранична и брегова охрана за защита на външните граници на Европа

Европейската комисия приема днес важен набор от мерки за управление на външните граници на ЕС и за защита на Шенгенското пространство без вътрешни граници. Днешните предложения ще спомогнат за по-ефективното управление на миграцията, подобряването на вътрешната сигурност на Европейския съюз и съхраняването на принципа на свободно движение на хора. Комисията предлага да се създаде Европейска гранична и брегова охрана, за да се осигури силно и споделено управление на външните граници. С цел допълнително повишаване на сигурността за гражданите на Европа Комисията предлага също така да се въведат систематични проверки в съответните бази данни на всички лица, които влизат или излизат от Шенгенското пространство.

Read more »

Изложба на БНТ в Дома на Европа в подкрепа на „Българската Коледа”

Картините от кампанията „Откривай България” ще бъдат продадени благотворително

 

Българската национална телевизия и Представителството на Европейската комисия в България представиха днес изложбата „Откривай България”. Националната инициатива, която бе посветена на българското домакинство на Детската Евровизия, обедини 13 града в една обща идея. В края на месец септември известни художници и деца от Белоградчик, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Ловеч, Пловдив, Русе, Стара Загора, Шумен и София претвориха в платната си културни, исторически и природни забележителности, с които показахме красотата на страната ни пред света.

Read more »

Европейската комисия улеснява достъпа до онлайн съдържание и онлайн продажбите в ЕС

Европейската комисия представи нови правила, свързани с трансграничната преносимост на услугите за цифрово съдържание, авторските права и цифровите договори, чиято цел е да се опрости и разшири достъпа на потребителите до цифрово съдържание и да се насърчат онлайн продажбите в рамките на ЕС.

Read more »

ЕС се обръща към директивата за оръжия

Дебатът на членовете на ЕП предложи промени по отношение на правилата за продажба, притежание и регистрация на оръжие след атентатите в Париж, които насочиха светлината върху потенциални пробиви в настоящото законодателство.

Интересът към политиките на ЕС e нараснал според проучване на Евробарометър

Все повече хора се интересуват като цяло от политиките на ЕС (54%, което е с 11 процентни пункта повече от 2013 г.) и все повече европейци смятат, че техните страни са се облагодетелствали от членството си в ЕС (60%, с 6% повече от юни 2013 г.), показва последният Евробарометър, поръчан от Европейския парламент и публикуван в понеделник. Проучването установява явни различия между страните по всички разгледани въпроси. В България, например, подкрепата за членството в ЕС спада, като българите са и сред европейците, които не са особено заинтересовани от политиките на ЕС. От друга страна, България е страната, заедно с Люксембург, където ЕП се възприема най-положително от гражданите – 37% възприемат образа на Парламента като „изцяло положителен“.

Read more »

Купи, използвай, хвърли: разваляне на кръга

Членовете на Европейския парламент разглеждат традиционната икономика, застъпвайки се за концепцията за циклична икономика, която цели запазването на ресурсите чрез иновационен продуктов дизайн и повторно използване.

Европол: борба с престъпността и тероризма в Европа

В светлината на атаките в Париж, членовете на Европейския парламент гласуват да направят Европол, европейската полицейска служба, по-ефективна, като с това насърчават страните членки да предоставят пълно сътрудничество.

Електронен бюлетин – Ноември 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец ноември, 2015 г.

 

Електронен бюлетин – Октомври 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец октомври, 2015 г.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development