Евробарометър: 51% от българите имат положителна представа за Европейския съюз

51% от българите имат положителна представа за Европейския съюз, показва редовното проучване на Евробарометър за обществените нагласи в ЕС. С негативно мнение са 18%, а с неутрално – 30%. Средно за всички страни-членки положителните нагласи са с около 10 пункта […]

Европейската комисия одобри инвестиции за 216 милиона евро по новата програма за граничните региони в България и Румъния

Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу прие новата трансгранична програма Interreg за Румъния и България. Програмата ще превърне 15 гранични региона в България и Румъния в по-добри места за живеене, учене и работа и ще ги направи […]

Европейският парламент създаде специална комисия за данъчните практики

Парламентът реши в четвъртък да създаде специална комисия, която да наблюдава „привилегированите данъчни режими и други мерки с подобно естество и ефект“ в държавите членки. Новата комисия ще може да отправя препоръки за в бъдеще и ще бъде съставена от […]

Депутатите обсъдиха борбата с тероризма, Украйна и Еврото пред Срещата на върха

Мерките за борба с тероризма, като например предложението за данните на пътниците (PNR данни), предотвратяването на радикализацията, обмяната на информация и засилването на контрола по външните граници бяха сред основните въпроси, обсъдени от депутатите със заместник-председателя на Комисията Франс Тимерманс […]

Зимна икономическа прогноза на ЕК: перспективите пред европейската икономика се подобряват

поред зимната икономическа прогноза на Европейската комисия за първи път от 2007 г. насам се очаква всички държави — членки на Европейския съюз, да отбележат икономически растеж през тази година. Очакваният икономически ръст за България през 2015 г. е 0.8%, а […]

 

Евробарометър: 51% от българите имат положителна представа за Европейския съюз

eurobarometer

51% от българите имат положителна представа за Европейския съюз, показва редовното проучване на Евробарометър за обществените нагласи в ЕС. С негативно мнение са 18%, а с неутрално – 30%. Средно за всички страни-членки положителните нагласи са с около 10 пункта по-ниски – 39%, като по-позитивно отношение към ЕС от българите има само в Полша (61%), Румъния (59%) и Ирландия (53%).

Read more »

Европейската комисия одобри инвестиции за 216 милиона евро по новата програма за граничните региони в България и Румъния

corina cretu regional development commissioner

Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу прие новата трансгранична програма Interreg за Румъния и България. Програмата ще превърне 15 гранични региона в България и Румъния в по-добри места за живеене, учене и работа и ще ги направи по-привлекателни за посещения и инвестиции.

Общата стойност на инвестициите по програмата надхвърля 258 милиона евро, като финансирането от страна на Европейския съюз е в размер на близо 216 милиона евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие.

Сред основните приоритети са подобряване на връзките и повишаване на квалификацията на жителите на региона. Interreg цели да увеличи капацитета за управление на рисковете от бедствия в района, както и да го интегрира по отношение на заетостта и трудовата мобилност.

От българска страна, в програмата участват Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич.

Пълният текст можете да откриете ТУК.

Европейският парламент създаде специална комисия за данъчните практики

EP

Парламентът реши в четвъртък да създаде специална комисия, която да наблюдава „привилегированите данъчни режими и други мерки с подобно естество и ефект“ в държавите членки. Новата комисия ще може да отправя препоръки за в бъдеще и ще бъде съставена от 45 депутати за първоначален период от 6 месеца.

Предложението беше прието с 612 гласа „за“, 19 „против“ и 23 „въздържал се“.

Мандат

Read more »

Депутатите обсъдиха борбата с тероризма, Украйна и Еврото пред Срещата на върха

eu_flags

Мерките за борба с тероризма, като например предложението за данните на пътниците (PNR данни), предотвратяването на радикализацията, обмяната на информация и засилването на контрола по външните граници бяха сред основните въпроси, обсъдени от депутатите със заместник-председателя на Комисията Франс Тимерманс и латвийския държавен секретар по европейските въпроси Занда Калнина-Лукашевица, в сряда преди провеждането на 12 февруари на неформалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС.

Много от изказалите се депутати коментираха също и усилия за постигане на мир в Украйна и разрешаването на кризата с гръцкия дълг. Борбата с тероризма, Украйна и Икономическият и паричен съюз са основните теми от дневния ред на срещата на високо равнище.

Read more »

Зимна икономическа прогноза на ЕК: перспективите пред европейската икономика се подобряват

economic_growth

поред зимната икономическа прогноза на Европейската комисия за първи път от 2007 г. насам се очаква всички държави — членки на Европейския съюз, да отбележат икономически растеж през тази година. Очакваният икономически ръст за България през 2015 г. е 0.8%, а за 2016 г. – 1%. Безработицата в страната се очаква плавно да намалява – от 11.7% за миналата година до 10.9% през 2015 г. и да достигне 10.4% през 2016 г.

Предвижда се в течение на годината икономическата активност в ЕС и еврозоната да нарасне умерено, а през 2016 г. да се засили допълнително. Съгласно прогнозите растежът през тази година ще се повиши до 1,7 % за целия ЕС и до 1,3 % за еврозоната. През 2016 г. се очаква годишният растеж да достигне съответно 2,1 % и 1,9 % благодарение на по-високото вътрешно и външно търсене, експанзионистичната парична политика и неутралната като цяло фискална политика.

