Награда Evens за европейска журналистика 2015

Краен срок: 15 септември 2014 г. Целта на наградата е да отличи журналисти от печатните издания, чиято работа допринася в значителна степен за превръщането на Европа в по-разбираема и достъпна за по-широката аудитория. Могат да кандидатстват журналисти на възраст 21 […]

Изявление на европейския комисар Кристалина Георгиева във връзка с Международния ден на хуманитарните дейности (2014 г.)

Международният ден на хуманитарните дейности се отбелязва в памет на жертвите на нападението на централата на Организацията на обединените нации (ООН) в Багдад през 2003 г., което причини смъртта на 22 души, включително на специалния представител на ООН за Ирак […]

Кампания “Безплатни усмивки”

В петък, 15-ти август, от 10:30 ч. в парк “Марно поле” в град Велико Търново ще се проведе инициатива “Безплатни усмивки”. Инициативата “Безплатни усмивки” е съвместен проект на младежко сдружение “ГЛОУ” и община Велико Търново в подкрепа на кандидатурата на […]

ЕК изпраща възраженията си до „Български енергиен холдинг” относно предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазара за електрическа енергия на едро в България

Европейската комисия уведоми „Български енергиен холдинг” (БЕХ) за своето предварително становище, че териториалните ограничения за препродажба в споразуменията на БЕХ с търговските му партньори за доставка на електричество на българския нерегулиран пазар за електрическа енергия на едро може да представляват […]

Европейската комисия сключи споразумение за партньорство с България за периода 2014 – 2020 г.

Европейската комисия сключи споразумение за партньорство с България, определящо стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната. С днешното споразумение се открива пътят към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сближаване […]

 

Награда Evens за европейска журналистика 2015

journalists

Краен срок: 15 септември 2014 г.

Целта на наградата е да отличи журналисти от печатните издания, чиято работа допринася в значителна степен за превръщането на Европа в по-разбираема и достъпна за по-широката аудитория.
Могат да кандидатстват журналисти на възраст 21 или повече години, които живеят и работят в ЕС.
Награда: 10 000 евро
Повече информация може да намерите тук: http://evensfoundation.be/en/prizes/european-journalism/2015

Изявление на европейския комисар Кристалина Георгиева във връзка с Международния ден на хуманитарните дейности (2014 г.)

kristalina

Международният ден на хуманитарните дейности се отбелязва в памет на жертвите на нападението на централата на Организацията на обединените нации (ООН) в Багдад през 2003 г., което причини смъртта на 22 души, включително на специалния представител на ООН за Ирак Сержиу Виейра ди Мелу.

Eвропейският комисар в областта на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева е в Ирак, където Европейската комисия предоставя животоспасяваща помощ на стотици хиляди цивилни, които са блокирани в капана на боевете. Тя направи следното изявление:

„Международният ден на хуманитарните дейности е повод да се отдаде почит на хората, които рискуват живота си всеки ден, за да помагат на жертвите на войни и бедствия по целия свят. Той е и възможност да се поставят във фокус хуманитарните предизвикателства, пред които сме изправени.

Тези предизвикателства са напълно очевидни тук в Ирак. Стотици хиляди хора се нуждаят отчаяно от помощ, но достъпът до тях е все по-труден поради растящия конфликт. Условията на работа на хуманитарните работници коренно се промениха както тук, така и навсякъде по света.

Нараства броят и се изменя естеството на конфликтите, като светът става все по-несигурен. В Близкия Изток сме свидетели на ужасяващо насилие и нищо не предвещава край на страданията на невинното цивилно население. В цяла Африка, от Мали на запад до Сомалия на изток, като се мине през Северна Нигерия, Централноафриканската република и Южен Судан, живеят милиони цивилни, които се оказват притиснати в обръч от конфликти, подхранвани отчасти от етническа и религиозна омраза. Предоставянето на хуманитарна помощ на уязвимите деца, жени и стари хора става все по-трудно.

Всички тези предизвикателства увеличават опасностите пред хуманитарните работници, които вършат своята работа. Броят на нападенията срещу тях се е увеличил четири пъти от 2003 г. досега. През миналата година средно на месец са убити дванадесет хуманитарни работници, а над десет са отвлечени. Всяка седмица трима хуманитарни работници биваха нападани и ранявани.

Като към това се прибави въздействието на изменението на климата, на бързото увеличаване на населението в места като Сахел и на набиращия сили екстремизъм, неизбежно ще ставаме свидетели на все повече конфликти, глад и хора, принудени да изоставят своите домове и препитание.

Живеем в свят на огромна несигурност и затова трябва да съсредоточим много повече внимание върху предизвикателствата, пред които сме изправени: в името на жертвите на войните и бедствията, а също и в името на смелите мъже и жени, които рискуват живота си, за да им помагат”.

Кампания “Безплатни усмивки”

free smiles campaign GOW

В петък, 15-ти август, от 10:30 ч. в парк “Марно поле” в град Велико Търново ще се проведе инициатива “Безплатни усмивки”.

