В програмата: Гърция, ТПТИ и кръгова икономика

В последното пленарно заседание преди лятото,  членовете на Европейския парламент се сблъскват с важните дебати за Гърция, търговското споразумение между ЕС и САЩ и напредващата кръгова икономика.

Авторско право: Той създава, ти монтираш и споделяш, но…

Кои са автори и какви са техните права в дигиталния свят? Джулия Реда споделя нейните възгледи за разчистването на пътя през джунглата от права на ЕС за авторското право.

Електронен бюлетин – Юни 2015

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец юни, 2015 г.

Европейската комисия разпредели финансиране от 13,1 млрд евро за 276 транспортни проекта в Европа

Европейската комисия предложи да се отпусне финансиране от ЕС в размер на 13,1 млрд. евро за 276 транспортни проекта, избрани в рамките на първите покани за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). С тези инвестиции ще […]

Два български проекта сред финалистите на наградите RegioStars 2015

Награди RegioStars 2015: журито определя 17 финалисти като най-значимите европейски регионални проекти Европейската комисия обяви финалистите за наградите RegioStars за 2015 г., с които се отличават най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие, подкрепяни със средства на ЕС в рамките на […]

 

В програмата: Гърция, ТПТИ и кръгова икономика

greece eu

В последното пленарно заседание преди лятото,  членовете на Европейския парламент се сблъскват с важните дебати за Гърция, търговското споразумение между ЕС и САЩ и напредващата кръгова икономика.

Авторско право: Той създава, ти монтираш и споделяш, но…

journalists

Кои са автори и какви са техните права в дигиталния свят? Джулия Реда споделя нейните възгледи за разчистването на пътя през джунглата от права на ЕС за авторското право.

Електронен бюлетин – Юни 2015

Bulletin-EIC5-copy

Разгледайте нашия Електронен бюлетин за месец юни, 2015 г.

Европейската комисия разпредели финансиране от 13,1 млрд евро за 276 транспортни проекта в Европа

eu transport

Европейската комисия предложи да се отпусне финансиране от ЕС в размер на 13,1 млрд. евро за 276 транспортни проекта, избрани в рамките на първите покани за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). С тези инвестиции ще се привлече допълнително публично и частно финансиране на обща стойност от 28,8 млрд. евро. Заедно с бъдещия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) МСЕ ще играе основна роля за преодоляване на недостига на инвестиции в Европа, което е водещ приоритет на Комисията.

Read more »

Два български проекта сред финалистите на наградите RegioStars 2015

regio stars 2015

Награди RegioStars 2015: журито определя 17 финалисти като най-значимите европейски регионални проекти

Европейската комисия обяви финалистите за наградите RegioStars за 2015 г., с които се отличават най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие, подкрепяни със средства на ЕС в рамките на политиката на сближаване. Независимо жури, председателствано от евродепутата Ламбер Ван Нистелрой, избра 17 финалисти от общо 143 представени проекта според четири основни критерия: новаторство, въздействие, устойчивост и партньорство.

Read more »

Парламентът одобри правилата на инвестиционния план „Юнкер“

investEU
Планът „Юнкер“ за стимулиране на 315 млрд. евро жизнеспособни инвестиции в Европа, представен през ноември 2014 г. от Европейската комисия, беше одобрен от Европейския парламент на 24 юни. Парламентът промени структурата на финансиране и си извоюва правото на глас при избора на ръководство на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който ще изпълнява плана. Депутатите гарантираха и повече демократичен надзор при преговорите със Съвета на ЕС.

 

Евродепутатите одобриха правилата на фонда с 464 гласа „за“, 131 „против“ и 19 „въздържал се“. С гласуването приключва една бързо протекла законодателна процедура, която демонстрира ангажимента на Парламента с приемането на плана.

 

По-малки съкращения на програмите за изследвания и транспорт

Парламентът настояваше за подобрения на финансовата структура на гаранционния фонд на плана, правилата за управление на фонда, неговите работни договорености и демократична отчетност. Ключовите постижения са:

 

·         общо 1 млрд. евро по-малко ще бъдат орязани от Европейската програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020″ и от „Механизма за свързване на Европа“ (по механизма се финансират проекти в областта на енергетиката, транспорта и телекомуникациите в Европа). От „Хоризонт 2020″ и от „Механизма за свързване на Европа“ ще бъдат пренасочени към гаранционния фонд на плана „Юнкер“ съответно 2,2 млрд. евро и 2,8 млрд. евро, т.е. с по 500 млн. по-малко от всеки в сравнение с първоначалното предложение;

·         този 1 млрд. евро, който няма да бъде взет от двете програми, ще бъде осигурен от неизползваните бюджетни маржове от 2014 и 2015 г.;

·         Парламентът си извоюва правото да одобри изпълнителния директор и заместник-изпълнителния директор на инвестиционния фонд;

·         списъкът на одобрените проекти ще бъде публичен; и

·         ще бъде изготвен набор от критерии за подбор и списък от цели, за да се гарантира, че одобрените проекти са в духа на основните приоритети на Съюза.

