Posts Tagged ‘видео’

В дневния ред: Европол, ПНР, кръгова икономика

circular economy

Членове на Европейския парламент за граждански свободи ще гласуват за нови правомощия на Европол и ще дебатират за мерки за по-добро справяне с миграцията, а мини пленарна сесия ще засегне темите за пакета за кръгова икономика.

В програмата: Гърция, ТПТИ и кръгова икономика

greece eu

В последното пленарно заседание преди лятото,  членовете на Европейския парламент се сблъскват с важните дебати за Гърция, търговското споразумение между ЕС и САЩ и напредващата кръгова икономика.

Засилване на сигурността на пациентите: как да бъде преборена антибиотичната резистентност?

EP

Членовете на Европейския парламент поставят акцент върху справянето с проблема за резистентността към антибиотици и инфекциите, свързани със здравеопазването, които засягат над 4.1 милиона души всяка година.

 

„Сподели града, сподели света!” – конкурс за видео и снимка

do the right move

“Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” с подкрепата на Европейската комисия дават старт на конкурс за видео и снимка на тема споделено ползване на личния автомобил в градска среда. Конкурсът, който ще продължи от ноември’14 до февруари’15 година, е отворен за любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или просто активни хора на възраст между 18 и 50 години, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска среда в двете конкурсни категории – снимка или кратко видео.

Авторските проекти под надслов „Сподели града, сподели света”  се приемат до 5 декември  на имейл адрес office@dothemix.bg , на който трябва да бъдат изпратени трите имена и възрастта на кандидата, име на проекта и линк, на който е качена кандидатурата.

Кандидатурите в двете категории ще бъдат прегледани и оценени от организаторите на конкурса и компетентно жури с председател проф. дн. Любомир Халачев, декан на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, и по един представител от Представителство на Европейската комисия у нас и от Министерство на околната среда и водите, което е национален координатор на проекта „Придвижвай се разумно!”.

Шестима финалисти – по трима, излъчени в категориите ‚видео’ и ‚снимка’, ще получат материални награди, които ще бъдат връчени по време на официална церемония в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” през февруари следващата година. Фотографиите и селектирани кадри от видео-кандидатурите на всички участници ще бъдат представени на изложба на открито в центъра на София.

Пълните условия за участие в конкурса са публикувани на www.dothemix.bg

Отдел “Преса и медии”

Телефон 02/933 53 38

 

Ново информационно видео!

News copy

Вече имаме ново видео, представящо центъра “Европа Директно” – гр. Велико Търново!

Не пропускайте да го изгледате!

 

Видео конкурс “Ние сме Европа…всеки ден”

we are europe

 

Европейската комисия в партньорство с Организацията на обединените нации стартира конкурс за
видеоклип “Ние сме Европа…всеки ден”, посветен на европейската интеграция и участието на
гражданите в нея.

 

Крайният срок за изпращане на материал(и) за участие е 10 март 2014 година. 
Подробна информация за условията на конкурса е достъпна на неговата интернет страница: http://www.europeinaday.eu/en/call/We-are-Europe-every-day/388/brief

Пожелаваме Ви успех!

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development