Мили приятели, молим Ви да НЕ ОТВАРЯТЕ И ОТГОВАРЯТЕ, в случай, че сте получили e-mail или съобщение от имейла на Европейски информационен център със заглавие: Subject: WINNING AMOUNT: $5 million Съобщението е изпратено от злонамерен непознат източник, който се представя […]

Депутатите слагат край на непрозрачните такси при разплащането с карти

Таксите, които банките начисляват на търговците при трансакции с дебитни и кредитни карти, ще бъдат ограничени с общи правила, валидни за целия ЕС, според законодателството прието от Парламента днес. Ограничението, което ще се прилага както за трансграничните, така и за […]

Европа насърчава равнопоставеността между половете

„Европа насърчава равнопоставеността между половете от 1957 г. насам — това е част от генетичния код на Европейския съюз. Можем да се гордеем с постигнатото в Европа през последните години. Равенството между половете не е далечна мечта, а все по-често […]

Електронен бюлетин – Февруари 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Февруари, 2015 г.  

Денят на България беше отбелязан в Европейската комисия с класически концерт и изложба

С класически концерт на български музикални творби и изложба на произведения на млади български художници беше отбелязан Денят на България в централната сграда Берлемон на Европейската комисия в Брюксел. Той се организира за шеста поредна година по инициатива на заместник-председателя […]

 

цопъ

Мили приятели, молим Ви да НЕ ОТВАРЯТЕ И ОТГОВАРЯТЕ, в случай, че сте получили e-mail или съобщение от имейла на Европейски информационен център със заглавие:

Subject: WINNING AMOUNT: $5 million

Съобщението е изпратено от злонамерен непознат източник, който се представя като Mrs Amina Yassan.

Благодарим Ви!

Депутатите слагат край на непрозрачните такси при разплащането с карти

piggy-bank

Таксите, които банките начисляват на търговците при трансакции с дебитни и кредитни карти, ще бъдат ограничени с общи правила, валидни за целия ЕС, според законодателството прието от Парламента днес. Ограничението, което ще се прилага както за трансграничните, така и за националните картови плащания, следва да доведе до намаляването на разходите за картодържателите.

„Това законодателство, съчетано с предстоящата Директива за платежните услуги, ще създаде равни условия за плащания в цяла Европа. Правилата трябва да повишат прозрачността при налагането на таксите, да стимулират конкуренцията и да дадат възможност на търговците и потребителите да избират картовите платежни схеми, които им предлагат най-добри условия“, заяви Пабло Салба (ЕНП, Испания), който внесе предложението в Парламента. Мярката бе приета с гласовете на 621 депутати. 26 бяха против, а 29 се въздържаха.

Прозрачни правила за таван на таксите за трансграничните и вътрешните разплащания:

Read more »

Европа насърчава равнопоставеността между половете

gender equality

„Европа насърчава равнопоставеността между половете от 1957 г. насам — това е част от генетичния код на Европейския съюз.

Можем да се гордеем с постигнатото в Европа през последните години. Равенството между половете не е далечна мечта, а все по-често реалност в Европа. Въпреки това трябва да продължим да работим усилено. Комисията продължава да е убедена, че заедно можем да превъзмогнем оставащите неравенства в заплащането, заетостта и ръководните постове. Никоя страна все още не е напълно постигнала равенство между половете.

Европейският съюз е и остава начело в усилията по насърчаване на равенството между половете — в рамките на Комисията и Европейската служба за външна дейност, в рамките на ЕС и в отношенията ни с трети държави.

Read more »

Електронен бюлетин – Февруари 2015

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец Февруари, 2015 г.

 

Денят на България беше отбелязан в Европейската комисия с класически концерт и изложба

kristalina

С класически концерт на български музикални творби и изложба на произведения на млади български художници беше отбелязан Денят на България в централната сграда Берлемон на Европейската комисия в Брюксел. Той се организира за шеста поредна година по инициатива на заместник-председателя на Европейската комисия г-жа Кристалина Георгиева по случай Националния празник 3-ти март.

„Щастлива съм да мога да представя България пред толкова много гости от цяла Европа. Надявам се те опознаят красивото лице на страната ни и да я обикнат така, както я обичаме и ние,“ каза г-жа Георгиева по време на церемонията.

Read more »

Европейската комисия отправи три искания към България за спазване на законодателството на ЕС

eu law

Комисията прие днес 276 решения, включително 44 мотивирани становища и 9 решения за сезиране на Съда на Европейския съюз по ежемесечната процедура за предприемане на правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС.

По отношение на България бяха приети три мотивирани становища:

ЕК поиска официално от България да я уведоми относно мерките за транспонирането на Директивата за вредителите. С тази директива от списъка с регулираните вредители се изважда Diabrotica virgifera virgifera (западен царевичен коренов червей), вредител по царевицата, тъй като неговото наличие по растенията бе установено в голяма част от територията на Съюза.

Read more »

Първи дебат за стратегията за Европейски енергиен съюз

energy1

Депутатите ще обсъдят със заместник-председателя на ЕК по енергийните въпроси Марош Шефчович плановете за Европейски енергиен съюз, които са един от основните приоритети на настоящата Комисия. Дебатът ще започне в 15.00 часа.

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в момента подготвя незаконодателна резолюция за Стратегията за европейската енергийна сигурност, предвидена за гласуване в комисия на 7-ми май (докладчик: Алгирдас Саударгас, ЕНП, Литва).

Може да проследите пленарния дебат по EP Live или EbS+.

EP Live

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

EbS+ (25.02.2015)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=0&date=02/25/2015

България: Комисията възобновява плащанията по оперативна програма „Регионално развитие“

ОП РР

Европейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по оперативна програма „Регионално развитие“ за програмния период 2007—2013 г. вече могат да се възобновят. Преди това те бяха временно прекъснати с цел да се гарантира  ефективността на системите за контрол. Официалното писмо е изпратено до българските власти.

Комисията незабавно ще пристъпи към първо плащане от над 52 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Получените през февруари искания за плащания за над 92 милиона евро трябва да бъдат изплатени през март.

Read more »

ЕС инвестира 596 млн. евро за развитие на научните изследвания и образованието в България

chalklight

Европейската комисия прие българската оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), която ще се финансира със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през 2014 — 2020 г.

Програмата има за цел да се инвестират над 673 млн. евро (от които 596 млн. са от бюджета на ЕС) за засилване на научноизследователската дейност и подобряване на образованието и професионалното обучение в България.

„Финансирането за образование и наука е много необходимо за България. С тези средства ще помогнем на над 200 000 ученици да получат по-добро образование, в съответствие с изискванията на пазара на труда, и на над 1000 изследователи да участват в предизвикателни научни проекти. Очаквам парите да донесат ползи както за участниците, така и за икономиката.“, заяви Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.

Read more »

Европейската комисия полага основите на по-справедлив и прозрачен подход към данъчното облагане в ЕС

tax

Европейската комисия започна работа по своята амбициозна програма за борба с избягването на данъчно облагане и агресивното данъчно планиране. Колегиумът на членовете на Комисията проведе първи ориентационен дебат по възможните ключови действия за осигуряване на по-справедлив и прозрачен подход към данъчното облагане в ЕС.

Председателят Жан-Клод Юнкер издигна борбата с укриването на данъци и избягването на

Read more »

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development