 

За повече подробности относно постигнатия компромис прочетете информационната бележка.

 

Изявления на докладчиците

Докладчикът от бюджетната комисия Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия) заяви: „Планът на Юнкер е новаторски инструмент, който ще даде сериозен тласък на инвестициите в Европа. Сумата от 240 млрд. евро от плана ще отиде за инвестиции, а със 75 млрд. евро ще бъде подсилен гръбнакът на европейската икономика: т.е. малките и средни предприятия, които осигуряват две трети от работните места в частния сектор и представляват 99% от бизнеса в Европа. Политиците не създават работни места, но ние можем да помогнем на тези, които го правят.“.

Докладчикът от комисията по икономически и парични въпроси Удо Булман (С&Д, Германия), заяви: „Европейският парламент проправи пътя за инвестициите, от които Европа спешно се нуждае. Ние гарантирахме, че ЕС инвестира в модернизирането на икономиката си, вместо да ни връща към миналото. За първи път тези инвестиции ще бъдат категорично признати в рамките на Пакта за стабилност и растеж, а няма да бъдат санкционирани от него. В допълнение ние слагаме край на политиката на укриване – отговорностите са ясно разпределени и Европейският парламент участва по един демократичен начин в назначаването на изпълнителния директор.“.

 

Следващи стъпки

След като Парламентът одобри правилата, те трябва да получат одобрението и на Съвета на министрите на ЕС. Съветът потвърди неофициалното споразумение с Парламента на 9 юни и се очаква скоро да даде окончателното си одобрение в писмена процедура. След това регламентът на плана „Юнкер“ се очаква да влезе в сила в началото на юли, а фондът да бъде напълно функциониращ до септември.

 

Предистория

Планът „Юнкер“, който беше представен през ноември миналата година, има за цел да създаде Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), съставен от 5 млрд. евро капитал от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и 16 млрд. евро гаранционен фонд от ЕС. Гаранционният фонд ще получи 8 млрд. евро от бюджета на ЕС, с които ще може да се плаща на ЕИБ в случай на искове по гаранцията. Парламентът и Съветът стигнаха до компромис относно първоначалното предложение на Комисията по време на осем тристранни срещи между 20 април и 4 юни.

 

Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура)

Цифра: 1 млрд. евро по-малко ще бъде намалението на бюджета на „Хоризонт 2020″ и „Механизма за свързване на Европа“.

 

Допълнителна информация:

 

Приетият текст (24.6.2015 г.);

Видео запис от дебата (24.6.2015 г.);

Прессъобщение за постигнатото споразумение за плана „Юнкер“ (28.5.2015 г.);

Справка за плана „Юнкер“ – Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ);

Справка на ЕП за ЕФСИ: създаване и финансиране от бюджета на ЕС;

Страница на Европейската комисия за плана „Юнкер„.

Read more »

Защита на данните в ЕС – разкодиране на матрицата

matrix

Чудили ли сте се какво се случва с Вашите данни онлайн? Научете какви дейности предприема ЕС за опростяване на нашите права в Интернет и предпазване на гражданите от злоупотреби с техните данни.

Комисията завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС и отправя последно предупреждение към Швеция заради лошото качество на въздуха

emissions

Европейската комисия завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС заради трайно високите равнища на прахови частици, които представляват сериозен риск за общественото здраве. Въпреки задължението на държавите от ЕС да гарантират добро качество на въздуха за населението, вече в продължение на няколко години на много места има проблеми в това отношение. Според проучвания всяка година лошото качество на въздуха е причина за смъртта на повече хора от пътнотранспортните произшествия. Фините прахови частици, известни като ФПЧ10, са резултат предимно от човешки дейности, като транспорт, промишленост и битово отопление, и причиняват дихателни проблеми, рак на белия дроб и преждевременна смърт.

От 2005 г. насам със законодателството на ЕС са определени пределно допустими стойности за ФПЧ10 (т.е. прахови частици с диаметър, по-малък от 10 микрона). В случай на превишение на тези стойности, държавите членки приемат планове за качеството на въздуха, които трябва да включват подходящи решителни и перспективни действия, така че периодът на превишение на стойностите да е възможно най-кратък. Необходимо е да се подобри качеството на въздуха и Комисията предприема действия по отношение на случаите на неспазване на нормите с надеждата, че държавите членки ще предприемат по-решителни мерки за разрешаване на проблемите.