Инициативата “Безплатни усмивки” е съвместен проект на младежко сдружение “ГЛОУ” и община Велико Търново в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019, който цели да донесе малко повече усмивки и сгряващи спомени, към които да се връщаме след края на летните дни. Събитието ще посрещни гостите си след 10:30 сутринта, приканвайки ги към своите “Пет станции на радостта”, където те ще имат възможността да се отдадат на творчески занимания, да се посветят на безплатно четиво, да се замислят за малките, но важни думи, и най-вече да се забавляват по един различен начин. На последната станция всички, които са изпитали вълнението и ентусиазма, съпътстващ всяка дейност, ще могат да направят дарение (парично или предметно) и да помогнат усмивките да достигнат до повече хора. Екипът на Европейски информационен център ще има изнесен щанд, където посетителите на кампанията ще имат възможността да вземат безплатни информационни материали за Европейския съюз съобразно тяхната възраст.

Чрез проект “Безплатни усмивки” община Велико Търново следва основните си цели, зададени от мотото “Творим щастие” – насърчаване на сближаването и взаимното опознаване, на културното разнообразие и осмисленото съществуване, основано на творчество. Социалната кампания заема централно място и в дейността на сдружение “ГЛОУ”, младежка организация, която се стреми да развие лидерския потенциал у младите хора в България и да ги превърне в активни членове на тяхната общност. Събитието е кулминацията на провеждащата се в момента във Велико Търново Лидерска академия “ГЛОУ” – едноседмичен образователен курс за момичета на възраст между 14 и 18 години, посветен на теми като комуникативност, толерантност и доброволчество, както и актуалните проблеми, пред които младежите се изправят ежедневно.

Можете да се присъедините към събитието на Фейсбук страницата на ЕИЦ: https://www.facebook.com/events/587472998039487/

Снимка: http://takeasmileindia.files.wordpress.com/2013/02/free-poster-2.jpg

ЕК изпраща възраженията си до „Български енергиен холдинг” относно предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазара за електрическа енергия на едро в България

energy1

Европейската комисия уведоми „Български енергиен холдинг” (БЕХ) за своето предварително становище, че териториалните ограничения за препродажба в споразуменията на БЕХ с търговските му партньори за доставка на електричество на българския нерегулиран пазар за електрическа енергия на едро може да представляват нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Подобни условия ограничават свободата на купувачите да избират къде да препродават електроенергията, закупена от БЕХ. Изпращането на изложението на възраженията не предопределя крайния изход на разследването.

Комисията има опасения, че като налага ограничения относно мястото на препродажба на доставяната електроенергия, БЕХ — традиционното държавно вертикално интегрирано енергийно дружество в България, би могло да  възпрепятства конкуренцията на нерегулирания пазар за електрическа енергия на едро в страната.

В изложението на възраженията се посочва, че в по-голямата част от споразуменията за доставка на електроенергия, сключени между БЕХ и неговите търговски партньори, се предвижда, че доставяната от БЕХ електроенергия може да бъде препродавана единствено в България или единствено в чужбина. Споразуменията предвиждат също така механизми за контрол и санкциониране, които позволяват на БЕХ да следи и да наказва своите клиенти, които не спазват тези териториални ограничения.

Европейската комисия сключи споразумение за партньорство с България за периода 2014 – 2020 г.

procurement

Европейската комисия сключи споразумение за партньорство с България, определящо стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната. С днешното споразумение се открива пътят към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сближаване в периода 2014 – 2020 г. (по текущи цени, включително финансиране на европейското териториално сътрудничество и средствата за инициативата за младежка заетост). България също така получава 2,3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело.

Инвестициите на ЕС ще помогнат в борбата с безработицата и ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж чрез подпомагане на иновации, обучение и образование в градове и селски райони. С тяхна помощ ще се стимулират предприемачеството, борбата със социалното изключване и ще се подкрепи развитието на екологосъобразна и ресурсно ефективна икономика.

За повече информация:

Информационна бележка относно споразуменията за партньорство и оперативните програми

Политиката на сближаване и България

Споразумение за партньорство между Европейската комисия и България и резюме

Повторно използване на водата в Европа – какво мислите?

water
Европейската комисия започва обществена консултация относно редица възможни мерки на ЕС за насърчаване на повторното използване на пречистени отпадни води. Искаме да се запознаем с мнението на гражданите, заинтересованите страни, предприятията, неправителствените организации и публичните органи относно потенциала на повторното използване и пречките пред него, както и относно евентуалните регулаторни и нерегулаторни мерки на ЕС, чрез които може да се отговори ефективно на опасенията и да се повиши разпространението на безопасното повторно използване на водата в ЕС. 
Консултацията е отворена до 7 ноември 2014 г. Резултатите ще бъдат отразени в оценка на въздействието, която ще обхваща всички основни аспекти на повторното използване на водата, включително използването за селскостопански, градски, промишлени и развлекателни цели. През 2015 г. Комисията възнамерява да представи официално предложение въз основа на фактите от оценката на въздействието.
Консултацията е достъпна на следния интернет адрес:

 

Евробарометър, пролет 2014 г.: изборите за Европейски парламент доведоха до промяна

eurobarometer

Публикуваният на 25 юли доклад с първите резултати от проучването показва как гражданите на ЕС гледат на настоящата икономическа ситуация, какви са основните им тревоги и доколко имат доверие в политическите институции. Той е първото общоевропейско проучване на общественото мнение, проведено след изборите за Европейски парламент през месец май, които бяха организирани под девиза „Този път е различно“. Посоченото последно проучване на Евробарометър показва, че този път е отблязана промяна, като в няколко области се наблюдават положителни развития.