Изгледите за растежа в Европа все още са ограничени поради неблагоприятната инвестиционна среда и високата безработица. Все пак от есента насам се забелязват редица значими благоприятни тенденции. Цените на нефта намаляват по-бързо отпреди, еврото значително се обезцени, ЕЦБ обяви политика на увеличаване на паричната маса, а Европейската комисия представи своя План за инвестиции за Европа. Всички тези фактори оказват положително, макар и умерено, влияние върху растежа.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter_forecast_en.htm

Пълният текст на прогнозите за България е достъпен на адрес http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter/bg_en.pdf

Електронен бюлетин – Януари 2015

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Януари, 2015 г.

ЕК отделя 1 милиард евро за борба с младежката безработица

youth employment

Днес Европейската комисия предложи да отпусне 1 млрд. евро по линия на инициативата за младежка заетост още през тази година. С тази промяна предварителното финансиране, което държавите от ЕС получават, за да стимулират младежката заетост, ще се увеличи 30 пъти и така те ще могат да помогнат на близо 650 000 млади хора по-бързо да започнат работа.

Съгласно предложението предварителното финансиране от бюджета на инициативата за младежка заетост за 2015 г. ще се увеличи от 1-1,5% до 30%. Това означава, че държавите от ЕС, които участват в тази инициативата, ще могат да получат една трета от предвидените 3,2 млрд. евро веднага след приемането на оперативните програми. От държавите се очаква незабавно да предоставят това финансиране на разположение на бенефициерите под формата на авансови плащания по техните проекти и това ще се наблюдава отблизо.

Според оценки на Комисията, като се повиши предварителното финансиране, може да се ускори предоставянето на незабавна подкрепа за младите хора и тя може да достигне до между 350 000 и 650 000 младежи през тази година. За сравнение, при сегашното равнище на предварително финансиране броят на младите хора ще е между 14 000 и 22 000.

Контекст

Всички държави от ЕС са поели ангажимент по гаранцията за младежта — всички млади хора на възраст под 25 години да получават качествено предложение за работа, чиракуване или стаж до 4 месеца, след като завършат образованието си или изгубят работата си. Днешното предложение ще помогне за превръщането на тази гаранция в реалност, в съответствие с ангажиментите на Комисията в нейната работна програма за 2015 г.

Предстои предложението да бъде обсъдено от Европейския парламент и Съвета, които трябва да го приемат, за да може то да влезе в сила.

ЕС подкрепя финансово българската наука

science

На 30 януари ЕС обяви, че ще отпусне още безвъзмездни средства, с които да помогне за преодоляване на разликата между страните членки по отношение на високите научни постижения и за засилване на конкурентоспособността и растежа в Европа.

Избрани бяха 31 проекта от цяла Европа, като сред тях е този на Института по молекулярна биология и биотехнологии в България, който иска да създаде център за високи научни постижения в областта на устойчивите биотехнологии в партньорство с дружество „Макс Планк“ в Германия.

Новият инструмент за сформиране на екипи, в рамките на който се предоставят тези безвъзмездни средства, ще допринесе за подобряване на резултатите от научните изследвания и за увеличаване на инвестициите в страни, които изостават в областта на високите научни постижения. В техните рамки, с помощта на финансиране от „Хоризонт 2020″, ще бъдат изготвени оперативни планове за създаване на нови центрове за високи постижения чрез сформиране на екипи с водещи в тази сфера институции от цяла Европа.

Първите избрани за финансиране проекти за сформиране на екипи ще бъдат ръководени от изследователски институции или агенции, както и от национални или регионални органи. Във фаза 1 от това действие проектите ще получат до 500 000 евро всеки (общо 14,5 млн. евро), за да подготвят оперативни планове за създаване на нови центрове за високи научни постижения или за обновяване на съществуващи такива.

Европейската комисия прие доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

European_commission_logo

Европейската комисията публикува анализа си на стъпките, предприети от България през последните дванадесет месеца в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, по механизма за сътрудничество и проверка. Докладът показва, че предвид политическата несигурност в страната през изминалата година напредъкът е бавен и са необходими допълнителни стъпки.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви:

Read more »

Комисията и Парламентът прилагат нови правила относно регистъра за прозрачност

transparency register

В резултат на съвместната работа на Европейската комисия и Европейския парламент от днес започва да се използва нова версия на регистъра на ЕС за прозрачност.

Новата система ще въведе промени, целящи по-голяма прозрачност в сфера на лобирането. Нововъведенията ще засегнат начина, по който се декларират лобистите, както и разходите, свързани с тяхната дейност. Регистърът ще позволи информация, която се счита за подвеждаща да бъде контролирана и управлявана по-ефикасно.

Нов по-лесен за ползване уебсайт подобрява достъпа до данните и опростява процеса нa регистрация, като предоставя напътствия на всеки етап.

За повече актуална информация, посетете официалната страница на Регистъра за прозрачност: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development