„Европа на многообразието. Кой как празнува в Европа.“

На 15 декември 2008 година Европейски информационен център „Европа Директно” Велико Търново отбеляза своята кампания „Европа на многообразието. Кой как празнува в Европа.”. Кампанията се реализира като част от дейностите на Информационния център, посветени на годината на междукултурия диалог и се изпълнява в патрньорство с Дирекция „Образование” на община Велико Търново. В рамките на кампанията се включиха подготвителните групи в пет обединени детски заведения на територията на общината. Децата от подготвителните групи представиха празнично – битовия календар на различните етноси и групи в България и Европа, като след това ще получат коледни подаръци от Европейския център и община Велико Търново.

Кампанията стартира в понеделник с посещение на ЦДГ „Пламъче” град Дебелец и продължи с посещения на ОДЗ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОДЗ „Пролет”, ОДЗ „Ален мак”, ОДЗ „Райна Войвода” във Велико Търново и ОДЗ „Пчелица” в Лясковец. Детските заведения, включени в кампанията на Европейския център са активни дългогодишни партньори на центъра по различни кампании и мероприятия.

Европейско коледно тържество в Лясковец


На 16 декември 2008 година Европейски информационен център, РЕИС „Европа Директно” Велико Търново се влючи като гост на коледното тържество на ЦДГ „Пчелица” град Лясковец. Коледното тържество бе посветено на традициите при посрещането на Коледа в различните европейски страни. Представени бяха и български коледни обичаи и песни. Целта на тържеството бе запознаване с националното и европейско културно наследство представено чрез обичаи, музика, песни и танци. Децата от подготвителната група получиха коледни подаръци от Информационния център.

„Европа на многообразието. Кой как празнува в Европа“.


На 15 декември 2008 година Европейски информационен център „Европа Директно” Велико Търново отбеляза своята кампания „Европа на многообразието. Кой как празнува в Европа.”. Кампанията се реализира като част от дейностите на Информационния център, посветени на годината на междукултурия диалог и се изпълнява в патрньорство с Дирекция „Образование” на община Велико Търново. В рамките на кампанията се включиха подготвителните групи в пет обединени детски заведения на територията на общината. Децата от подготвителните групи представиха празнично битовия календар на различните етноси и групи в България и Европа, като след това ще получат коледни подаръци от Европейския център и община Велико Търново.

Кампанията стартира в понеделник с посещение на ЦДГ „Пламъче” град Дебелец и продължи с посещения на ОДЗ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОДЗ „Пролет”, ОДЗ „Ален мак”, ОДЗ „Райна Войвода” във Велико Търново и ОДЗ „Пчелица” в Лясковец. Детските заведения, включени в кампанията на Европейския център са активни дългогодишни партньори на центъра по различни кампании и мероприятия.

Европейска коледна елха

На 5 декември 2008 година в София бе украсена „Европейската коледна елха” на Информационнните центрове „Европа Директно” – България. Единадесетте центъра на мрежата в България украсиха коледно дръвче и посадиха ново, което да остане част от озеленяването в София. В засаждането и украсяването на дръвчетата участва г-жа Ингрид Шикова, съветник в Представителството на ЕК в България.

Първият обучителен модул по кампанията „Пролет в Европа”

На 22 ноември 2008 Информационен център „Европа Директно” Велико Търново проведе първият обучителен модул по кампанията „Пролет в Европа”. Темата на първият обучителен модул бе „Европейски институции”. Гост лектори на обучението бяха Надежда Митева и Галя Кацева от Информационен център „Европа Директно” Смолян. В обучението се включиха 24 учителки от детски градини на териорията на община Велико Търново. На участниците бяха раздадени информационни материали за Европейския съзю.

Кръгла маса „Интеркултурен диалог и толерантност”

На 21 ноември 2008 година Информационна служба „Европа Директно” Велико Търново организира кръгла маса на тема „Интеркултурен диалог и толерантност”. В мероприятието взеха участие учители от страната, които дискутираха по проблемите на интрекултурното образование и обучението по толерантност. Като гости на мероприятието се включиха представители от Министерството на образованието.

Медиен семинар „Избягване езика на омразата и носенето на религиозните символи”

На 20 ноември 2008 Информационна служба „Европа Директно” Велико Търново организира медиен семинар на тема „Избягване езика на омразата и носенето на религиозните символи”. Семинарът е част от проявите, свързани с Европейската седмица на толерантността. Лектор бе Бисера Занкова, медиен юрист, консултант към Държавната агенция „Информационнни техологии”. Пред журналисти от Велико Търново и Габрово тя представи основните принципи и инструменти за защита правата на човека, утвърдени в Европейския съюз и тяхното прилагане по отношение на журналистическия език. Д-р Занкова постави акцент върху сложността в намирането на крехкия баланс между свободата на словото и уважението към правата на отделния индивид. Семинарът приключи с активна дискусия по отделни казуси, свързани с проблемната тематика.

Тренинг за толерантни отношения

На 20 ноември 2008 година Информационен център „Европа Директно” Велико Търново организира тренинг за толерантни отношения със студенти от специлност „Политолигия” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Мероприятието бе част от седмицата, посветена на толерантността в контекста на Европейската година на междукултурния диалог и домакнствана от Информационна служба „Европа Директно” Велико Търново. Гост – лектор бе доц. Татяна Дронзина от СУ „Св. Климент Охридси”.

Урок в контекста на Европейската година на междулултурния диалог

На 18 ноември 2008 Информационна служба „Европа Директно” Велико Търново организира урок в контекста на Европейската година на междулултурния диалог. В урока се включиха ученици от началния курс на обучение от Помощно училище „Теодосий Търновски”, гр. Велико Търново. Урокът бе разигран около идеята за цветовете, които ни разлчават, но и обединяват. На включилите са в урока деца бяха раздадени награди и информационни материали за Европейския съюз.

Европейски уроци

На 10 ноември 2008 година Информационна служба „Европа Директно” Велико Търново организира урок с ученици от дванадесети клас на СОУ „Емилиян Станев”, Велико Търново. Чрез интерактивни методи на работа, учниците бяха обучавани как се пише и работи по проект. В края на обучението учениците сами разработиха проекти по темите „Трафик на хора” и „Екологичния проблем”. Раздадени бяха информационни и учебни материали за Европейския съюз.
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development