Докладът с първите резултати от проучването можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_en.htm

 

Българските евродепутати представиха приоритетите си за следващия мандат

MEPs 2014-2019

Вчера от 11 ч. в Информационното бюро на ЕП в България се проведе среща на български членове на Европейския парламент с граждани и медии. Събитието бе излъчено на живо в интернет, като пълен запис можете да намерите на интернет страницата на Информационното бюро.

 

Пресконференцията продължи от 11,00 ч. до 12,30 ч. в Конферентната зала на Дома на Европа на ул. „Г.С. Раковски” 124. Срещата предизвика жив интерес от страна на медии и граждани, като посетителите наброяваха над 100 души. В събитието взеха участие членовете на ЕП: Томислав Дончев (ЕНП), Светослав Малинов (ЕНП), Илияна Йотова (С&Д), Георги Пирински (С&Д), Момчил Неков (С&Д) и Искра Михайлова (АЛДЕ).

 

По време на пресконференцията всеки член на ЕП представи своите приоритети за следващите пет години, в зависимост от комисията и делегацията, в които работи, както и целите на своето политическо семейство. След това се проведе дискусия с участието на медии, граждани и всички присъстващи депутати.

 

Сред основните приоритети на Светослав Малинов са членството на България в Еврозоната и постигането на общ енергиен съюз. Като свои лични каузи г-н Малинов изтъкна премахването на визите за български граждани за САЩ и Канада, справяне с бежанската криза и взаимното признаване на дипломи за висше образование на територията на ЕС.

Томислав Дончев представи като свои водещи приоритети политиката на сближаване и постигането на единен цифров пазар. Многократно г‑н Дончев призова за „повече Европа” в тези и други области от дейността на ЕП.

 

Като общи приоритети на Групата на социалистите и демократите, Илияна Йотова посочи: борбата с организираната престъпност, прането на пари и корупцията; създаването на повече работни места; приемането на България в Шенгенското пространство; справяне с проблемите, свързани с нелегалната имиграция и предоставяне на убежища.

 

Георги Пирински се фокусира върху политиката на сближаване на икономическо, социално и териториално ниво. Момчил Неков ще работи за популяризирането на новата програма „Еразъм +”, за представяне на кандидатурите на българските градове, борещи се за Европейска столица на културата, както и в областта на земеделието и развитието на селските райони.

 

Основните приоритети на АЛДЕ бяха представени от Искра Михайлова. Сред тях са развитието на политики за растеж и заетост, насърчаване на малкия и среден бизнес, отстояването на Пакта за стабилност и по-строг банков съюз, както и защита на основните граждански права. Сред личните ѝ приоритети са регионалната политика и оперативните програми за периода 2014—2020 година.

 

Пълен запис на събитието може да гледате на адрес:

http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/pr-2014/july/newmepspress.html

 

Повече снимки от събитието можете да намерите на следните адреси:

http://www.gobox.bg/EP-EVENT-28-07-2014.zip

https://www.dropbox.com/sh/6ex13ap3ny3cjk5/AABW6r9RgRfCDA1rtuv1pY5Oa

 

За контакти:

Теодор Стойчев, пресаташе

Информационно бюро на Европейския парламент в България
снимка: Информационно бюро на Европейския парламент в България

Електронен бюлетин – Юли 2014

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Юли, 2014 г.

Информационно турне на тема “Моите права в Европа”

info_tour_summer

От 22 до 26 юли, 2014г. под егидата на Представителството на Европейската комисия в България ще се проведе Информационно турне на тема “Моите права в Европа”. Инициативата ще се проведе в различни градове на българското Черноморие. На разположение на гражданите ще бъдат информационни щандове, където те могат да получат отговори на своите въпроси, свързани с правата, гарантирани от Европейският съюз. За допълнителна информация ще бъдат осигурени материали по различни теми. Ще се провеждат и редица интерактивни игри, които ще изпитат познанията на посетителите за Европа. За отличилите се са подготвени много награди. Освен тях, на 26 юли от 9 до 19 ч на Централен плаж в Бургас ще бъде организиран турнир по плажен волейбол.

В турнето ще участват представители на Център за развитие на човешките ресурси, Комисия за защита на потребителите, Европейски потребителски център, Творческа Европа и Европа за гражданите, както и Младежки екип Европа.

 

Програмата на турнето е следната:

  • 22 юли  от 17 до 21 ч. – Поморие, до читалището;
  • 23 юли от 17 до 21 ч. – Созопол, срещу общината;
  • 24 юли от 17 до 21 ч. – Камено, на площада;
  • 25 – 26 юли от 17 до 21 ч. – Бургас, Морска градина.
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development