В България, въпреки че бяха предприети редица мерки и от 2011 г. насам в повечето пунктове за мониторинг са регистрирани известни намаления на емисиите на ФПЧ10, данните показват трайно превишаване на годишните и/или дневните пределно допустими стойности за ФПЧ10 във всички 6 зони и агломерации с изключение на Варна, където годишните пределно допустими стойности не са превишени веднъж — през 2009 г. Обявеното днес решение бе предшествано от мотивирано становище, изпратено през юли 2014 г.

През последните години се наблюдава известно подобрение в резултатите на Белгия по отношение на качеството на въздуха, като само 3 зони и агломерации (Брюксел, пристанищната зона на Гент и пристанищната зона на Руселаре) трайно не успяват да постигнат целите. Решението за предявяване на иск пред Съда на ЕС бе предшествано от мотивирано становище, изпратено през февруари 2014 г. в рамките на процедура, започнала през 2008 г. Въпреки че бяха приети мерки за всички зони за следене на качеството на въздуха, във връзка с които Комисията предприе действия, до момента те не са достатъчни за разрешаване на проблема и тъй като крайният срок за привеждане в съответствие изтече отдавна, Комисията завежда дело в Съда на ЕС.

Основните пределно допустими стойности, с чието превишаване съществува проблем в ЕС, са за ФПЧ10, за азотния диоксид (NO2) от автомобилните газове и, в много по-малка степен, за SO2. По отношение на SO2 само една държава членка е в нарушение, докато за ФПЧ10 има 16 процедури за нарушение срещу държави членки. За NO2 в момента текат 6 процедури.

Днес Комисията предприе действия и срещу Швеция във връзка с лошото качество на въздуха, като изпрати мотивирано становище. Последните данни показват, че дневните пределно допустими стойности на ФПЧ10 се превишават в две зони — Средна Швеция (агломерации Норшьопинг, Сьодертеле и Упсала, с изключение на 2012 г) и в агломерация Стокхолм. Швеция вече е осъждана от Съда на ЕС за превишаване на пределно допустимите стойности на ФПЧ10 между 2005 и 2007 г. Комисията смята, че Швеция не е взела мерките, които е трябвало да бъдат въведени най-късно през 2005 г., и иска от нея да предприеме перспективни, бързи и ефективни действия, така че периодът на несъответствие да бъде възможно най-кратък. Изпратеното днес мотивирано становище бе предшествано от допълнително официално уведомително писмо, изпратено на 26 април 2013 г. Ако Швеция не предприеме действия, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

В момента текат 16 процедури за нарушение във връзка с ФПЧ10 — срещу Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция. Белгия и България са първите държави, срещу които ще бъде заведено дело по този въпрос.

Контекст

Съдържащите се във въздуха частици ФПЧ10 присъстват предимно в емисиите от промишлеността, автомобилите и битовото отопление. Те могат да причинят астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белия дроб и преждевременна смърт. Европейското законодателство за качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух изисква от държавите от ЕС да ограничават излагането на населението на тези частици. В законодателството са определени пределно допустими стойности, включващи както средногодишна пределно допустима концентрация (40 μg/m3), така и дневна пределно допустима концентрация (50 µg/m3), която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през една календарна година.

Пределно допустимите стойности за ФПЧ10 влязоха в сила през 2005 г.

Комисията започна да предприема действия и във връзка с друг канцерогенен замърсител, NO2, за който в законодателството на ЕС са определени пределно допустими стойности от 2010 г. насам. Повечето емисии на този газ са от автомобилите, по-конкретно от дизеловите автомобили. В 17 страни от ЕС са отчетени прекомерни равнища от 2010 г. насам и вече е дадено началото на процедури за нарушение срещу Обединеното кралство, Португалия, Италия, Испания, Германия и Франция. Възможно е да последват действия и срещу други държави членки.

За повече информация:

За информация относно пакета решения от юни във връзка с процедурите за нарушение вж. MEMO/15/5162

За информация относно общата процедура за нарушение вж. MEMO/12/12

За повече информация относно процедурите за нарушение: http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_bg.htm

Клонирани животни – бихте ли ги похапнали?

cow

В Европа, клонираните животни все още не са намерили мястото си в хранителната верига, но същевременно консумацията им не е забранена.

Насърчаване на устойчивия растеж и по-добро качество на живота в България: Европейската комисия приема днес две програми за финансиране от ЕС на стойност 2,8 милиарда евро

European_commission_logo

Европейската комисия прие днес останалите 2 оперативни програми за България — „Околна среда“ и „Региони в растеж“. С това решение и 7-те оперативни програми на България за периода 2014—2020 година, чиято обща стойност за финансиране по политиката на сближаване на ЕС възлиза на 7,6 милиарда евро, вече са приети.

Read more »

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development
Въпроси? Задайте ги онлайн тук